Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Kvalitet

För oss på RISE handlar kvalitet om att du som kund eller partner upplever att vi skapar ett högt värde för dig genom att uppfylla behov och krav, och överträffa förväntningar. Vi måste både göra rätt saker och göra saker rätt. På RISE finns det centralt stöd för verksamhetens kvalitetsarbete i form av utveckling av ledningssystem och förbättringsarbete, processmodell och förvaltningsmodell, samt stöd för ackreditering och certifiering.

RISE agerar i flera olika roller som bland annat innefattar provning, certifiering, verifiering, anmält organ, inspektion och kontroll, kalibrering, forskning och utveckling, rådgivning, utbildning samt att vi har ansvaret för stora delar av Sveriges nationella metrologi (riksmätplatser). Att hålla en hög kvalitet på våra tjänster och erbjudanden är en grundbult för RISE verksamhet. Ofta kan vi leverera på olika nivåer beroende på vad du som kund eller samarbetspartner behöver. Från enklare utföranden till en ackrediterad nivå. Vi är även noga med att inte sammanblanda uppdrag som står i intressekonflikt med varandra.

För att säkra objektiviteten kan RISE inte verka i alla roller för samma kund och produkt. Ta gärna del av vår kvalitetspolicy

Oberoende och opartiskhet

För RISE verksamhet är oberoende och opartiskhet av stor vikt. Med oberoende betyder att: 

  • inga intressekonflikter finns
  • beslut baseras på fakta och tillräcklig bevisning
  • inte påverkas av ekonomiska, kommersiella eller andra påtryckningar
  • identifiera risker för opartiskhet och oberoende och att minimera eller eliminera dessa

Läs mer om vårt arbete och förhållningssätt kring oberoende och opartiskhet.

Tredjepartsgranskning

En del av vårt utbud handlar om att utvärdera och kvalitetssäkra produkter och innovationer. Dessa tjänster är ofta regelbundet tredjepartsgranskade av oberoende organisationer, till exempel av Swedac – en myndighet för kvalitet och säkerhet.

KLAGOMÅLSHANTERING

Har du synpunkter på RISE kvalitetsarbete? Läs mer om vår klagomålshantering.