Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Stödmaterial för kartläggning av en varas innehåll

För att kunna jobba med substitution måste du kartlägga dina varors innehåll. Vi har tagit fram ett stödmaterial med mallar för din kartläggning och för kontakt med dina underleverantörer. Varsågod att hämta!

Konsultföretaget Trossa har på uppdrag av Substitutionscentrum tagit fram ett stödmaterial för dig som vill börja arbeta med systematiskt kemikaliearbete. Stödmaterialet är ett komplement till Substitutionsguiden, där vi steg för steg går igenom hur du kan arbeta med kemikaliefrågan i ditt företag. I Substitutionsguiden hänvisar vi till de malldokument som finns i vårt stödmaterial och vi rekommenderar att du hämtar stödmaterialet innan du börjar arbeta med Substitutionsguiden.

Stödmaterialet innehåller:

  •  Generell guide för systematiskt kemikaliearbete
  •  Övergripande lagkrav för varor
  •  Intyg för underleverantörer
  •  Riskbedömning av produkt och kartläggning av leverantörskedjan

Hämta allt stödmaterialet här

Anpassa materialet efter ditt företags behov

Stödmaterialet kan användas av alla företag och organisationer, men är främst framtaget för små och medelstora företag som producerar eller distribuerar varor.

Stödmaterialet är framtaget med fokus på varugrupperna: textilier, skor, accessoarer, inredning och möbler. Det kan även användas för andra varor med de material som omfattas.


Material som omfattas av stödmaterialet

Glas Gummi Keramik Konstläder Läder
Metall Papper Papp Plast Sten
Stoppning Textil Trä

Syftet med stödmaterialet

Substitutionscentrum vill underlätta och inspirera fler företag att börja arbeta med systematiskt kemikaliearbete för att fasa ut farliga ämnen.

Du kan själv anpassa de malldokument som finns i stödmaterialet så att de passar för din verksamhet. Mallarna är gjorda i Word och Excel och ska ses som en grund och en inspiration till att börja arbeta med systematiskt kemikaliearbete.
 

Det här innehåller stödmaterialet

Generell guide – systematiskt kemikaliearbete

Här finns utförlig information om hur du kan arbeta med de olika malldokumenten.

Hämta Generell guide - systematiskt kemikaliearbete

Övergripande lagkrav för varor

Sammanställning över de regler som är relevanta för de vanligaste typerna av material och varor i kläder, skor, accessoarer, möbler, inredning och andra varor i de material som omfattas (se tabell ovan).

Hämta Övergripande lagkrav för varor

Riskbedömning och kartläggning av leverantörskedjan

Excel-mall med introduktion, information om hur mallen ska användas, beslutsträd för riskbedömning samt flikar för den systematiska kartläggningen: Riskbedömning av produkt och Kartläggning av leverantörskedjan.

Hämta Riskbedömning och kartläggning av leverantörskedjan

Intyg för underleverantörer

Mallar som du kan använda i kommunikationen med dina underleverantörer för att ta in information om varornas innehåll. Finns åtta olika mallar för de material som omfattas (se tabell ovan) och för hela produkten. Mallarna är gjorda i Word och kan anpassas efter ditt företags behov. Mallarna finns på svenskaoch engelska.

Hämta intyg för underleverantörer

 

Tips! Kontakta oss om du har frågor om stödmaterialet, om du behöver hjälp att komma igång eller komma vidare samt om du har tips på förbättringar.


Nina Melander

Kontaktperson

Nina Melander

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 516 52 16
nina.melander@ri.se

Läs mer om Nina