Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
-

Framtidsanalys

– stärk förmågan att navigera i en osäker och komplex omvärld.

Framtidsanalys tar fram beslutsunderlag som gör planer och strategier mer resilienta genom att aktivt hantera osäkerheter, något som ger organisationer en ökad förmåga att navigera i en osäker omvärld och ökar förmågan att möta de komplexa utmaningar som framtiden innebär.

Tack vare vår expertis inom framtidsanalys kan RISE hjälpa enskilda organisationer, branscher eller hela samhället att dra nytta av de möjligheter som framtiden för med sig. Vi stöttar aktivt i att driva utvecklingen mot en önskad framtid – oavsett om det handlar om att frigöra potential i teknik och innovation, synliggöra en önskvärd förflyttning och position för en organisation eller något helt annat. 

Med grund i vårt oberoende och med hjälp av vetenskapliga metoder arbetar RISE med framtidsanalys på ett antal olika sätt: 

  • Vi tar rollen som analytiker och processledare för att driva framsynsprojekt och framtidsstudier.
  • Vi kan genomföra omvärlds- och systemanalys för att kartlägga trender och skiften som är påtagliga redan idag, och trendanalyser som visar på utvecklingen framåt.
  • Med framtidsscenarier målar vi upp flera bilder av hur världen kan komma att utvecklas och utforskar alternativa framtider med hjälp av workshopar och spel.
  • Vi hjälper organisationer att implementera och driva strategisk framsyn som ett sätt att komplettera satsningar på nya tekniker och innovation och med att analysera deras roll i bredare omställningar och förändringar i ekonomi och samhälle.

FRAMSYN PEKAR UT VÄGEN FRAMÅT FÖR TRAFIKVERKET

Det händer, minst sagt, mycket inom flyg- och luftfart just nu. För att få hjälp att titta i kristallkulan och se vart den här utvecklingen kan ta vägen vände sig Trafikverket till RISE.

– Vi behövde göra en forskningsplan för Trafikverkets ansvarsområden, och för att göra den planen behövde vi ta fram en omvärldsanalys, säger Lars Spångberg, strateg på Trafikverket.

Läs kundcaset

Utforska och analysera

Kontakt

Utforska och analysera

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.