Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close
Lisa Skedung

POPFREE Industri ansöker om att få jobba vidare för en PFAS-fri industri

19 april 2023, 13:55

I mars 2023 avslutades planeringsprojektet POPFREE Industri. Huvudmålet för projektet var att arbeta fram en ansökan om ett kompetenscenter som adresserar utmaningar för att nå en cirkulär och PFAS-fri industri, med det övergripande målet att minska utsläppen av PFAS till miljön från alla steg i livscykeln.

I februari 2023 skickade POPFREE Industri in en ansökan, med ett konsortium på 33 partners, till RE:Source. Just nu väntar man på besked om projektet blir beviljat eller inte.

Innehållet i ansökan baseras till stor del på de utmaningar, nödvändiga lösningar och potentiella projektidéer som arbetats fram under en två dagar lång workshop som hölls i september 2022. Totalt deltog 55 personer, representanter från projektets 22 partner och externa intressenter med intresse för ämnet och det framtida kompetenscentret.

Kartläggning av PFAS och utbyte av erfarenheter

Under det år projektet POPFREE Industri pågått har projektets partner avancerat i sitt substitutionsarbete. Företagen har arbetat med att kartlägga sina PFAS-användningar och kommunicerat med leverantörer, med stöd av kommunikationsmaterialet som projektet tillhandahållit. Partnerna har kunnat utbyta kunskap och erfarenhet med varandra genom de digitala möten och seminarier som hållits med olika teman.

- Flera partner har särskilt lyft fram värdet av att lära av varandra, säger Lisa Skedung projektledare för POPFREE Industri.

Metod för analys av PFAS

Flertalet partner har varit intresserade av PFAS-analyser och ett stort fokus i projektet har legat på att testa analysmetoder för screening av avsiktligt tillsatt PFAS, inklusive polymera PFAS.

- Vi har bland annat gjort PFAS-analyser på köksutrustning, textilier, elektronik samt hygien- och tandvårdsprodukter, tillhandahållna av partners, och resultaten sammanfattas nu i en vetenskaplig artikel, berättar Lisa Skedung.

Projektet har också arbetat fram analysmetoder som identifierar PFAS som grupp och inte enskilda PFAS-ämnen. Det är något som nu efterfrågas av många företag, eftersom det finns ett förslag till bred reglering av PFAS inom EU. 

Nästa steg

Företag behöver jobba med att fasa ut PFAS ur sina produkter, genom att identifiera, testa och implementera mer hållbara alternativ eller lösningar. Det behövs också mer kunskap om hur produkter ska hanteras i avfallsledet för att undvika PFAS i återvunnet material och för att undvika utsläpp av PFAS till miljön.

- Det är något som vi hoppas på att praktiskt få jobba vidare med i en fortsättning av POPFREE Industri, för en PFAS-fri och cirkulär industri, avslutar Lisa Skedung.

Läs mer:

Lisa Skedung
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tonie Wickman
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-06-17

2024-06-17

2024-06-17

2024-05-22

2024-04-17

2024-04-12

2024-02-07

2024-02-07

2023-12-18

2023-11-22

2023-11-08

2023-11-07

2023-10-27

2023-10-27

2023-10-20

2023-10-12

2023-10-04

2023-09-19

2023-09-15

2023-09-05

2023-09-05

2023-09-01

2023-09-01

2023-05-30

2023-05-30

2023-05-29

2023-05-28

2023-05-11

2023-05-11

2023-04-19

2023-04-19

2023-03-30

2023-03-15

2023-02-24

2023-02-15

2023-02-14

2023-02-14

2023-02-13

2023-01-20

2022-12-13

2022-12-13

2022-12-13

2022-09-13

2022-06-08

2022-05-04

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-01-20

2022-01-20

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2021-12-02

2021-12-02

2021-12-01

2021-12-01

2021-12-01

2021-10-28

2021-10-28

2021-10-28

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-01

2021-06-01

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-19

2021-04-30

2021-04-28

2021-04-27

2021-04-20

2021-04-16

2021-04-15

2021-04-09

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-28

2021-03-24

2021-03-22

2021-03-20

2021-03-19

2021-02-23

2021-02-18

2021-02-17

2021-02-16

2021-02-16

2021-02-10

2021-02-09

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-14

2020-12-14

2020-12-14

2020-11-18

2020-11-08

2020-11-08

2020-11-06

2020-11-05

2020-11-05

2020-10-06

2020-10-05

2020-09-30

2020-09-30

2020-09-29

2020-09-01

2020-08-31

2020-08-31

2020-08-12

2020-08-12

2020-08-12

2020-07-09

2020-07-09

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-23

2020-06-12

2020-05-17

2020-05-17

2020-05-14

2020-05-14

2020-05-13

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-17

2020-04-16

2020-03-19

2020-03-10

2020-02-19

2020-02-02

2020-01-14

2019-12-16

2019-12-16

2019-12-13

2019-12-12

2019-10-15

2019-09-25

2019-09-25

2019-09-16