Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Casall: Kunderna förväntar sig det här av oss

Fasa ut och designa bort behov. Casall har jobbat aktivt med substitution av farliga kemikalier i många år och ser detta som en viktig del i hållbarhetsarbetet. Det gör deras kunder också. 

Maria Anderson Roussakis, Sustainability & Quality Manager på Casall.

Publicerad: 2023-06-12

År 1984 startade Sveriges första gym för kvinnor. Företaget bakom satsningen var Casall, som vid den här tiden sålde redskap och utrustning till gymkedjor. Ganska snart började företaget designa träningskläder och blev en spelare att räkna med även på konsumentmarknaden. 

– I dag har vi ett otroligt brett spann av produkter. Allt från hantlar och maskiner till kläder. Det handlar om väldigt många olika typer av produkter och material. Därmed finns det många olika riskkemikalier att ta i beaktning, säger Maria Anderson Roussakis, Sustainability & Quality Manager på Casall. 

Metaller och plaster utgör största riskerna

Metaller och plaster är två av de material som Casall ser störst risker med. I metallerna finns det bland annat risk för bly och kadmium, och i plaster kan det till exempel förekomma ftalater. Ftalater är en grupp ämnen som används som mjukgörare. Dessa kemikalier kan finnas i tryck på kläder, gymbollar och träningsmattor. Vissa ftalater är hormonstörande och kan påverka fertiliteten negativt. EU har reglerat användningen av vissa ftalater, men inte alla. 

– Vi har jobbat mycket med att ersätta ftalater. Även PFAS har vi jobbat med att fasa ut. Det arbetet inleddes 2015, och är i hamn sedan en tid tillbaka. Vi har också valt att fasa ut epoxylim som kan vara hälsovådligt för medarbetarna i produktionen, säger Maria Anderson Roussakis.

När det inte finns heltäckande lagstiftning för en grupp av farliga ämnen, som i fallet med ftalater, sätter Casall upp egna krav för att undvika hela gruppen. Maria Anderson Roussakis ger en inblick i arbetet: 

– När vi hör av oss till en leverantör och vill ta fram en ny produkt skickar vi med en lathund som visar de största riskgrupperna av kemikalier per material, för att påminna om vilka kemikalier vi inte vill ha i våra produkter. Lathunden har tagits fram av en extern ämnesexpert och är baserad på vår lista över reglerade kemikalier som går utöver vad lagen kräver. Den listan är närmare 50 sidor lång. Lathunden ger leverantören möjlighet att göra rätt från början på ett enklare sätt. 

Leverantörernas specifikationer avgörande

Leverantörerna delar i sin tur med sig av en specifikation på substansnivå; ett recept där det står precis vad som behövs för att producera en hantel till exempel.

– Dessa specifikationer är avgörande för att vi ska kunna förstå produkten och för att vi gemensamt ska kunna jobba med att undvika och ersätta kemikalier som är hälsovådliga eller skadliga för miljön, säger Maria Anderson Roussakis.

Om produkten visar sig innehålla oönskade kemikalier inleds en dialog med leverantören. För att hitta alternativ till farliga kemikalier använder Casall och leverantörerna kemikalieinspektionens substitutionsverktyg PRIO samt ChemSec:s databas SIN List. Vid särskilt knepiga fall tar Casall hjälp av samma ämnesexpert som tog fram lathunden. 

– Sedan jobbar vi såklart med tredjepartslaboratorium som gör stickprov för att kontrollera att vi inte har oönskade kemikalier i produkterna, säger Maria Anderson Roussakis.

En stor del av arbetet sker också vid ”ritbordet”, där behovet av kemikalier kan minskas.

– Det går att designa bort visst behov av kemikalier genom att se till att man använder det bäst lämpade materialet för produkten. Till exempel använder vi ofta polyamid i stället för polyester. Polyamid har liknande egenskaper, men har inte alls samma tendens att lukta illa efter användning. Många som tillverkar kläder av polyester tillsätter antibakteriella ämnen för att se till att materialet inte drar åt sig fukt och börjar lukta. Det undviker vi genom att använda polyamid, berättar Maria Anderson Roussakis. 

Viktigt tänka på produktens syfte

Hon lyfter också fram vikten av att utgå från produktens syfte, vid ytbehandling exempelvis. En jacka som huvudsakligen kommer att användas i stadsmiljö behöver inte en vattenpelare på 15 000 millimeter för att vara funktionell och möta användarens förväntningar. 

Vilka är era drivkrafter för att göra den här typen av kemikaliesmarta val? 

– Substitution är en otroligt viktig pusselbit för att aktivt förbättra vårt inflytande på biologisk mångfald, hälsa och välmående. Koll på kemikalieinnehållet gör det dessutom enklare att cirkulera material. Den typen av information kommer återvinnare att behöva framöver. Det här är en viktig del i EU:s gröna giv, så det känns självklart att det ska vara en del i vårt hållbarhetsarbete, säger Maria Anderson Roussakis. 

Hon konstaterar att det finns en affärsrisk med att använda farliga kemikalier, både ur ett legalt perspektiv och ur ett kundperspektiv. 

– Det skulle utan tvekan finnas en affärsmässig risk om vi inte var så noga med att undvika hälsoskadliga kemikalier. I en ny kundundersökning säger våra kunder att kemikalier är en av de viktigaste sakerna för oss på Casall att ligga i framkant inom vad gäller miljömässig hållbarhet. De förväntar sig det här av oss.

Hur berättar ni om era framsteg för kunderna? 

– Vi gör inte det tillräckligt mycket i dag. Vi ger viss information på produkterna och lyfter fram arbetet i vår hållbarhetsagenda. Vi ser stora möjligheter med att kommunicera mer kring våra framsteg inom hållbarhet eftersom det är något som är viktigt både för oss och för våra kunder.

Marias tips för lyckad substitution

  • Utbilda internt – alla behöver inte vara experter, men alla bör ha förståelse för området. På så sätt blir substitution en integrerad del i det dagliga, vilket är en förutsättning för att jobba proaktivt. 
  • Utbilda och ha en dialog med leverantörer – nästintill alla vill göra rätt för sig, men detta är ett otroligt komplext område.
  • Förenkla för leverantörer, exempelvis genom en lathund eller checklista. 
  • Förebygg genom att utgå från produktens syfte och funktionerna som behövs och därefter välja rätt material. 
Anna Jacobs

Kontaktperson

Anna Jacobs

Centrumledare för Substitutionscentrum

+46 10 228 45 30

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.