Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close
På scenen på konferens

Ministerkonferens ”Kemikalier: Bättre skydd för människa och miljö”

08 juni 2022, 08:06

Den 11-12 maj 2022 arrangerade EUs nuvarande ordförandeland Frankrike ”Ministerial Conference on Chemicals: better protecting health and the environment” i Paris. Vid konferensen hölls presentationer, rundabordssamtal och diskussioner kring kemikalier och hur vi på ett bättre sätt ska ta hänsyn till kemikaliers påverkan på biologisk mångfald, jordens alla arter inklusive människans hälsa och vad vi bör göra för att reglera kemikalier på ett mer effektivt sätt.

Det finns många utmaningar när påverkan på hela ekosystem ska riskbedömas. Ofta finns väldigt lite tillgängliga data och att bedöma effekter på ekosystem är komplext. Ekosystem är både beroende av vilka arter som finns, antal, beteende och inbördes relation/funktion och av icke-biologiska förutsättningar, som t ex tillgång på vatten, värme, salthalt och syretillgång. Kemikalier kan påverka på olika sätt, de kan ta död på enstaka eller många arter men också påverka faktorer som är avgörande för möjligheten att leva vidare, som tex beteende, hälsa och reproduktionsförmåga. Kemikalier har också olika rörlighet, stabilitet och förmåga att påverka organismer vilket gör att effekter kan uppstå nära eller långt från källan, och de kan uppstå hos nuvarande arter men också hos framtida generationer. Kombinationer av kemikalier kan också påverka annorlunda än de enskilda ämnena. Ofta anges säkra nivåer av kemikalier genom att utgå från en halt då effekt börjar uppstå och multiplicera den med en säkerhetsfaktor som ska säkra att svagare individer/arter skyddas och för att ta hänsyn till bioackumulation tex. Men för hormonstörande ämnen är det ofta väldigt låga halter som kan ge skadlig effekt och för effekter som inte dödar saknas mycket kunskap för bredden av arter och ekosystem. Resiliensen i ekosystem och för enskilda arter beror också av omgivande miljö och de förutsättningar som finns där.

En utmaning för riskbedömning är alltså brist på kunskap och data och att analysera och hantera osäkerheter. En annan utmaning är att tolka den information som ändå finns, och som kan kräva samarbete mellan olika kompetensområden, som tex mellan toxikologer och ekologer. En tredje utmaning är att väga in andra aspekter, som tex ekonomiska effekter av barnlöshet eller sämre hälsa. Samtidigt skulle myndigheter och beslutsfattare önska snabbare, enklare och mer robusta metoder för att mer effektivt kunna skydda människa och miljö från skadliga effekter av kemikalieanvändning. Där ställer man stort hopp till EU LIFE-projektet PARC (The European Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals, se separat nyhetspunkt), där Substitutionscentrum medverkar.

Mycket fokus låg också på åtgärder – vad vi kan och bör göra. Mycket är på gång både i Europa och globalt. Kemikaliestrategin och alla åtgärder som kopplar till den och uppbyggnad av ett IPCC för kemikalier och avfall är två av flera viktiga steg.

Klicka här för mer information

Tonie Wickman
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-06-17

2024-06-17

2024-06-17

2024-05-22

2024-04-17

2024-04-12

2024-02-07

2024-02-07

2023-12-18

2023-11-22

2023-11-08

2023-11-07

2023-10-27

2023-10-27

2023-10-20

2023-10-12

2023-10-04

2023-09-19

2023-09-15

2023-09-05

2023-09-05

2023-09-01

2023-09-01

2023-05-30

2023-05-30

2023-05-29

2023-05-28

2023-05-11

2023-05-11

2023-04-19

2023-04-19

2023-03-30

2023-03-15

2023-02-24

2023-02-15

2023-02-14

2023-02-14

2023-02-13

2023-01-20

2022-12-13

2022-12-13

2022-12-13

2022-09-13

2022-06-08

2022-05-04

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-01-20

2022-01-20

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2021-12-02

2021-12-02

2021-12-01

2021-12-01

2021-12-01

2021-10-28

2021-10-28

2021-10-28

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-01

2021-06-01

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-19

2021-04-30

2021-04-28

2021-04-27

2021-04-20

2021-04-16

2021-04-15

2021-04-09

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-28

2021-03-24

2021-03-22

2021-03-20

2021-03-19

2021-02-23

2021-02-18

2021-02-17

2021-02-16

2021-02-16

2021-02-10

2021-02-09

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-14

2020-12-14

2020-12-14

2020-11-18

2020-11-08

2020-11-08

2020-11-06

2020-11-05

2020-11-05

2020-10-06

2020-10-05

2020-09-30

2020-09-30

2020-09-29

2020-09-01

2020-08-31

2020-08-31

2020-08-12

2020-08-12

2020-08-12

2020-07-09

2020-07-09

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-23

2020-06-12

2020-05-17

2020-05-17

2020-05-14

2020-05-14

2020-05-13

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-17

2020-04-16

2020-03-19

2020-03-10

2020-02-19

2020-02-02

2020-01-14

2019-12-16

2019-12-16

2019-12-13

2019-12-12

2019-10-15

2019-09-25

2019-09-25

2019-09-16