Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close
PFAS i livsmedel

EU fastställer nytt riktvärde för PFAS i livsmedel

05 oktober 2020, 10:42

Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA fastställer nu sin bedömning av hur stora mängder per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS-ämnen) vi kan få i sig via mat och vatten utan hälsorisker.

PFAS står för per- och polyfluorerade alkylsubstanser och är en grupp konstgjorda högfluorerade ämnen som består av fler än 4 700 olika identifierade ämnen. PFAS används idag i många konsumentvaror och kemiska produkter på grund av deras vatten- och smutsavstötande funktion i exempelvis kläder, skor och matförpackningar men återfinns även i brandskum, skidvalla, kosmetika, möbler och elektronik.

Ny lägre säkerhetströskel för PFAS

Exponering för dessa kemikalier kan leda till skadliga hälsoeffekter. En exponeringsväg för människor är via livsmedel, där man oftast hittar PFAS-ämnen i dricksvatten, fisk, frukt, ägg och äggprodukter.

De fyra PFAS som EFSA:s bedömning fokuserade på är perfluoroktansyra (PFOA), perfluorooktansulfonat (PFOS), perfluoronansyra (PFNA) och perfluorohexansulfonsyra (PFHxS). EFSA har nu fastställt en ny lägre säkerhetströskel för summan av dessa PFAS-ämnen till 4,4 nanogram per kilo kroppsvikt per vecka.

PFAS-ämnens påverkan på immunsystemet

Vid bestämning av det nya riktvärdet ansåg experter att PFAS-ämnens påverkan på immunsystemet genom minskade svar på vaccination, dvs att färre antikroppar bildas, var den mest kritiska hälsoeffekten hos människan.  Detta skiljer sig från EFSA:s tidigare åsikt om PFAS från 2018, där ökade kolesterolhalter ansågs vara den mest kritiska effekten på människors hälsa.

Gränsvärde för PFAS i dricksvatten kommer

I Sverige finns i dagsläget inget gränsvärde för dricksvatten, men enligt Livsmedelsverkets rekommendation ska summan av elva olika PFAS-ämnen (PFAS-11) undersökas i dricksvatten. Åtgärdsgränsen ligger på 90 nanogram per liter, det vill säga att om halten är lägre än detta krävs ingen åtgärd.  

Livsmedelsverket har tidigare meddelat att deras rekommendationer för åtgärder av PFAS-ämnen kommer att revideras efter att EFSA:s nya riskbedömning fastställts samt utifrån EU:s kommande dricksvattendirektiv. Beslut om det nya dricksvattendirektivet beräknas tas i december 2020.  

Mer information

Tove Mallin

Enhetschef

Läs mer om Tove

Kontakta Tove
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-06-17

2024-06-17

2024-06-17

2024-05-22

2024-04-17

2024-04-12

2024-02-07

2024-02-07

2023-12-18

2023-11-22

2023-11-08

2023-11-07

2023-10-27

2023-10-27

2023-10-20

2023-10-12

2023-10-04

2023-09-19

2023-09-15

2023-09-05

2023-09-05

2023-09-01

2023-09-01

2023-05-30

2023-05-30

2023-05-29

2023-05-28

2023-05-11

2023-05-11

2023-04-19

2023-04-19

2023-03-30

2023-03-15

2023-02-24

2023-02-15

2023-02-14

2023-02-14

2023-02-13

2023-01-20

2022-12-13

2022-12-13

2022-12-13

2022-09-13

2022-06-08

2022-05-04

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-01-20

2022-01-20

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2021-12-02

2021-12-02

2021-12-01

2021-12-01

2021-12-01

2021-10-28

2021-10-28

2021-10-28

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-01

2021-06-01

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-19

2021-04-30

2021-04-28

2021-04-27

2021-04-20

2021-04-16

2021-04-15

2021-04-09

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-28

2021-03-24

2021-03-22

2021-03-20

2021-03-19

2021-02-23

2021-02-18

2021-02-17

2021-02-16

2021-02-16

2021-02-10

2021-02-09

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-14

2020-12-14

2020-12-14

2020-11-18

2020-11-08

2020-11-08

2020-11-06

2020-11-05

2020-11-05

2020-10-06

2020-10-05

2020-09-30

2020-09-30

2020-09-29

2020-09-01

2020-08-31

2020-08-31

2020-08-12

2020-08-12

2020-08-12

2020-07-09

2020-07-09

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-23

2020-06-12

2020-05-17

2020-05-17

2020-05-14

2020-05-14

2020-05-13

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-17

2020-04-16

2020-03-19

2020-03-10

2020-02-19

2020-02-02

2020-01-14

2019-12-16

2019-12-16

2019-12-13

2019-12-12

2019-10-15

2019-09-25

2019-09-25

2019-09-16