Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Framtidens flyg har flis i tankarna

Berätta om
Scroll to content
Berättelse

Biobaserad råvara i morgondagens raffinaderi

Läs mer

Användningsområdena är oändliga. Med biomassa som råvara kan vi idag tillverka allt från målarfärg och tandkräm till el och bränsle. På RISE Processum utvecklas idéer för framtidens bioraffinaderi under devisen ”allt som görs av olja kan vi göra bättre av skog”.

Berättelse

Rester från skogen blir flygbränsle

Läs mer

Flyget står för en stor del av koldioxidutsläppen och ökat resande ställer högre krav på tekniska lösningar för att minska utsläppen. Tillsammans med industrin utvecklar forskare nu fossilfria bränslen av svensk skog. 

Berättelse

Ny teknik och nya affärsmodeller för fossilfritt flyg

Läs mer

Flyget står för cirka fem procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp. För att minska flygets miljö- och klimatpåverkan antogs 2017 en svensk flygstrategi som bland annat säger att flyget, liksom övriga trafikslag, ska bidra till målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. För det krävs både teknisk och affärsmässig innovation, och RISE driver nu en rad forskningsprojekt som på olika sätt bidrar till omställningen till ett fossilfritt flyg.

Fokus: Artificiell Intelligens

Berättelse

Artificiell Intelligens löser samhällets utmaningar

Läs mer

Smarta maskiner som hjälper vårdpersonalen, ökar effektiviteten i industrin och bidrar till minskade utsläpp. Eller en domedagsprofetia som hotar vår mänsklighet. Artificiell intelligens intresserar, fascinerar och skrämmer. Vad säger ledande forskare om utvecklingen av AI?

Berättelse

RISE i täten när Sverige ska bli ledande på AI

Läs mer

Utvecklingen av artificiell intelligens går fort. Och RISE har tagit en tätposition. Inte bara när det gäller grundforskning och teknik – utan också när det kommer till tillämpningarna av den och de etiska frågorna.

Berättelse

Så ska vi lära oss att lita på robotar

Läs mer

Svenskar är positiva till artificiell intelligens, AI. Men när systemen kommer närmare inpå livet blir vi mer skeptiska. Nu satsar RISE på att öka kunskap och förståelse för konsekvenserna av teknikanvändning i allmänhet, och AI i synnerhet.

Berättelse

AI gör spontana jobbansökningar smartare

Läs mer

En av de stora utmaningarna på arbetsmarknaden är att matcha arbetssökande med arbetsgivare. För att försöka få till bättre matchning har Arbetsförmedlingen med hjälp från RISE tagit fram tjänsten Spontanansökan. Tjänsten baseras på befintliga data och AI-teknik, och är en del av myndighetens strategi att utnyttja digitaliseringens möjligheter optimalt.

Projekt

Transparenta algoritmer i försäkringsbranschen

Läs mer

Vill du bli en av oss?

Utmanande, spännande och kreativt

Jobba hos oss
Berättelse

"Vi försöker få en arbetsplats så säker som möjligt"

Se intervjun

Träffa oss

Event

En smartare tillverkningsindustri

Läs mer
Event

Interaktiva evolutionära algoritmer i produktutveckling

Läs mer
Event

Temadag: Distributionssystem för fjärrvärme och fjärrkyla

Läs mer
Event

SICOMP 2019 - Tillverkning och design av kompositer

Läs mer
Kurs

Vattenbilning – behörighetsgivande kurs

Läs mer
Kurs

Workshop om dammexplosioner

Läs mer
Event

Ryms biomaterial innanför boxen?

Läs mer
Event

Nordic Wood Biorefinery Conference

Läs mer