Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Steg 5. Utveckla nya alternativ

Hittar du inget bra alternativ till det ämne du vill fasa ut? Då kan du behöva se över möjligheten att utveckla nya alternativ. Här hittar du tips för finansiering och hjälp.

Bevaka nya alternativ

På marknadsplatsen Chemsec Marketplace kan du lägga upp en sökannons efter säkrare alternativ till farliga kemikalier.

Hitta finansiering för innovation

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram för flera branscher och sektorer som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas samt de intressenter som deltar. Målet är att främja en biobaserad ekonomi genom nya kemikalier, material, produkter och tjänster.

Vinnova är en svensk myndighet som främjar innovation och forskning inom näringslivet, akademin och den offentliga sektorn. Vinnova är ansvarig för att fördela statliga medel till projekt och program som främjar innovation och utveckling inom näringslivet.

Almi är en svensk statlig aktör som arbetar med att stärka och utveckla små och medelstora företag (SMEs) genom att erbjuda finansiering, rådgivning och nätverkstjänster.

EIC Accelerator (European Innovation Council Accelerator) är en finansieringsmekanism som syftar till att stödja innovativa och högriskprojekt med hög potential för kommersialisering och tillväxt inom EU.

Utveckla nya alternativ med hjälp av testbäddar

En testbädd är en miljö där företag, akademi och andra organisationer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, processer eller organisatoriska lösningar inom ett visst område. På samlingssajten Testbed Sweden finns alla svenska testbäddar. Testbäddar tillhandahåller utrustning, pilotmaskiner, virtuella och utforskande miljöer. Här möts kompetens, branscher, problemägare och användare för att tillsammans utveckla framtida lösningar snabbare.

Nina Melander

Kontaktperson

Nina Melander

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 516 52 16

Läs mer om Nina

Kontakta Nina
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Test & demo

Efterbehandling av PFAS-kontaminering och PFAS-fri brandsläckning

Testbädden erbjuder utvärdering av tekniker för efterbehandlingsmetoder för PFAS i jord och vatten samt utvärdering av metoder och medel för PFAS-fri brandsläckning.
Projekt

SUPFES

SUPFES-projektet tar en helhetssyn på användningen av fluorerade kemikalier inom textilindustrin och undersöker utsläpp, livscykler samt humantoxicitet och akvatisk toxicitet.
Projekt

Testbädd för framtidens processvätskor

Målet med Framtidens processvätskor är att möjliggöra utveckling och implementering av miljöanpassade, jämfört med dagens alternativ, processvätskor och tekniker.
Projekt

ReComp – Cirkulära strömmar från glasfiberkomposit

Glasfiberkompositavfall är ett växande globalt miljöproblem. Projektet syftar till att ta ett större samhällsperspektiv på problemet: Uttjänta glasfiberkompositer från vind-, båt-, fordons- och byggnadsindustrin som idag går till …
Projekt

3D-printade biomimetiska mikrostrukturer mot marin påväxt

Marin påväxt är ett globalt problem, inte bara för sjöfart utan även för akvakultur, anläggningar för förnyelsebar energi (våg, vind och tidvatten), avsaltningsanläggningar och sensoriska system. För att förhindra påväxt används i…
Projekt

MagBeW - Funktionaliserade magnetiska mikrosfärer för vattenrening

Detta projekt syftar till att utveckla ett nytt koncept för vattenrening med magnetiska mikrosfärer som erbjuder selektivt avlägsnande av ämnen för ett minskat utsläpp av föroreningar till miljön.
Projekt

Flamhämmande regenererade cellulosafibrer

Enligt statistiken orsakas cirka 50% av alla bränder i världen av textilier. Fler och fler av de flamskyddsmedel som används i textilier idag ratas på grund av deras toxiska egenskaper. Detta projekt syftar till att utveckla nya, …
Projekt

Inkapslad biocidcocktail för minimal giftpåverkan

Vår miljö är förorenad av många olika kemikalier. En betydande utsläppskälla är det omåttliga och okontrollerade biocidläckaget från antimikrobiella och påväxthindrande produkter. Därför behövs en hållbar och påväxthindrande tekn…