Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Vägen framåt går i cirklar

Berätta om
Scroll to content
Berättelse

I morgondagens kretslopp är avfall en resurs

Läs mer
Berättelse

Funktion ersätter produkt i en cirkulär ekonomi

Läs mer
Berättelse

Hur stor del av min stol är återanvänd?

Läs mer

Fokus: Fossilfritt flyg

Berättelse

Det krävs ett ändrat beteende för att rädda klimatet

Läs mer
Berättelse

Ny teknik och nya affärsmodeller för fossilfritt flyg

Läs mer

Flyget står för cirka fem procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp. För att minska flygets miljö- och klimatpåverkan antogs 2017 en svensk flygstrategi som bland annat säger att flyget, liksom övriga trafikslag, ska bidra till målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. För det krävs både teknisk och affärsmässig innovation, och RISE driver nu en rad forskningsprojekt som på olika sätt bidrar till omställningen till ett fossilfritt flyg.

Projekt

Från flis till flygplan i Småland

Läs mer
Berättelse

Viktigt genombrott för fossilfritt bränsle

Läs mer
Berättelse

Rester från skogen blir flygbränsle

Läs mer

Flyget står för en stor del av koldioxidutsläppen och ökat resande ställer högre krav på tekniska lösningar för att minska utsläppen. Tillsammans med industrin utvecklar forskare nu fossilfria bränslen av svensk skog. 

Vill du bli en av oss?

Utmanande, spännande och kreativt

Jobba hos oss
Berättelse

"Vi försöker få en arbetsplats så säker som möjligt"

Se intervjun

Träffa oss

Event

Temadag: Distributionssystem för fjärrvärme och fjärrkyla

Läs mer
Event

Seminarium: Sustainable packaging

Läs mer
Event

Inspirationsturné: Starta din AI-resa

Läs mer
Utbildning

Sök bland våra utbildningar

Visa alla

Sök bland våra utbildningar

Event

SICOMP 2019 - Tillverkning och design av kompositer

Läs mer
Event

Photonics West 2019

Läs mer
Utbildning

Workshop om dammexplosioner

Läs mer

Seminarium: Composites in Sports

Läs mer
Event

Fastighetsmässan: utbildningar och seminarium

Läs mer
Event

Ryms biomaterial innanför boxen?

Läs mer
Berättelse

Seminarium: Open Technology Day 2019

Läs mer
Event

Nordic Wood Biorefinery Conference

Läs mer
Event

LIGHTer International Conference 2019

Läs mer