Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bild på EU-flaggor

Trendspaning från Bryssel: Tomorrows Chemical Policy

22 maj 2024, 10:42

Belgien var nyligen värd för EU-konferensen "Tomorrows Chemical Policy", som en del i det Belgiska ordförandeskapet för EU:s ministerråd. Substitutionscentrums Anna Jacobs presentera under eventet RISE arbete med ramverket Safe and Sustainable by Design. Inbjudna var experter och myndigheter för att utvärdera EU:s kemikaliestrategi för hållbarhet (2020) samt ge ett framtidsperspektiv. Här är tre spaningar vi tog med oss hem:  

1. REACH Revisionen uppskjuten  

Den av många efterlängtade revisionen av REACH-lagstiftningen för ett ökat skydd av miljön och människors hälsa har en oviss framtid. Detta då utkomsten av EU-valet sannolikt påverkar huruvida revisionen upptas igen överhuvudtaget. Samtidigt var det tydligt från akademin och NGO:s att det konstant tillkommer forskning som visar på riskerna med miljögifter. Detta är en av pelarna i ”the Triple planetary crisis” tillsammans med klimatförändringar och minskad artdiversitet. Många i rummet hoppades nog på krafttag, som tyvärr verkar utebli.   

2. Bryta silos i forskningsfinansiering 

Under konferensen delade en representant från FPS Economy, General Directorate of Economic Analyses and International Economics Sustainable Economy Unit i Belgien, insikter om hur man kan integrera säkerhets- och hållbarhetskriterier vid bedömningen av projektfinansiering. Frågan har väckts hos oss om huruvida framtida hållbarhetsprojekt kan beviljas om man utvecklar t.ex. biobaserade material med SVHC-ämnen eller säkra kemikalier med drastiskt ökad miljöpåverkan. Våra förväntningar är att fler forskningsfinansiärer kommer att ställa högre krav på utvecklingsprojekts hantering av både hållbarhet och toxicitet ur ett livscykelperspektiv – och inte bara ett stuprör i taget.  

3. Digitaliseringens betydelse 

Christina de Avila från DG Environment gav en uppdatering om kommissionens arbete med ”One Substance One Assessment” - EU:s utmaning med att harmonisera över hundra olika lagar för riskbedömning av kemikalier. En tydlig slutsats var att digitalisering och användningen av FAIR-data (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) är avgörande för att effektivisera och harmonisera datainsamling för riskbedömning.  

Christina berättade även om det lagstadgade beslutet att ta fram en ”Open chemical platform” för att förenkla tillgång till harmoniserad och tillförlitlig information om kemikalier. Om kommissionen lyckas ser vi att denna plattform potentiellt öppnar upp för mer kraftfulla verktyg för att stödja substitution och Safe and Sustainable by Design, vilket är väsentligt för SME:s upptagande av ramverket.  

Under konferensen togs även nationella initiativ upp, såsom förbud mot global export av bekämpningsmedel som redan är förbjudna inom EU.  

 

Vad är EU:s kemikaliestrategi för hållbarhet? 

EU:s kemikaliestrategi för hållbarhet syftar till att främja säker användning av kemikalier för att skydda människors hälsa och miljön. Strategin lanserades 2020 och ämnar främja säkrare och mer hållbara alternativ, substitution av farliga ämnen, förbättra information och kunskap om kemikalier och stärka regleringen.  

 

Vad är Safe-and-Sustainable by Design? 

Safe and Sustainable by Design (SSbD) framework från EU:s Joint Research Centre (JRC) är ett ramverk för att främja den tekniska utvecklingen av säkra och hållbara kemikalier, processer och material. Det integrerar riskbedömning och säkerhetsbaserade överväganden med livscykelbaserade aspekter för att säkerställa kemikaliesäkerhet och miljösmarta val genom hela livscykeln. 

Anna Jacobs

Anna Jacobs

Centrumledare för Substitutionscentrum

+46 10 228 45 30

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Nina Melander

Nina Melander

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 516 52 16

Läs mer om Nina

Kontakta Nina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-06-17

2024-06-17

2024-06-17

2024-05-22

2024-04-17

2024-04-12

2024-02-07

2024-02-07

2023-12-18

2023-11-22

2023-11-08

2023-11-07

2023-10-27

2023-10-27

2023-10-20

2023-10-12

2023-10-04

2023-09-19

2023-09-15

2023-09-05

2023-09-05

2023-09-01

2023-09-01

2023-05-30

2023-05-30

2023-05-29

2023-05-28

2023-05-11

2023-05-11

2023-04-19

2023-04-19

2023-03-30

2023-03-15

2023-02-24

2023-02-15

2023-02-14

2023-02-14

2023-02-13

2023-01-20

2022-12-13

2022-12-13

2022-12-13

2022-09-13

2022-06-08

2022-05-04

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-01-20

2022-01-20

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2021-12-02

2021-12-02

2021-12-01

2021-12-01

2021-12-01

2021-10-28

2021-10-28

2021-10-28

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-01

2021-06-01

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-19

2021-04-30

2021-04-28

2021-04-27

2021-04-20

2021-04-16

2021-04-15

2021-04-09

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-28

2021-03-24

2021-03-22

2021-03-20

2021-03-19

2021-02-23

2021-02-18

2021-02-17

2021-02-16

2021-02-16

2021-02-10

2021-02-09

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-14

2020-12-14

2020-12-14

2020-11-18

2020-11-08

2020-11-08

2020-11-06

2020-11-05

2020-11-05

2020-10-06

2020-10-05

2020-09-30

2020-09-30

2020-09-29

2020-09-01

2020-08-31

2020-08-31

2020-08-12

2020-08-12

2020-08-12

2020-07-09

2020-07-09

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-23

2020-06-12

2020-05-17

2020-05-17

2020-05-14

2020-05-14

2020-05-13

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-17

2020-04-16

2020-03-19

2020-03-10

2020-02-19

2020-02-02

2020-01-14

2019-12-16

2019-12-16

2019-12-13

2019-12-12

2019-10-15

2019-09-25

2019-09-25

2019-09-16