Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Té och en ipad

Kampen mot farliga kemikalier i vardagsprodukter kräver krafttag

27 oktober 2023, 13:20

Sveriges Konsumenter delade i ett pressmeddelande 2023-10-12 en färsk sammanställning av tester utförda av konsumentorganisationer i Europa vilka avslöjar en skrämmande sanning: Våra vardagsprodukter är fyllda med farliga kemikalier. Rapporten, sammanställd av European Consumer Organisation (BEUC), visar på närvaron av farliga ämnen i produkter som används av både barn och vuxna dagligen.

I EU:s gröna giv och kemikaliestrategin för hållbarhet är en central del att generellt förbjuda användningen av de skadligaste kemikalierna, inklusive PFAS. Som vi också skrev i början av oktober 2023, pågår en kemikalielobbying som kan underminera dessa ansträngningar, vilket sätter människors hälsa och miljö i fara. En ny rapport från European Consumer Organisation (BEUC) visar att farliga ämnen är alltför vanligt förekommande. Det handlar bl. a. om PFAS i snabbmatsförpackningar, bisfenoler i barnprodukter och tungmetaller i billiga smycken. 

Sveriges konsumenter har deltagit i studien som ligger till grund för rapporten, och Maria Hammarling som varit projektledare betonar vikten av att EU-kommissionen och politikerna står emot lobbyverksamheten och prioriterar människors hälsa och miljö över kortsiktiga företagsintressen.

– Skulle kemikalielobbyn lyckas vore det helt förödande. Nu måste politikerna prioritera att skydda människors hälsa och miljö och se till att vi får bort hormonstörande ämnen ur leksaker och vi måste bli av med PFAS. Här vill vi och BEUC se omedelbara förbud, säger Maria Hammarling, projektledare, Sveriges Konsumenter. 

Mer om kemikalier i konsumentprodukter

Rapporten från BEUC identifierade tre huvudsakliga områden som är särskilt problematiska när det gäller farliga kemikalier i konsumentprodukter: PFAS, barnprodukter och online-handel.  

PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser): PFAS finns i en rad vardagliga konsumentprodukter, inklusive våffeljärn, material i kontakt med livsmedel, tandtråd, vattenavvisande spray, ansiktskrämer och cykelolja. Tester utförda i Belgien och Frankrike visar att fluorhaltiga ämnen har uppmätts i höga nivåer i 25-30% av testade livsmedelsförpackningar. I Sverige upptäckte Råd & Rön att nästan hälften av de skaljackor de testade innehöll PFAS, och det visades att jackor utan PFAS presterade lika bra i vattentäthetstester. Detta tyder på att användningen av PFAS i denna typ av jackor sannolikt är onödig. Vidare innehöll en majoritet av de testade våffeljärnen i Sverige PTFE i sina non-stick-beläggningar, vilket kan utgöra ett problem vid produktionen och avfallshantering då det riskerar att sprida PFAS till miljön.  

Barnprodukter: Barn exponeras för farliga kemikalier i högre grad än vuxna eftersom de andas in mer luft, konsumerar mer vatten och mat per kilo kroppsvikt. Trots begränsningar i EU:s Leksaksdirektiv (2009/48/EG) finns det fortfarande farliga kemikalier i leksaker men också i andra barnprodukter som används i vardagen, som barnvagnar, bilbarnstolar, våtservetter, solkräm, kritor, stolar och gummistövlar, t ex. Danska Forbrugerrådet Taenk och Råd & Rön identifierade till exempel PAHer i handtagen på barnvagnar. PFAS hittades i läderdelar och det misstänkt cancerogena flamskyddsmedlet TDCP i liggdelen i vagnarna. Det är värt att notera att vissa av dessa kemikalier är strikt reglerade i leksaker men inte i andra barnprodukter, vilket är en oroande brist i regleringen. Bisfenol A, en substans som kan skada fertiliteten och hormonsystemet, hittades i vinteroveraller och i muggar och tallrikar för barn, ämnen som är reglerade i leksaker men inte i dessa produktgrupper. Andra farliga ämnen, inklusive bor i slime och ftalater i dockor, visade också höga nivåer i testerna. 

Online-handel: Online-plattformar har blivit populära för inköp av smycken, kosmetika för barn, leksaker och andra produkter. Tyvärr har det igen visat sig att billiga smycken som köps online innehåller farliga metaller i överdrivet höga halter. I den refererade studien hade vissa smycken 10 till 334 gånger högre halter av begränsade metaller, inklusive bly och kadmium. Ett smycke innehöll 38% kadmium, vilket är 4000 gånger högre än tillåtna halter, och ett annat smycke innehöll 12% bly, som är 1 200 gånger över lagliga nivåer. Bly kan skada nervsystemet och hjärnans utveckling, medan kadmium kan skada organ som njurarna. I Holland upptäcktes även bly i ett smink-set för barn i halter som var 425 gånger högre än tillåtna nivåer. 

För att kort summera så visar rapporten på allvarliga brister i regleringen av farliga kemikalier i konsumentprodukter. Det är av yttersta vikt att både företag och konsumenter är medvetna om dessa risker och agerar för att minska exponeringen för farliga kemikalier.  

BEUC:s och Sveriges Konsumenters rekommendationer 

  • Fasa ut alla skadliga kemikalier från konsumentprodukter. 
  • Stärk kontrollen av hur lagstiftningen efterlevs. BEUC föreslår till exempel att högriskprodukter kontrolleras enligt enhetliga kriterier och intervall. 
  • Öka transparensen om kemikalier som finns i konsumentprodukter. 
  • Främja säkrare alternativ och se till att ersättningar inte utgör liknande risker för människors hälsa och miljön. 
  • Stärk importkontrollerna för att förhindra försäljning av produkter som kan utgöra en fara för konsumenternas hälsa och/eller innehålla ämnen som redan är förbjudna i EU. 

 

 
Läs pressmeddelandet och rapporten i sin helhet här. 

Nina Melander

Nina Melander

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 516 52 16

Läs mer om Nina

Kontakta Nina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-05-22

2024-04-17

2024-04-12

2024-02-07

2024-02-07

2023-12-18

2023-11-22

2023-11-08

2023-11-07

2023-10-27

2023-10-27

2023-10-20

2023-10-12

2023-10-04

2023-09-19

2023-09-15

2023-09-05

2023-09-05

2023-09-01

2023-09-01

2023-05-30

2023-05-30

2023-05-29

2023-05-28

2023-05-11

2023-05-11

2023-04-19

2023-04-19

2023-03-30

2023-03-15

2023-02-24

2023-02-15

2023-02-14

2023-02-14

2023-02-13

2023-01-20

2022-12-13

2022-12-13

2022-12-13

2022-09-13

2022-06-08

2022-05-04

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-01-20

2022-01-20

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2021-12-02

2021-12-02

2021-12-01

2021-12-01

2021-12-01

2021-10-28

2021-10-28

2021-10-28

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-01

2021-06-01

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-19

2021-04-30

2021-04-28

2021-04-27

2021-04-20

2021-04-16

2021-04-15

2021-04-09

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-28

2021-03-24

2021-03-22

2021-03-20

2021-03-19

2021-02-23

2021-02-18

2021-02-17

2021-02-16

2021-02-16

2021-02-10

2021-02-09

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-14

2020-12-14

2020-12-14

2020-11-18

2020-11-08

2020-11-08

2020-11-06

2020-11-05

2020-11-05

2020-10-06

2020-10-05

2020-09-30

2020-09-30

2020-09-29

2020-09-01

2020-08-31

2020-08-31

2020-08-12

2020-08-12

2020-08-12

2020-07-09

2020-07-09

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-23

2020-06-12

2020-05-17

2020-05-17

2020-05-14

2020-05-14

2020-05-13

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-17

2020-04-16

2020-03-19

2020-03-10

2020-02-19

2020-02-02

2020-01-14

2019-12-16

2019-12-16

2019-12-13

2019-12-12

2019-10-15

2019-09-25

2019-09-25

2019-09-16