Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Databas ökar kunskap om tillsatser i plast

21 juni 2021, 11:01

Forskare vid Danmarks Tekniska Universitet har i en ny studie kartlagt kemikalier som kan förekomma i plast. Deras databas kan nu användas som underlag för framtida arbete med säker plast i en cirkulär ekonomi

Vi står inför stora utmaningar för att realisera säker plast i en cirkulär ekonomi. Det handlar bland annat om komplexa värdekedjor, låg transparens av kemikalieinnehåll och brist på global lagstiftning.

Tillsatser som används i plast binds ofta inte till polymeren och riskerar därmed att ”läcka” ut i miljön . De vanligaste additiven är mjukgörare och flamskyddsmedel som utgör 50 procent av de tillsatser som används globalt. Vissa tillsätts i lägre koncentrationer, som flamskyddsmedel, medan andra som mjukgörare kan utgöra 60-70 procent av en mjuk PVC-plast. Databasen är ett första steg för att inventera kända tillsatser som bör prioriteras för framtida arbete.

Forskarna har kartlagt kända tillsatser i plast med utgångspunkt från ECHA:s kartläggning av additiv och kompletterat med ytterligare 35 källor. Tillsatser som identifierades har sedan matchats mot främst regulatoriska listor över särskilt farliga ämnen som exempelvis Kandidatförteckningen i REACH . I databasen finns de även kategoriserade utifrån typ av plast, funktion och CAS-nummer.

En fjärdedel av tillsatserna finns på minst en restriktionslista

Hälften av de flamskyddsmedel, stabilisatorer, katalysatorer och antioxidanter som identifierades fanns på minst en restriktionslista. En tredjedel av identifierade mjukgörare fanns på minst en lista och specifika ftalater fanns på nästan 20 olika listor.


Andra tillsatser som förekom på minst 5 listor var bromerade flamskyddsmedel, metalliska pigment, monomerer med fenoler och biocider. Stabilisatorer var den funktion som hade högst antal ämnen på någon lista. Tillsatser med högsta antal ämnen på någon lista var stabilisatorer.

Studien är delfinansierad av det svenska forskningsprogrammet Mistra SafeChem och agerar underlag för vidare arbete för att möjliggöra säker plast i en cirkulär ekonomi. Forskarna lägger även fram 5 policy-förslag och andra lösningar som en väg framåt.

Läs mer:

Nina Melander

Nina Melander

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 516 52 16

Läs mer om Nina

Kontakta Nina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-04-12

2024-02-07

2024-02-07

2023-12-18

2023-11-22

2023-11-08

2023-11-07

2023-10-27

2023-10-27

2023-10-20

2023-10-12

2023-10-04

2023-09-19

2023-09-15

2023-09-05

2023-09-05

2023-09-01

2023-09-01

2023-05-30

2023-05-30

2023-05-29

2023-05-28

2023-05-11

2023-05-11

2023-04-19

2023-04-19

2023-03-30

2023-03-15

2023-02-24

2023-02-15

2023-02-14

2023-02-14

2023-02-13

2023-01-20

2022-12-13

2022-12-13

2022-12-13

2022-09-13

2022-06-08

2022-05-04

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-01-20

2022-01-20

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2021-12-02

2021-12-02

2021-12-01

2021-12-01

2021-12-01

2021-10-28

2021-10-28

2021-10-28

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-01

2021-06-01

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-19

2021-04-30

2021-04-28

2021-04-27

2021-04-20

2021-04-16

2021-04-15

2021-04-09

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-28

2021-03-24

2021-03-22

2021-03-20

2021-03-19

2021-02-23

2021-02-18

2021-02-17

2021-02-16

2021-02-16

2021-02-10

2021-02-09

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-14

2020-12-14

2020-12-14

2020-11-18

2020-11-08

2020-11-08

2020-11-06

2020-11-05

2020-11-05

2020-10-06

2020-10-05

2020-09-30

2020-09-30

2020-09-29

2020-09-01

2020-08-31

2020-08-31

2020-08-12

2020-08-12

2020-08-12

2020-07-09

2020-07-09

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-23

2020-06-12

2020-05-17

2020-05-17

2020-05-14

2020-05-14

2020-05-13

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-17

2020-04-16

2020-03-19

2020-03-10

2020-02-19

2020-02-02

2020-01-14

2019-12-16

2019-12-16

2019-12-13

2019-12-12

2019-10-15

2019-09-25

2019-09-25

2019-09-16