Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
-

Strategiska färdplaner

– samlas kring en gememsam riktning.

 En tydlig vision för framtiden är viktigt för alla organisationer – från enskilda bolag till hela branscher. Men för att göra verklighet av visionen behövs en strategisk färdplan, som underlättar för organisationer att planera i det osäkra och navigera i det komplexa. En färdplan kan också fungera som verktyg för att samla ett företag, en bransch eller ett helt samhälle kring en gemensam riktning med tydliga vägval utpekade.

Resultatet av en implementerad färdplan syns hos den enskilda organisationen i form av uppfyllda mål kring exempelvis hållbarhet, stärkt konkurrenskraft och kompetens, nya samarbeten och ett stärkt varumärke. Färdplanen kan också föra med sig positiva effekter på samhällsnivå; till exempel i form av minskad miljöpåverkan eller stärkt internationell konkurrenskraft.

Ibland kan också den största vinsten ligga i processen för att komma fram till själva färdplanen, att aktörer möts kring en gemensam målbild.

RISE arbetar med strategiska färdplaner på olika sätt: 

  • Vi kan stötta organisationer, branscher, kommuner eller andra konstellationer av aktörer med att ta fram strategiska färdplaner ­– från nulägesanalys till planering.
  • Vi kan analysera en befintlig färdplan och hjälpa till att stresstesta och skapa förståelse för konsekvenserna av de riktningar och vägval som gjorts, men också vara med och anpassa eller uppdatera planen utifrån förändrade förutsättningar, som exempelvis tekniska utmaningar, regelverksfrågor, affärsmodeller, säkerhetsfrågor, miljöfrågor eller social hållbarhet.
  • Till sist har vi kapaciteten och expertisen som krävs för att hjälpa till att implementera färdplaner genom exempelvis projekt- och processledning, forskning, utveckling och innovation.

Gemensamt för alla RISE insatser kopplade till strategiska färdplaner är att vi arbetar med utgångspunkt i vårt oberoende, på vetenskaplig grund med fokus på hållbar omställning och ökad konkurrenskraft.


EN FÄRDPLAN FÖR SVENSK INDUSTRI

Vad behöver svensk industri för att stärka sin konkurrenskraft i ett hållbart samhälle de närmaste 10-15 åren? Det är frågan som behandlas i ”Färdplan - Teknik, material och förmågor för hållbar industriell konkurrenskraft”, ett projekt drivet av RISE i samarbete med Teknikföretagen och Vinnova.

Läs mer om färdplanen för svensk industri

Utforska och analysera

Kontakt

Utforska och analysera

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.