Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
POPFREE Industri

Industrin vill fasa ut PFAS

13 december 2022, 15:50

POPFREE Industri är ett ettårigt planeringsprojekt för ett kompetenscentrum inom Vinnovas program Hållbar Industri, i detta fall med fokus på en hållbar PFAS-fri och cirkulär industri. Visionen är att bidra till minskade utsläpp av PFAS under produkters hela livscykel, där implementering av PFAS-fria alternativ kan minska utsläpp från produktion och användningsfas och med en avfallshantering som kan förhindra utsläpp av PFAS till miljön. Cirkulära flöden förutsätter giftfria material, och PFAS är en utmanande kemikaliegrupp att substituera bort.

Projektet POPFREE Industri startade hösten 2021 och under året har industri- och företagspartner jobbat med kartläggning av egna PFAS-användningar och funktioner och utbytt erfarenheter. RISE, universitetspartner, Kemikalieinspektionen och ChemSec har bidragit med fakta, kommunikationsmaterial och analyser, som företagen bland annat använt som underlag i kommunikationen med sina leverantörer.

POPFREE Industri bygger vidare på projektet POPFREE – Främjande av PFAS-fria alternativ som fokuserat på frivillig utfasning. Med ett nytt lagförslag om en bred PFAS-reglering på EU nivå, som kommer presenteras i januari 2023, ökar incitamenten för att jobba med utfasning. Uppmärksamheten kring bristen på kunskap om vad som händer med PFAS i produkter i avfallsledet lyfter också behovet av att ta fram praxis för en bättre avfallshantering.

Är du och ditt företag intresserade av att samarbeta kring utfasning av PFAS? Och kartlägga förekomst av PFAS i företagets applikationer samt att hitta och testa alternativ?

Läs mer om POPFREE Industri och kontakta oss för mer information. 

Lisa Skedung
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tonie Wickman
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-05-22

2024-04-17

2024-04-12

2024-02-07

2024-02-07

2023-12-18

2023-11-22

2023-11-08

2023-11-07

2023-10-27

2023-10-27

2023-10-20

2023-10-12

2023-10-04

2023-09-19

2023-09-15

2023-09-05

2023-09-05

2023-09-01

2023-09-01

2023-05-30

2023-05-30

2023-05-29

2023-05-28

2023-05-11

2023-05-11

2023-04-19

2023-04-19

2023-03-30

2023-03-15

2023-02-24

2023-02-15

2023-02-14

2023-02-14

2023-02-13

2023-01-20

2022-12-13

2022-12-13

2022-12-13

2022-09-13

2022-06-08

2022-05-04

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-01-20

2022-01-20

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2021-12-02

2021-12-02

2021-12-01

2021-12-01

2021-12-01

2021-10-28

2021-10-28

2021-10-28

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-01

2021-06-01

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-19

2021-04-30

2021-04-28

2021-04-27

2021-04-20

2021-04-16

2021-04-15

2021-04-09

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-28

2021-03-24

2021-03-22

2021-03-20

2021-03-19

2021-02-23

2021-02-18

2021-02-17

2021-02-16

2021-02-16

2021-02-10

2021-02-09

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-14

2020-12-14

2020-12-14

2020-11-18

2020-11-08

2020-11-08

2020-11-06

2020-11-05

2020-11-05

2020-10-06

2020-10-05

2020-09-30

2020-09-30

2020-09-29

2020-09-01

2020-08-31

2020-08-31

2020-08-12

2020-08-12

2020-08-12

2020-07-09

2020-07-09

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-23

2020-06-12

2020-05-17

2020-05-17

2020-05-14

2020-05-14

2020-05-13

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-17

2020-04-16

2020-03-19

2020-03-10

2020-02-19

2020-02-02

2020-01-14

2019-12-16

2019-12-16

2019-12-13

2019-12-12

2019-10-15

2019-09-25

2019-09-25

2019-09-16