Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Substitutions­centrum vägleder kemisk substitution

Substitutionscentrum stödjer verksamheter i att fasa ut, substituera, farliga kemiska ämnen med syfte att nå Miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö.

Hösten 2017 fick RISE uppdraget av regeringen att starta Substitutionscentrum. Vårt uppdrag är att stödja företag och offentlig verksamhet i deras arbete med substitution av farliga kemiska ämnen med syfte att nå det svenska miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och FN:s globala miljömål enligt Agenda 2030.

Fasa ut särskilt farliga ämnen

De ämnen som Substitutionscentrum fokuserar på är de som finns i Kemikalieinspektionens PRIO-verktyg och de följer i sin tur den europeiska kemikalielagstiftningens kriterier för särskilt farliga ämnen (Substances of Very High Concern, SVHC). Substitutionscentrum verkar speciellt för att minska de särskilt farliga ämnena som kan finnas i konsumentprodukter och vi vänder oss främst till små och medelstora företag. 

Vill du veta mer om bakgrunden för Substitutionscentrums verksamhet? Ladda ner utredningen som ligger till grund för regeringsbeslutet från regeringen.se.

Katalysator för substitution

Substitutionscentrums vision är att vara Sveriges katalysator för substitution av farliga kemiska ämnen. Vi är en nod mellan företag, organisationer, branscher, akademi, institut och myndigheter. Med samverkan och kunskapsutbyte mellan aktörerna verkar vi för att driva substitutionsarbetet framåt. 

Vill du nätverka, samarbeta/samverka eller starta projekt som kan leda till substitution tillsammans med Substitutionscentrum? Skicka ett mail till substitutionscentrum@ri.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anna Jacobs

Kontaktperson

Anna Jacobs

Centrumledare för Substitutionscentrum

+46 10 228 45 30

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.