Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Alternatives Assessment

Här beskriver vi metoden Alternatives assessment, en metod för att hitta och utvärdera alternativ till en kemikalie som ska fasas ut. Genom att sätta upp tydliga regler för hälso- och miljöegenskaper, och genom att väga in fler aspekter som till exempel funktion och ekonomi hjälper metoden dig att uppnå en informerad och sund substitution!

Alternatives Assessment (AoA) är en metod man kan använda sig av för att undvika ”osund substitution”, dvs då man riskerar att välja ett alternativ som visar sig vara lika illa eller kanske till och med värre än det ämne man fasat ut.

Metoden rekommenderas av flera experter inom området. Det finns inget strikt protokoll hur man ska arbeta, i stället finns flera ramverk framtagna av olika aktörer som kan hjälper till att strukturera arbetet. Gemensamt för dessa är att man förespråkar funktionell substitution, arbetar transparant, noga dokumenterar alla beslut, engagerar nödvändiga intressenter i arbetet samt sätter upp tydliga mål och beslutsregler för processen.      

Så här kan man arbeta med 
Alternatives Assessment

Samla information om ämnet som ska fasas ut.

Börja med att undersöka det ämne som ska fasas ut, dokumentera vilka farliga egenskaper det har, vilken funktion ämnet fyller i den produkt eller process det ingår i och vilka prestandakrav som det uppfyller. 

Sätt kriterier för alternativ

Inom AoA så ska alltid säkerheten prioriteras först, se därför till att sätta upp kriterier som medför att ämnen med farliga egenskaper utesluts tidigt i processen. För detta använder man den kemikalielagstiftning som finns, men det finns också andra typer av restriktionslistor som kan användas. Inkluderas kriterier för andra aspekter, som tex kostnad och funktion, så tänk på att ta hänsyn till dessa först när kriterier som avser farliga egenskaper utvärderats senare i processen.

Kemikalier som ska fasas ut

Hitta farliga kemikalier i lagstiftningen

Steg 2 i Substitutionsguiden

Hitta alternativ

Identifiera möjliga alternativ tillsammans med de intressenter som engagerats genom att använda era nätverk, söka i olika verktyg och databaser, rådfråga myndigheter osv. Var särskilt uppmärksam på alternativ som redan har utvecklats och testats inom liknande tillämpningar. Tänk på att också undersöka alternativ som innebär nya material, design eller processer – dvs utgå från begreppet funktionell substitution!
Kanske kan funktionen också helt uteslutas? 

Verktyg för att hitta alternativ

Steg 3 i Substitutionsguiden

Utvärdera alternativ

Utvärdera alla alternativ utifrån de kriterier som satts upp.  För detta finns olika verktyg och jämförelsemodeller man kan använda sig av. Här är det viktigt att man inte hanterar ett alternativ där information saknas som säkert, utan man måste ha en strategi för att hantera detta. Kom ihåg att alltid prioritera kriterier som avser farliga egenskaper framför andra aspekter man eventuellt tagit med i processen!  

Verktyg för att utvärdera alternativ

Steg 4 i Substitutionsguiden

Implementera och förbättra

När det nya alternativet är redo att implementeras så kommunicera detta till era kunder med information om vilka fördelar det medför. Samla därefter in feedback från anställda och kunder, för att på så vis kunna göra eventuella justeringar som kan behöva göras.

Genom att marknadsföra ert arbete bidrar ni till att sprida kunskap om substitution av farliga kemikalier - och genom att visa er framgång kan ni också inspirera andra att komma i gång!

Lär dig mer om Alternatives assessment

Utbildningar

Vägledningar och verktyg

  • OECD Alternatives assesment and substitution toolbox Verktygslåda från OECD som innehåller ramverk, guider, fallstudier och verktyg för Alternatives assessment.
  • The Toxics Use Reduction Institute (TURI). Forskningsinstitut som arbetar aktivt med Alternatives Assessment, och som tagit fram ramverk för och även utvecklat enklare hjälpverktyg för bedömning av alternativ. På deras hemsida finns även rapporter och fallstudier för bättre alternativ samlade.
  • BizNGO har tagit fram en kortare guide om du vill få en övergripande bild av vad Alternatives Assessment innebär i stora drag.
  • Tyska Subselect har även utvecklat en guide med tillhörande verktyg. SubcSelect är en europeisk guide till att välja bättre alternativ vilket är en fördel då många vägledningar i Alternatives Assessment utvecklats i USA.
  • Företag som är mer intresserade av att proaktivt arbeta in livscykelperspektiv när de väljer alternativ kan ta hjälp av Department of toxic substance control Alternatives Assessment Guidance som beskriver arbetet mer ingående.
  • Interstate chemicals clearingshouse har är även ett längre ramverk med konkreta frågeställningar och flöden som du kan följa i ditt arbete mot säkrare alternativ.
Nina Melander

Kontaktperson

Nina Melander

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 516 52 16

Läs mer om Nina

Kontakta Nina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Anna S Strid

Kontaktperson

Anna S Strid

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 228 48 37

Läs mer om Anna S

Kontakta Anna S
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.