Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close

Tetra Pak hittar nya vägar till utfasning tillsammans med leverantörer

Tetra Pak har i många år arbetat aktivt och metodiskt med substitution av kemikalier och ser det som en viktig del i hållbarhetsarbetet. För att få inspiration och fördjupad kunskap deltog tre av företagets miljöansvariga i substitutionscentrums kurs i metodiken Alternatives Assessment. ”Tack vare utbildningen har vi bland annat involverat våra leverantörer, vilket gett konkreta resultat”, säger Therese Sirén på Tetra Pak.

Åsa Torwmo, Tetra Pak

Lundagrundade Tetra Pak är världsledande inom process- och förpackningslösningar för livsmedel – och levererar varje år mer än 190 miljarder förpackningar i över 160 länder. Tetra Pak är också ledande inom branschens hållbarhetsomställning och investerar motsvarande en miljard kronor om året för att utveckla förpackningar som är tillverkade av helt förnybara material och är fullt återvinningsbara.

Företaget tar även fram processutrustning och förpackningsmaskiner för tillverkning av livsmedelsprodukter samt bjuder in partners till företagets produktutvecklingscentrum – varav ett finns i Lund – för att utveckla nya livsmedel. Förutom 54 egna fabriker där man tillverkar förpackningsmaterial, omfattar verksamheterna 20 centrala enheter för forskning, utveckling, innovation och teknikutbildning.

– Alla företag som utvecklar och tillverkar maskiner och förpackningsmaterial behöver använda en del kemikalier, och alla våra bolag inom Tetra Pak har därför ett systematiskt sätt att arbeta med kemiska produkter och ämnen, berättar Åsa Torwmo, Safety, Health and Environment-manager på Tetra Pak i Fjällbacka.

Samtliga bolag inom Tetra Pak i Sverige använder iChemistry, ett kemikaliehanteringssystem som hjälper företag och organisationer över hela världen att hantera kemikalier, säkerställa lagefterlevnad och minimera risker.

– Ett mycket bra system där vi håller strikt ordning på kemikalierna, ser till att säkerhetsblad är uppdaterade, kontrollerar kvantiteter och får stöttning med substitution, säger Åsa.

Elisabeth Hellwer, Tetra Pak

Samarbete för substitution

Therese Sirén, Quality Driver och miljöfunktionär på Tetra Pak i Lund, berättar att de miljöansvariga på Tetra Pak i Sverige de senaste åren samarbetar alltmer systematiskt med substitution.

– Vi sätter tydliga gemensamma mål och utvecklar vårt samarbete i miljönätverket. Tack vare detta blir vi starkare och mer effektiva, säger hon.

Ett led i denna utveckling är den utbildning i substitution som Åsa och Therese gick våren 2022 tillsammans med Elisabeth Hellwer, Health, Safety och Environment-koordinator på Tetra Pak i Lund.

– När man arbetat med substitution i många år kan man behöva ny energi, nya perspektiv och fördjupad kunskap. Vi kände att vi behövde fler infallsvinklar och ett bättre stöd för att kunna jobba mer strukturerat med att substituera kemikalier. Vi ville också få tips och inblick i vad andra bolag gör, säger Elisabeth Hellwer.

 

Metoden bidrar till sund substitution

Utbildningen heter ”Grundkurs i Alternatives Assessment: Välj bättre alternativ till skadliga kemikalier” och är en av Substitutionscentrums kostnadsfria utbildningar. Alternatives Assessment är en metodik för att systematiskt hitta och utvärdera alternativ till en kemikalie eller produkt som ska fasas ut. Det innebär att samla information som är nödvändig, till exempel för toxikologi och prestanda, jobba tvärfunktionellt och dokumentera avvägningar och beslut.

– Genom att sätta upp tydliga kriterier för ämnen med farliga hälso- och miljöegenskaper, och därefter väga in fler aspekter som till exempel funktion och ekonomi, kan metoden hjälpa dig att uppnå en informerad och sund substitution, förklarar Anna Jacobs, Centrumledare på Substitutionscentrum.

 

Involverar medarbetare och leverantörer

De tre miljöexperterna på Tetra Pak är mycket nöjda med utbildningen som utvecklat deras arbete med substitution på flera sätt.

– Vi fick stöd att identifiera behov, sätta mål och strukturera vårt gemensamma arbete med substitution framåt. Kursen har också bidragit till att vi nu involverar medarbetare på nya sätt i arbetet, berättar Elisabeth Hellwer.

Utbildningen ger fördjupad kunskap om funktionell substitution där man identifierar funktionen av kemikalier som ska bytas ut, och får verktyg och resurser för att hitta alternativ. Den tar också upp större frågor som framtida möjligheter i cirkulära affärsmodeller. 

Kursen har också bidragit till att vi nu involverar medarbetare på nya sätt i arbetet.

Therese Sirén, Tetra Pak

En viktig sak som utbildningen mynnat ut i, är att de inlett ett samarbete i större skala med leverantörer som säljer kemiska produkter till Tetra Pak.
– Det är en stor fördel att få leverantörernas hjälp att hitta alternativa produkter, säger Therese Siren och lyfter fram ett konkret exempel: Lim som ska låsa muttrar och skruvar så att de sitter fast på en tillverkningsmaskin i över 20 år.

– Limmet måste klara allt från vibrationer till temperaturförändringar. Tack vare vårt samarbete med leverantören, där vi beskrivit hur vi använder deras kemiska produkter och till vad, har de besökt oss och återkopplat med förslag på nya, alternativa kemiska produkter som är bättre ur ett hållbarhetsperspektiv.

De alternativa kemiska produkterna har testats under 2023.

– Vi har utvärderat dem med hjälp av våra medarbetare och konstaterat att de fungerar minst lika bra som de tidigare. Så nu har vi bytt ut dem, vilket är ett tydligt exempel på att samarbete ger resultat, säger Åsa Torwmo.

 

”Lysande exempel på bra kemikaliearbete”

Samarbete är en grundpelare i metodiken Alternatives Assessment. Den bygger på att samla alla intressenter och experter för att tillsammans hitta innovativa lösningar.

– Sättet som Tetra Pak har tagit sig an arbetet är ett lysande exempel på ett bra kemikaliearbete. Vi hoppas att det kan inspirera flera företag att börja samarbeta internt och komma i gång med att arbeta med substitution, säger Anna Jacobs, Centrumledare på Substitutionscentrum.

Tetra Paks tips för en lyckad substitution: 

  1. Ta kontakt med leverantörer av produkter som ni redan har i verksamheten – de kan hjälpa er att hitta ersättningsprodukter med samma eller likvärdig funktion. 
  2. Sätt en strategi och ge er på en lagom stor mängd ämnen i taget.
  3. Anpassa handlingsplanen efter intressenterna. Gör den greppbar! Efter utbildningen identifierade vi våra målgrupper – underhållstekniker, labbpersonal, operatörer, processtekniker och processingenjörer – och formulerade planen med dessa grupper i åtanke.

För frågor om hur Tetra Pak arbetar med substitution är du välkommen att kontakta: 

Elizabeth Anderberg

Communications Director North Europe

+46 733 36 42 92  

elizabeth.anderberg@tetrapak.com  

Anna Jacobs

Kontaktperson

Anna Jacobs

Centrumledare för Substitutionscentrum

+46 10 228 45 30

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.