Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Miljökvalitetsmålet "En giftfri miljö”

Substitutionscentrums uppdrag är att vara Sveriges katalysator för substitution av farliga kemiska ämnen, och bidra till att Sverige uppnår miljökvalitetsmålet En giftfri miljö och genomförandet av EU: s kemikaliestrategi

Sveriges miljömål är riktmärken för landets miljöarbete. Tillsammans bildar generationsmålet, miljömålen och etappmålen miljömålssystemet. Beslutet om miljömålssystemet fattades av riksdagen i april 1999. 

Ordet giftfri definieras i det här sammanhanget som:
"Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna."
Källa: Naturvårdsverket

Miljöbättre alternativ

”Giftfritt” innebär alltså inte att miljön är helt fri från ämnen som kan ge upphov till skadliga effekter – sådana ämnen finns naturligt och det är heller inte realistiskt att miljön skulle kunna bli helt fri från mänskligt producerade farliga ämnen. Även om vi skulle sluta använda sådana ämnen är många av dem långlivade och kommer finnas kvar i miljön i århundraden. Målet innebär ändå att vi ska verka för att minimera användningen av sådana ämnen.

Läs mer på Sverigesmiljömål.se

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anna Jacobs

Kontaktperson

Anna Jacobs

Centrumledare för Substitutionscentrum

+46 10 228 45 30

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.