Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Grön kemi lönar sig visar studie

01 december 2021, 13:58

Det det lönar sig för företag att satsa på grön kemi, det vill säga material, varor, produkter och processer som minskar eller fasar ut användningen eller bildandet av kemikalier med farliga egenskaper, genom hela livscykeln. Det visar en en ny studie av Green chemistry and commerce council (GC3).

Underliggande data bygger framför allt på statistik från USA men många multinationella företag ingår.En slutsats är att artiklar som säljs med gröna argument har haft en högre tillväxt och ökad marknadsandel, jämfört med andra artiklar. Inte heller pandemin bromsade tillväxten av den gröna kemisektorn. En annan slutsats är att det i hög utsträckning är konsumenter och företag som driver efterfrågan på grön kemi-produkter, men policy-utveckling och investeringsmarknadens förväntningar bidrar också. 

 

Hela 84 procent av de intervjuade företagen svarade att de har ökat sina investeringar i forskning och utveckling för en grönare kemi de senaste 5 åren. Av de tillfrågade förväntar sig 98 procent fortsatta FoU-investeringar i grön kemi. Försäljningstillväxten har varit mycket stark i USA (68 procent) och utanför USA (84 procent) de senaste 5 år och 58 procent tror att försäljningstillväxten kommer fortsätta öka betydligt framöver.
Tillväxten har varit särskilt hög inom förpackningar, hälsa och skönhet, förpackade konsumentvaror, leksaker samt skor och kläder. Detta tyder på att den gröna kemisektorn kommer att bli en stark drivkraft för jobb och ekonomisk tillväxt framöver.

Läs mer

Tonie Wickman
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-04-17

2024-04-12

2024-02-07

2024-02-07

2023-12-18

2023-11-22

2023-11-08

2023-11-07

2023-10-27

2023-10-27

2023-10-20

2023-10-12

2023-10-04

2023-09-19

2023-09-15

2023-09-05

2023-09-05

2023-09-01

2023-09-01

2023-05-30

2023-05-30

2023-05-29

2023-05-28

2023-05-11

2023-05-11

2023-04-19

2023-04-19

2023-03-30

2023-03-15

2023-02-24

2023-02-15

2023-02-14

2023-02-14

2023-02-13

2023-01-20

2022-12-13

2022-12-13

2022-12-13

2022-09-13

2022-06-08

2022-05-04

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-01-20

2022-01-20

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2021-12-02

2021-12-02

2021-12-01

2021-12-01

2021-12-01

2021-10-28

2021-10-28

2021-10-28

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-01

2021-06-01

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-19

2021-04-30

2021-04-28

2021-04-27

2021-04-20

2021-04-16

2021-04-15

2021-04-09

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-28

2021-03-24

2021-03-22

2021-03-20

2021-03-19

2021-02-23

2021-02-18

2021-02-17

2021-02-16

2021-02-16

2021-02-10

2021-02-09

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-14

2020-12-14

2020-12-14

2020-11-18

2020-11-08

2020-11-08

2020-11-06

2020-11-05

2020-11-05

2020-10-06

2020-10-05

2020-09-30

2020-09-30

2020-09-29

2020-09-01

2020-08-31

2020-08-31

2020-08-12

2020-08-12

2020-08-12

2020-07-09

2020-07-09

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-23

2020-06-12

2020-05-17

2020-05-17

2020-05-14

2020-05-14

2020-05-13

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-17

2020-04-16

2020-03-19

2020-03-10

2020-02-19

2020-02-02

2020-01-14

2019-12-16

2019-12-16

2019-12-13

2019-12-12

2019-10-15

2019-09-25

2019-09-25

2019-09-16