Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bild på en soptunna med ett återvinningstecken på

Ny rapport från Kemikalieinspektionen: Innehåll av farliga kemikalier hindrar återvinningen av plast

07 november 2023, 09:58

På uppdrag av regeringen har Kemikalieinspektionen utrett vilka ämnen som hindrar eller är problematiska för att plast ska kunna återvinnas. I rapporten som nu publicerats visar man vilka typer av kemikalier som förhindrar återvinningen av plast med fokus på fem olika produktgrupper: förpackningar, byggprodukter, fordon och däck, elektronik samt vindturbinblad.  

I dag materialåtervinns mindre än 10% av all plast som används, och en av orsakerna till den låga siffran är innehåll av farliga kemikalier, additiv som tillsats för att göra materialet till exempel mjukt eller flamsäkert. Att det i många fall saknas kunskap om innehållet är också en bidragande orsak till den låga återvinningsgraden.  

Produkter fria från farliga kemikalier är en förutsättning för att underlätta en cirkulär ekonomi. Rapporten innehåller en genomgång av olika additiv i plast med fokus på ämnen som uppfyller kriterierna för särskilt farliga ämnen och som förekommer i höga halter i plast. Rapporten visar att av de produktgrupper man fokuserat på så har plastförpackningar bäst förutsättningar för att återvinnas eftersom tillsatser av additiv generellt är låga. Vidare konstaterar man också att även om det historiskt varit vanligt med farliga kemikalier i plast så är situationen bättre i ny plast men att det fortfarande finns ämnen som behöver åtgärdas och även många ämnen som behöver utredas vidare.  

Som väg framåt trycker man bland annat på att Sverige fortsatt bör arbeta för att stärka kraven på information om kemikalieinnehåll, utvärdera ämnen och föreslå regleringar för särskilt farliga ämnen inom EU. Att stärka marknadskontrollerna säger man också är viktigt, speciellt för importerade varor, och även att man designar ny plast rätt från början med hänvisning till EU-arbetet med riktlinjer för “safe and sustainable by design” och Kemikalieinspektionens substitutionsverktyg PRIO.  

På sin hemsida har Kemikalieinspektionen som en del av regeringsuppdraget publicerat ny information och vägledning för att underlätta en säker återvinning av plast. I Kemikalieinspektionens substitutionsverktyg PRIO har man också utifrån rapporten uppdaterat materialmodulen med ny information om farliga ämnen i plast.   

Tips! 

Anmäl dig vårt digitala frukostseminarium där Erik Gravenfors, strategisk rådgivare vid Kemikalieinspektionen och projektledare för rapporten berätta om uppdraget.  

Läs mer och anmäl dig här  

Mer information 

Nyheten hos Kemikalieinspektionen med länkar till ny information på deras hemsida hittar du här.

Kemikalieinspektionens rapport 3/23: Problematiska ämnen i plast som hindrar återvinning.

RISE har inom uppdraget bidragit med en konsultrapport. PM 2/23 Ämnen som hindrar eller försvårar återvinning av plast inom prioriterade produktgrupper inom byggsektorn, rapporten hittar du här.

Anna S Strid

Anna S Strid

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 228 48 37

Läs mer om Anna S

Kontakta Anna S
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-05-22

2024-04-17

2024-04-12

2024-02-07

2024-02-07

2023-12-18

2023-11-22

2023-11-08

2023-11-07

2023-10-27

2023-10-27

2023-10-20

2023-10-12

2023-10-04

2023-09-19

2023-09-15

2023-09-05

2023-09-05

2023-09-01

2023-09-01

2023-05-30

2023-05-30

2023-05-29

2023-05-28

2023-05-11

2023-05-11

2023-04-19

2023-04-19

2023-03-30

2023-03-15

2023-02-24

2023-02-15

2023-02-14

2023-02-14

2023-02-13

2023-01-20

2022-12-13

2022-12-13

2022-12-13

2022-09-13

2022-06-08

2022-05-04

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-01-20

2022-01-20

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2021-12-02

2021-12-02

2021-12-01

2021-12-01

2021-12-01

2021-10-28

2021-10-28

2021-10-28

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-01

2021-06-01

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-19

2021-04-30

2021-04-28

2021-04-27

2021-04-20

2021-04-16

2021-04-15

2021-04-09

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-28

2021-03-24

2021-03-22

2021-03-20

2021-03-19

2021-02-23

2021-02-18

2021-02-17

2021-02-16

2021-02-16

2021-02-10

2021-02-09

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-14

2020-12-14

2020-12-14

2020-11-18

2020-11-08

2020-11-08

2020-11-06

2020-11-05

2020-11-05

2020-10-06

2020-10-05

2020-09-30

2020-09-30

2020-09-29

2020-09-01

2020-08-31

2020-08-31

2020-08-12

2020-08-12

2020-08-12

2020-07-09

2020-07-09

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-23

2020-06-12

2020-05-17

2020-05-17

2020-05-14

2020-05-14

2020-05-13

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-17

2020-04-16

2020-03-19

2020-03-10

2020-02-19

2020-02-02

2020-01-14

2019-12-16

2019-12-16

2019-12-13

2019-12-12

2019-10-15

2019-09-25

2019-09-25

2019-09-16