Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
-

POPFREE Industri - För en PFAS-fri och cirkulär industri 

I mars 2023 avslutades planeringsprojektet POPFREE Industri. Huvudmålet för projektet var att arbeta fram en ansökan om ett kompetenscenter som adresserar utmaningar för att nå en cirkulär och PFAS-fri industri, med det övergripande målet att minska utsläppen av PFAS till miljön från alla steg i livscykeln.

I februari 2023 skickade POPFREE Industri in en ansökan, med ett konsortium på 33 partners, till RE:Source. Just nu inväntas besked om projektet blir beviljat eller inte.

Innehållet i ansökan baseras till stor del på de utmaningar, nödvändiga lösningar och potentiella projektidéer som arbetats fram under en två dagar lång workshop som hölls i september 2022. Totalt deltog 55 personer, representanter från projektets 22 partner och externa intressenter med intresse för ämnet och det framtida kompetenscentret.

Kartläggning av PFAS och utbyte av erfarenheter

Under det år projektet POPFREE Industri pågått har projektets partner avancerat i sitt substitutionsarbete. Företagen har arbetat med att kartlägga sina PFAS-användningar och kommunicerat med leverantörer, med stöd av kommunikationsmaterialet som projektet tillhandahållit. Partnerna har kunnat utbyta kunskap och erfarenhet med varandra genom de digitala möten och seminarier som hållits med olika teman där partners har lyft fram värdet av att lära av varandra.

Metod för analys av PFAS

Flertalet partner har varit intresserade av PFAS-analyser och ett stort fokus i projektet har legat på att testa analysmetoder för screening av avsiktligt tillsatt PFAS, inklusive polymera PFAS. PFAS-analyser har gjorts på köksutrustning, textilier, elektronik samt hygien- och tandvårdsprodukter, tillhandahållna av partners, och resultaten sammanfattas nu i en vetenskaplig artikel. 

Projektet har också arbetat fram analysmetoder som identifierar PFAS som grupp och inte enskilda PFAS-ämnen. Det är något som nu efterfrågas av många företag, eftersom det finns ett förslag till bred reglering av PFAS inom EU. 

Nästa steg

Företag behöver fortsatt hjälp att substituera bort PFAS från sina produkter, genom att identifiera, testa och implementera mer hållbara alternativ eller lösningar. Det behövs också mer kunskap om hur produkter ska hanteras i avfallsledet för att undvika PFAS i återvunnet material och för att undvika utsläpp av PFAS till miljön.

Om ansökan blir beviljad kommer detta att bli fokus i fortsättningen av POPFREE Industri. 

Är ert företag intresserade av att samarbeta kring utfasning av PFAS och att hitta och testa alternativ, kontakta Lisa Skedung och/eller Tonie Wickman nedan.

Länk till pressmeddelande Industrin satsar på utfasning av PFAS

POPFREE Industri 

Planeringsprojekt för kompetenscentrum inom Hållbar Industri

Varaktighet: 2021-11-15 – 2023-03-01

Total budget: 2 724 383 SEK

Finansiär: Vinnova och partners 

Projektteamet: Apoteket AB, Bagaren och Kocken AB, Biltema Nordic Services AB, BRAV Norway AS, Cervera AB, ChemSec, ClasOhlson AB, Houdini Sportswear AB, IKEA of Sweden AB, iPinium AB, Kemikalieinspektionen, Nordic Paper Seffle AB, Order Nordic AB, Ragn-Sellsföretagen AB, RISE AB, Rusta AB, Stena Recycling International AB, Stockholms Universitet, Substitutionscentrum, Umeå Universitet, Volvo Car Corporation & Zound Industries International AB

Lisa Skedung

Kontaktperson

Lisa Skedung

+46 70 619 60 16

Läs mer om Lisa

Kontakta Lisa
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tonie Wickman

Kontaktperson

Tonie Wickman

Rådgivare

+46 10 516 53 40

Läs mer om Tonie

Kontakta Tonie
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.