Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close

Formas Agenda 2030-konferens - Verktyg för en kemikaliesäker framtid

17 juni 2024, 08:51

Den 21 maj arrangerade forskningsrådet Formas en konferens där ett av seminarierna hade temat Verktyg för en kemikaliesäker framtid. Seminariet arrangerades i samverkan med Kemikalieinspektionen och Substitutionscentrum var där.  En slutsats var att se målmöjligheter och inte stanna vid målkonflikter.

Formas inledde seminariet med betydelsen av samverkan för att klara den stora omställning av samhället som vi nu står inför. Kemikalieinspektionen fortsatte med historiken kring miljömålet Giftfri miljö, där Sverige varit en föregångare och där EU:s kemikaliestrategi för en giftfri miljö tagit vid. När miljömålsarbetet började innefattade det ett fåtal välkända ämnen och mycket handlade om att stoppa utsläpp från industrier och att sanera. Idag är antalet ämnen många tiotusen, och mängden kemikalier som används har ökat mycket. Dessutom är handeln numera global – det handlar inte längre om ett antal punktkällor i Sverige. I stället är källorna allt oftare varor och kemiska produkter som används utbrett, ofta med bristande kunskap om innehåll. Åtgärderna har gått från att sanera och rena utsläpp, till att riskminska och substituera till mindre farliga alternativ. Nu är det hög tid att tänka giftfritt från början.  

 

Ett flertal EU-initiativ har betydelse för en kemikaliesäker framtid: Revidering av REACH, nya faroklasser i CLP, gruppvis bedömning, förbud mot PFAS, bedömning av kombinationseffekter och ramverket “Safe and sustainable by design” (SSbD). De digitala produktpassen, som ingår i de nya ekodesignkraven för hållbara produkter som nyligen antagits, kan bli en viktig nyckel för kommunikation om kemikalier genom värdekedjan.  

 

Seminariet fortsatte med en paneldiskussion på temat se målmöjligheter istället för målkonflikter, som kan sammanfattas i några punkter: 

  • Att designa varor i färre material, som går att reparera och återvinna, och med ett giftfritt från början perspektiv kräver mycket av producenterna. Det är viktigt att kunderna ser fördelar och åtminstone initialt är beredda att betala mer.  
  • Att få in mer av hållbarhet och interdisciplinär kunskap i kemiutbildningen är en utmaning, men nödvändigt.  
  • En gemensam målbild där vi inte längre producerar avfall utan förebygger avfall kräver samverkan och nya synsätt.  
  • Vi behöver lagstiftning och andra styrmedel som möjliggör den förändring som måste till.  

 

Formas har lyft behovet av en forskningssatsning för en kemikaliesäker framtid. Tre områden föreslås: Nästa generations riskbedömning, Stärka förutsättningar för en kemikaliesäker cirkulär ekonomi och Beredskap för klimatförändringarnas konsekvenser för en giftfri miljö. Substitutionscentrum arbetar aktivt inom framför allt de två första områdena men också med att höja kunskapsnivån och fungera som nod, där kompetens och behov får stöd i att mötas. 

Inspel till regeringens forskningsbudgetarbete Kunskap för ett framtidssäkrat samhälle (formas.se) (sid 26-27) och Formas underlag till Forsknings- och innovationspropositionen 2025, med förslag för en långsiktig satsning för en kemikaliesäker framtid En kemikaliesäker framtid (formas.se) 

Program för konferensen Formas Agenda 2030-konferens: En tid av kris och möjligheter - Formas 

Pressmeddelande för den nya ekodesign-lagstiftningen (27 maj)

Tonie Wickman
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-06-17

2024-06-17

2024-06-17

2024-05-22

2024-04-17

2024-04-12

2024-02-07

2024-02-07

2023-12-18

2023-11-22

2023-11-08

2023-11-07

2023-10-27

2023-10-27

2023-10-20

2023-10-12

2023-10-04

2023-09-19

2023-09-15

2023-09-05

2023-09-05

2023-09-01

2023-09-01

2023-05-30

2023-05-30

2023-05-29

2023-05-28

2023-05-11

2023-05-11

2023-04-19

2023-04-19

2023-03-30

2023-03-15

2023-02-24

2023-02-15

2023-02-14

2023-02-14

2023-02-13

2023-01-20

2022-12-13

2022-12-13

2022-12-13

2022-09-13

2022-06-08

2022-05-04

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-01-20

2022-01-20

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2021-12-02

2021-12-02

2021-12-01

2021-12-01

2021-12-01

2021-10-28

2021-10-28

2021-10-28

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-01

2021-06-01

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-19

2021-04-30

2021-04-28

2021-04-27

2021-04-20

2021-04-16

2021-04-15

2021-04-09

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-28

2021-03-24

2021-03-22

2021-03-20

2021-03-19

2021-02-23

2021-02-18

2021-02-17

2021-02-16

2021-02-16

2021-02-10

2021-02-09

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-14

2020-12-14

2020-12-14

2020-11-18

2020-11-08

2020-11-08

2020-11-06

2020-11-05

2020-11-05

2020-10-06

2020-10-05

2020-09-30

2020-09-30

2020-09-29

2020-09-01

2020-08-31

2020-08-31

2020-08-12

2020-08-12

2020-08-12

2020-07-09

2020-07-09

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-23

2020-06-12

2020-05-17

2020-05-17

2020-05-14

2020-05-14

2020-05-13

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-17

2020-04-16

2020-03-19

2020-03-10

2020-02-19

2020-02-02

2020-01-14

2019-12-16

2019-12-16

2019-12-13

2019-12-12

2019-10-15

2019-09-25

2019-09-25

2019-09-16