Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close
-

Substitutions­centrum

Substitutionscentrum stödjer verksamheter i att fasa ut, substituera, farliga kemiska ämnen med syfte att nå miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö.

Hösten 2017 fick RISE uppdraget av regeringen att starta Substitutionscentrum. Centrets uppdrag är att vara Sveriges katalysator för substitution av farliga kemiska ämnen och bidra till att Sverige når miljökvalitetsmålet En giftfri miljö och genomförandet av EU:s kemikaliestrategi.

Genom att erbjuda information, utbildning, och verktyg stöttar vi företag och offentlig sektor i deras substitutionsarbete. För att driva substitutionsarbetet framåt är samverkan och kunskapsutbyte mellan olika aktörer viktigt, Substitutionscentrum agerar därför även som en nod mellan företag, organisationer, branscher, akademi, institut och myndigheter.

Substitution av farliga ämnen

De farliga ämnen som Substitutionscentrum valt att fokusera på är de som definieras som Utfasningsämnen och Prioriterade riskminskningsämnen i Kemikalieinspektionens verktyg för substitution – PRIO.

Vi utgår ifrån en definition av substitution som innebär att man inte enbart ersätter ett farligt ämne med ett mindre farligt, i en vara, process eller kemisk produkt. Det kan också innebära att man minskar eller eliminerar behovet av ämnet genom byte av process eller material, eller genom att använda en helt ny lösning så att ämnet inte längre behövs.

Kontakta oss 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anna Jacobs

Kontaktperson

Anna Jacobs

Centrumledare för Substitutionscentrum

+46 10 228 45 30

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.