Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Labb test

Nordisk studie av PFAS i konsumentprodukter

31 mars 2022, 12:50

Finland, Sverige, Norge, Island och Danmark har studerat hur PFOA (perfluoroktansyra) och PFOS (perfluoroktansulfonsyra) regleringen enligt POPS-förordningen fungerar. 158 kemiska produkter och varor analyserades.

Tillsynsmyndigheter från Finland, Sverige, Norge, Island och Danmark gjorde en gemensam studie finansierad av Nordiska ministerrådet 2020-2021 av PFOA (perfluoroktansyra) och PFOS (perfluoroktansulfonsyra) i kemiska produkter och artiklar. Nu är rapporten klar. Mål med projektet var att undersöka om POPS-förordningen för dessa ämnen följs, att öka medvetenheten om reglerna och att utveckla och utbyta erfarenheter av arbetssätt för tillsyn. Dessutom undersöktes PFAS-ämnen som ännu inte är reglerade i någon kemikalielagstiftning och extraherbart organiskt fluor (EOF) analyserades för att få en bättre förståelse för användning av PFAS i olika kemiska produkter och varor.

Totalt kontrollerades 158 produkter, 95 kemiska produkter och 63 artiklar. 40 % av de kemiska produkterna och 65 % av varorna innehöll PFAS, men huvuddelen i halter under gränsvärdena eller PFAS som inte är reglerade idag. 15 av de 158 kontrollerade produkterna uppfyllde inte lagkraven enligt POPS-förordningen – 14 skidvalla och en jacka. Ingen av dessa produkter finns kvar på marknaden idag utan har dragits tillbaka av företagen som sålt dem. En slutsats var också att analysmetoder behöver utvecklas för att tillsynen ska fungera mer effektivt. POPS-förordningen täcker många olika PFOA- och PFOS-relaterade ämnen där det idag saknas säkra kvantitativa analysmetoder och referensstandarder. Med bättre metoder skulle kanske fler varor och produkter ha visat sig vara olagliga.

Nordiska ministerrådet har också nyligen publicerat en rapport om kemiska analysmetoder – se även nyheten om oidentifierade PFAS. Länk här.

Länkar:

Länk till rapporten 

Rapport om analysmetoder för PFAS från Nordiska ministerrådet

Nyhet från danska myndigheten MST: Control campaign shows illegal content of PFAS in ski wax and a shell jacket

Tonie Wickman
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-05-22

2024-04-17

2024-04-12

2024-02-07

2024-02-07

2023-12-18

2023-11-22

2023-11-08

2023-11-07

2023-10-27

2023-10-27

2023-10-20

2023-10-12

2023-10-04

2023-09-19

2023-09-15

2023-09-05

2023-09-05

2023-09-01

2023-09-01

2023-05-30

2023-05-30

2023-05-29

2023-05-28

2023-05-11

2023-05-11

2023-04-19

2023-04-19

2023-03-30

2023-03-15

2023-02-24

2023-02-15

2023-02-14

2023-02-14

2023-02-13

2023-01-20

2022-12-13

2022-12-13

2022-12-13

2022-09-13

2022-06-08

2022-05-04

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-01-20

2022-01-20

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2021-12-02

2021-12-02

2021-12-01

2021-12-01

2021-12-01

2021-10-28

2021-10-28

2021-10-28

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-01

2021-06-01

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-19

2021-04-30

2021-04-28

2021-04-27

2021-04-20

2021-04-16

2021-04-15

2021-04-09

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-28

2021-03-24

2021-03-22

2021-03-20

2021-03-19

2021-02-23

2021-02-18

2021-02-17

2021-02-16

2021-02-16

2021-02-10

2021-02-09

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-14

2020-12-14

2020-12-14

2020-11-18

2020-11-08

2020-11-08

2020-11-06

2020-11-05

2020-11-05

2020-10-06

2020-10-05

2020-09-30

2020-09-30

2020-09-29

2020-09-01

2020-08-31

2020-08-31

2020-08-12

2020-08-12

2020-08-12

2020-07-09

2020-07-09

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-23

2020-06-12

2020-05-17

2020-05-17

2020-05-14

2020-05-14

2020-05-13

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-17

2020-04-16

2020-03-19

2020-03-10

2020-02-19

2020-02-02

2020-01-14

2019-12-16

2019-12-16

2019-12-13

2019-12-12

2019-10-15

2019-09-25

2019-09-25

2019-09-16