Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Steg 5. Utveckla nya alternativ

Finns det inga säkrare alternativ till just din frågeställning? Då kan det vara dags att utveckla nya alternativ. Nedan listar vi tips för finansiering och hjälp.

5.1 Bevaka nya alternativ

På marknadsplatsen Chemsec Marketplace kan du lägga upp en sökannons efter säkrare alternativ till farliga kemikalier. 

Till Chemsec Marketplace

5.3 Finansiera innovation

BioInnovation - Ett strategisk innovationsprogram för flera branscher och sektorer som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas samt de intressenter som deltar. Målet är att främja en biobaserad ekonomi genom nya kemikalier, material, produkter och tjänster. Läs mer om pågående utlysningar på deras hemsida. 

Vinnova är en svensk myndighet som främjar innovation och forskning inom näringslivet, akademin och den offentliga sektorn. Vinnova är ansvarig för att fördela statliga medel till projekt och program som främjar innovation och utveckling inom näringslivet.

Almi är en svensk statlig aktör som arbetar med att stärka och utveckla svenska små och medelstora företag (SMEs) genom att erbjuda finansiering, rådgivning och nätverkstjänster

EIC Accelerator (European Innovation Council Accelerator) är en finansieringsmekanism som syftar till att stödja innovativa och högriskprojekt med hög potential för kommersialisering och tillväxt inom EU. EIC Accelerator är en del av Europeiska innovationsrådet (EIC)

5.3 Utveckla nya alternativ med hjälp av testbäddar

Vill du utveckla ett säkrare alternativ i en realistisk testmiljö?  Då kan du ta hjälp av en testbädd. En testbädd är en miljö där företag, akademi och andra organisationer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, processer eller organisatoriska lösningar inom ett visst område. På samlingssajten Testbed Sweden finns alla svenska testbäddar. Testbäddar tillhandahåller utrustning, pilotmaskiner, virtuella och utforskande miljöer. Här möts kompetens, branscher, problemägare och användare för att tillsammans utveckla framtida lösningar snabbare.

Till Testbed Sweden

Nina Melander

Kontaktperson

Nina Melander

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 516 52 16

Läs mer om Nina

Kontakta Nina
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Test & demo

Efterbehandling av PFAS-kontaminering och PFAS-fri brandsläckning

Testbädden erbjuder utvärdering av tekniker för efterbehandlingsmetoder för PFAS i jord och vatten samt utvärdering av metoder och medel för PFAS-fri brandsläckning.
Projekt

SUPFES

SUPFES-projektet tar en helhetssyn på användningen av fluorerade kemikalier inom textilindustrin och undersöker utsläpp, livscykler samt humantoxicitet och akvatisk toxicitet.
Projekt

POPFREE steg två – främjande av PFAS-fria alternativ

POPFREE är ett tvåårigt innovationsprojekt som syftar till att hitta och främja alternativa lösningar fria från poly- och perfluorerade ämnen (PFAS) till konsumenter i samverkan med industrin. Tvärvetenskapligt samarbete kommer at…
Projekt

Testbädd för framtidens processvätskor

Målet med Framtidens processvätskor är att möjliggöra utveckling och implementering av miljöanpassade, jämfört med dagens alternativ, processvätskor och tekniker.
Projekt

Avfall av fågelfjädrar blir värdefulla keratin-baserade material

Industriella processer för att skapa värde ur avfall av fågelfjädrar utformas för att omforma keratin till hållbara material. I projektet vidareutvecklas en rad olika termomekaniska och enzymatiska förbehandlingsmetoder för att ge…
Projekt

LIFE Trialkyl

I EU-projektet LIFE Trialkyl tas en en ny, innovativ och hållbar kemisk process för produktion av trialkylfosfiter fram och testas i pilotskala. Projektet exemplifierar en tvärvetenskaplig synergi inom R&D, processteknologi sa…
Projekt

Hållbara alternativ till hälsovådliga pläteringsprocesser

Projektet syftar till att utvärdera och införa hållbara och ekonomiska alternativ till hälsovådliga ytbeläggningsprocesser med krom och nickel, inom branscher som bilindustrin, möbelindustrin, elektronik, VVS, med flera.
Projekt

ReComp – Cirkulära strömmar från glasfiberkomposit

Glasfiberkompositavfall är ett växande globalt miljöproblem. Projektet syftar till att ta ett större samhällsperspektiv på problemet: Uttjänta glasfiberkompositer från vind-, båt-, fordons- och byggnadsindustrin som idag går till …