Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close
Labb

Kommissionen tar fram kriterier för safe by design

31 mars 2022, 13:39

En industri som utgår från ”safe by design” som grundpelare kan innebära ett paradigmskifte. Men det är många frågor som återstår att beslutas om. Den 22 mars hölls en workshop där ett första förslag till metodik och kriterier presenterades och diskuterades. Värdering av tox-egenskaper hamnar högt i beslutsträdet, men vilka tox-egenskaper som kommer ingå och hur andra hållbarhetsaspekter ska värderas och inkluderas är under diskussion.

I EU:s kemikaliestrategi för hållbarhet ingår att EU-kommissionen tar fram en metodik för säker och hållbar genom design (SSbD)-kriterier för kemikalier och material. SSbD är ett tillvägagångssätt för design, utveckling, produktion och användning av kemikalier och material som fokuserar på att ge en funktion (eller tjänst), samtidigt som man undviker eller minskar skadliga effekter på människors hälsa och miljön. Syftet är att underlätta den industriella omställningen mot en giftfri, klimatneutral och resurseffektiv ekonomi.

Den 22 mars hölls en workshop där kommissionens första utkast till förslag presenterades. Bland annat de parametrar man ser ska ingå och ett beslutsträd med en stegvis process för bedömning av vad som ska anses vara SSbD. Enligt plan ska arbetet med kriterier presenteras i färdigt skick i slutet av år 2022 och synpunkter på nuvarande förslag kan ges fram till den 5 april. Det finns behov av att inkludera många aspekter och det behövs klara metoder för att bedöma de olika aspekterna.

ChemSec har kommenterat arbetet, och lyfter att ett grundkriterium måste vara säkerhet, och hänvisar till sitt tidigare förslag för vilka kemikalier som ska ses som säkra. Det krävs också incitament för industrin, och där är certifiering en viktig del. Kriterierna bör också ge utrymme för successiv förbättring, genom olika gradering. ChemSec föreslår att processen ska skilja mellan kemikalier och material – ett material eller en färdig komplex vara behöver bedömas även för aspekter som återvinningsbarhet och reparerbarhet, vilket inte är relevant på samma sätt för en kemikalie. Slutligen föreslår ChemSec att det är viktigt att vi börjar jobba med SSbD så snabbt som möjligt – och därför inte greppa för stort på en gång. Börja med parametrar där metoder för att bedöma dem finns på plats eller som industrin bedömer kan tas fram relativt enkelt, och bygg vidare successivt.

Länkar:

Inspelning av workshopen där förslag till metodik för att bedöma SSbD presenterades

ChemSecs förslag till kommissionen

Tonie Wickman
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-06-17

2024-06-17

2024-06-17

2024-05-22

2024-04-17

2024-04-12

2024-02-07

2024-02-07

2023-12-18

2023-11-22

2023-11-08

2023-11-07

2023-10-27

2023-10-27

2023-10-20

2023-10-12

2023-10-04

2023-09-19

2023-09-15

2023-09-05

2023-09-05

2023-09-01

2023-09-01

2023-05-30

2023-05-30

2023-05-29

2023-05-28

2023-05-11

2023-05-11

2023-04-19

2023-04-19

2023-03-30

2023-03-15

2023-02-24

2023-02-15

2023-02-14

2023-02-14

2023-02-13

2023-01-20

2022-12-13

2022-12-13

2022-12-13

2022-09-13

2022-06-08

2022-05-04

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-01-20

2022-01-20

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2021-12-02

2021-12-02

2021-12-01

2021-12-01

2021-12-01

2021-10-28

2021-10-28

2021-10-28

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-01

2021-06-01

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-19

2021-04-30

2021-04-28

2021-04-27

2021-04-20

2021-04-16

2021-04-15

2021-04-09

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-28

2021-03-24

2021-03-22

2021-03-20

2021-03-19

2021-02-23

2021-02-18

2021-02-17

2021-02-16

2021-02-16

2021-02-10

2021-02-09

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-14

2020-12-14

2020-12-14

2020-11-18

2020-11-08

2020-11-08

2020-11-06

2020-11-05

2020-11-05

2020-10-06

2020-10-05

2020-09-30

2020-09-30

2020-09-29

2020-09-01

2020-08-31

2020-08-31

2020-08-12

2020-08-12

2020-08-12

2020-07-09

2020-07-09

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-23

2020-06-12

2020-05-17

2020-05-17

2020-05-14

2020-05-14

2020-05-13

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-17

2020-04-16

2020-03-19

2020-03-10

2020-02-19

2020-02-02

2020-01-14

2019-12-16

2019-12-16

2019-12-13

2019-12-12

2019-10-15

2019-09-25

2019-09-25

2019-09-16