Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Det här är Alternatives Assessment

Hur kan du välja bättre alternativ när du ska fasa ut ett skadligt ämne? Genom att använda metoden Alternatives assessment så använder du tydliga principer för hälsa, miljö, funktion och ekonomi – genom hela livscykeln – och kan uppnå långsiktigt hållbar substitution, så kallad informerad substitution.

Utmaningen med substitution är att undvika osund substitution – val av alternativ som är lika illa, eller värre än ämnet som fasades ut från början.

Det finns sällan alternativ som är bättre ur alla perspektiv, så du kommer behöva göra genomtänkta avvägningar som grundar sig i dina prioriterade värderingar. 
Det viktiga är att avvägningarna mellan säkerhet, funktion, livscykel, cirkuläritet och ekonomi är genomtänkta och väl undersökta för att uppnå informerad och sund substitution.

  Vad innebär begreppet Alternatives assessment?

  Alternatives assessment är en metod för att uppnå informerad substitution. I processen kartlägger du, jämför och väljer bättre alternativ till kemikalien som ska fasas ut. Metoden hjälper dig att väga för och nackdelarna av flera alternativ inför ett beslut.

  Inom AoA förespråkas även funktionell substitution. Genom att definiera funktionen av kemikalien som ska fasas ut så vidgas möjliga från endast nya kemikalier, till nya material, processer och design samt att ifrågasätta kraven på funktionen i fråga. 


  Principer som är viktiga i arbetet med AoA är transparens, tydlig dokumentation, rätt intressenter på rätt plats och att definiera metoder som ska användas på förhand - så att de inte justeras efterhand för att påverka val av alternativ.

  Här kan du hitta mer information om Alternatives assessment:

  Så kan du arbeta med Alternatives assessment

  Det finns inget strikt protokoll för hur alternativ ska identifieras, utvärderas och jämföras med Alternatives assessment. Istället finns flera ramverk framtagna av olika aktörer som hjälper dig att strukturera beslutsfattandet. Gemensamt för ramverken är att du utesluter alternativ med för höga faroegenskaper tidigt i processen, innan du går vidare med att undersöka funktion och ekonomi. Ramverken finns samlade under OECDs verktygslåda för substitution och alternatives assessment.

  Du kan uppnå informerad substitution genom att:

  • Bestäm och dokumentera: mål, principer, beslutsregler och metoder som ska användas. Det ska finnas på plats innan du börjar med bedömning av alternativ. 
  • Uteslut utfasningsämnen tidigt i processen (Läs mer om utfasningsämnen här)
  • Strukturera arbetet och var transparent inom organisationen, berätta om bedömning och beslutsfattande 
  • Involvera rätt personer i rätt steg, för att bedöma alternativ behöver flera olika yrkesgrupper i organisationen samarbeta (produktutveckling, ekonomi, logistik, marknad)
  • Använd pålitlig information och se till att ni samlat in information för alla de aspekter som är viktiga, som hälsa, miljö, funktion och ekonomi

  Så jobbar vi med Alternatives assessment

  Substitutionscentrums uppdrag är att främja val av bättre alternativ genom informerad substitution. Vi rekommenderar Alternatives assessment som metod för substitution. Våra rådgivare har kunskap om Alternatives assessment och dess ramverk och vi samarbetar med nationella och internationella aktörer för att hålla oss uppdaterade om forskning och den senaste kunskapen inom området.

  Substitutionscentrum kommer under våren 2021 att hålla utbildningar i Alternatives assessment.
  Läs mer om våra utbildningar här.

  Klicka på Play-knappen i bilden ovan för att starta filmen.

  Introduktion till metoden

  Här kan du på 2 minuter höra centrumledare Anna Jacobs berätta om metoden Alternatives Assessment och hur den kan användas för att uppnå informerad substitution.

  Webbinarium om Alternatives Assessment

  Hör professor Joel Tickner berätta om metoden Alternatives Assessment och praktiska verktyg och Maria Åkerfeldt berätta hur metoden används vid substitutionsarbete inom från H&M Group.

  Till webbinarierna

  Läs mer om metoden Alternatives assessment

  OECD Alternatives assesment and substitution toolbox
  Verktygslådan från OECD innehåller ramverk, guider, fallstudier och verktyg för Alternatives assessment. 

  ECHA Webinar in Alternatives assessment
  6 timmar gratis webinarium i Alternatives Assessments grunder från Europeiska kemikaliemyndigheten.

  GreenScreen
  En etablerad metod inom Alternatives assessment-metod för att bedöma alternativ ur toxikologisk aspekt. Gratis rapporter, ramverk för kemikalier, mixer, material och polymerer. 

  Toxic Use Reduce Institute
  Forskningsinstitut som arbetar aktivt med Alternatives assessment. TURI har tagit fram ramverk för Alternatives assessment och även utvecklat enklare hjälpverktyg för bedömning av alternativ. På deras hemsida finns även rapporter och fallstudier för bättre alternativ samlade.

  Nina Melander

  Kontaktperson

  Nina Melander

  Rådgivare Substitutionscentrum

  +46 10 516 52 16

  Läs mer om Nina

  Kontakta Nina
  CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden

  * Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.