Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Steg 5. Ta fram nya alternativ

Saknas det bättre alternativ till ämnet du önskar fasa ut? Kontakta oss så kan vi tillsammans diskutera möjlig väg framåt! Substitutionscentrum är din länk till experter, laboratorium, testbäddar och projekt för att ta fram nya alternativ. 

5.1 Låt en testbädd verifiera nya alternativ

Har ditt företag utvecklat ett nytt alternativ och vill utvärdera funktionen i större skala?  Då kan du ta hjälp av en testbädd.  

En testbädd är en miljö där företag, akademi och andra organisationer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, processer eller organisatoriska lösningar inom ett visst område. På samlingssajten Testbed Sweden finns alla svenska testbäddar.

Testbäddar tillhandahåller utrustning, pilotmaskiner, virtuella och utforskande miljöer. Här möts kompetens, branscher, problemägare och användare för att tillsammans utveckla framtida lösningar snabbare.

Tips! Kontakta oss om du behöver hjälp att hitta rätt testbädd för din produkt!

Till Testbed Sweden

5.2 Bevaka nya alternativ

På webbplatsen Chemsec Marketplace kan du annonsera efter substitut som du tycker saknas. Du kan även premunerera på vårt nyhetsbrev eller från din bransch för att hålla dig uppdaterad.

Till Chemsec Marketplace

5.3 Dela goda exempel

Har ditt företag genomfört en lyckad substitution? Kontakta gärna oss och berätta! Vi vill gärna bidra till att sprida goda exempel på substitution som inspiration för andra företag.

5.4 Lyft behov av kunskap och forskning

Sverige har stora möjligheter att vara i framkant när det gäller miljövänligare alternativ till skadliga kemikalier. Under 2020 började exempelvis projektet Mistra Safechem - ett väldigt omfattande forskningsprojekt med över 50 aktörer som ska påskynda utvecklingen mot en grönare kemiindustrin i Sverige.

På mindre skala finns det möjligheter att samla kompetens inom ett fält för att driva utvecklingen framåt. Finns det kunskapsluckor eller gemensamma behov av substitut i din bransch?  Kontakta Substitutionscentrum så kan vi eventuellt samla branschens aktörer till utbildningar, workshops, seminarium eller konferenser som syftar till kunskapsutbyte inom ämnesområdet substitution.

Tips! Kontakta Substitutionscentrum för mer information om möjlighet att arrangera utbildningar och starta projekt.  

5.5 Innovationsinkubator

BioInnovation - Ett strategisk innovationsprogram för flera branscher och sektorer som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas samt de intressenter som deltar. BioInnovations mål är att skapa nya biobaserade kemikalier, material, produkter och tjänster för en cirkulär kemi. På deras sida kan du läsa mer om pågående utlysningar och innovationsprojekt.

Vinnova - Vinnova är sveriges innovationsmyndighet som ska stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt. 

Almi - Almis verksamhet ger små och medelstora företag möjlighet att växa och utvecklas. Genom att föra en aktiv dialog runt relevanta hållbarhetsfrågor med de företag Almi stödjer med lån, riskkapital eller affärsutveckling, bidrar Almis insatser till fler hållbara företag i Sverige.

EIC Accelerator: Del av European Innovation Council som stöttar innovativa SMF innovationer med bidrag, företagsstöd och affärsplaner. 

5.6 Samverka med varandra och oss

Substitutionscentrum är Sveriges katalysator för substitution av farliga kemiska ämnen och hjälper ditt företag att nå det svenska miljökvalitetsmålet en Giftfri Miljö och FN:s globala hållbarhetsmål.

En viktig nyckel till framgång för Substitutionscentrums arbete är att samarbeta och samverka med andra aktörer. Därför skapar och medverkar Substitutionscentrum i olika nationella och internationella nätverk, konferenser och möten. Vi söker ständigt kontakt med nya företag, branscher och organisationer som vi kan samverka med för att tillsammans arbeta för en giftfri miljö och stärka Sveriges konkurrenskraft internationellt.

Tips! Kontakta oss, så att vi kan träffas och ta nästa steg!

Nina Melander

Kontaktperson

Nina Melander

Rådgivare Substitutionscentrum

Läs mer om Nina

Kontakta Nina
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Test & demo

Efterbehandling av PFAS-kontaminering och PFAS-fri brandsläckning

Testbädden erbjuder utvärdering av tekniker för efterbehandlingsmetoder för PFAS i jord och vatten samt utvärdering av metoder och medel för PFAS-fri brandsläckning.
Projekt

SUPFES

SUPFES-projektet tar en helhetssyn på användningen av fluorerade kemikalier inom textilindustrin och undersöker utsläpp, livscykler samt humantoxicitet och akvatisk toxicitet.
Projekt

POPFREE steg två – främjande av PFAS-fria alternativ

POPFREE är ett tvåårigt innovationsprojekt som syftar till att hitta och främja alternativa lösningar fria från poly- och perfluorerade ämnen (PFAS) till konsumenter i samverkan med industrin. Tvärvetenskapligt samarbete kommer at…
Projekt

Testbädd för framtidens processvätskor

Målet med Framtidens processvätskor är att möjliggöra utveckling och implementering av miljöanpassade, jämfört med dagens alternativ, processvätskor och tekniker.
Projekt

Avfall av fågelfjädrar blir värdefulla keratin-baserade material

Industriella processer för att skapa värde ur avfall av fågelfjädrar utformas för att omforma keratin till hållbara material. I projektet vidareutvecklas en rad olika termomekaniska och enzymatiska förbehandlingsmetoder för att ge…
Projekt

LIFE Trialkyl

I EU-projektet LIFE Trialkyl tas en en ny, innovativ och hållbar kemisk process för produktion av trialkylfosfiter fram och testas i pilotskala. Projektet exemplifierar en tvärvetenskaplig synergi inom R&D, processteknologi sa…
Projekt

Hållbara alternativ till hälsovådliga pläteringsprocesser

Projektet syftar till att utvärdera och införa hållbara och ekonomiska alternativ till hälsovådliga ytbeläggningsprocesser med krom och nickel, inom branscher som bilindustrin, möbelindustrin, elektronik, VVS, med flera.
Projekt

ReComp – Cirkulära strömmar från glasfiberkomposit

Glasfiberkompositavfall är ett växande globalt miljöproblem. Projektet syftar till att ta ett större samhällsperspektiv på problemet: Uttjänta glasfiberkompositer från vind-, båt-, fordons- och byggnadsindustrin som idag går till …