Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bild på plastpartiklar

Påtryckningar från industrin för att slopa förbud mot farliga kemikalier

01 september 2023, 13:41

Enligt en artikel i The Guardian pågår en kraftig lobbyverksamhet från den europeiska kemikalieindustrin för att stoppa hårdare lagstiftning av de mest farliga ämnena. Hårdare reglering av de farligaste kemikalierna var en åtgärd i EU:s kemikaliestrategi och ett av syftena med omarbetningen av EU:s Reach-förordning.    

Enligt artikeln i The Guardian finns en konsekvensstudie, som del av revideringen av Reach-förordningen, där hälsobesparingarna av en minskad kemikalieanvändning beräknas uppväga kostnaderna för industrin med en faktor på 10. Det handlar då om minskade kostnader för behandling av sjukdomar som cancer och fetma, som enligt konsekvensstudien skulle uppgå till 11–31 miljarder euro per år, medan minskade intäkter för företagen, för en minskad produktion, skulle ligga i intervallet 0,9–2,7 miljarder euro per år. Mer än 34 miljoner ton cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen konsumerades i Europa 2020, enligt konsekvensstudiens huvudförfattare, Dr Marike Kolossa-Gehring, som också lett EU-projektet HBM4EU.   

Reach infördes 2007 och skulle enligt plan ha uppdaterats första kvartalet 2023 men arbetet är försenat. Enligt artikeln påverkas lagöversynen av företagens lobby-verksamhet som syftar till att förhindra ytterligare problem och hinder för EU:s kemikalieindustri. Ett argument är att ytterligare förbud skulle få förödande effekter för kemiindustrin, och leda till en ökad risk för förflyttning till mindre strikt reglerade regioner. Europeiska miljömyndigheten och Europeiska kemikaliemyndigheten planerar tillsammans nästa år publicera ett ramverk för att följa utvecklingen mot kemikaliestrategins mål.  

Läs mer 

https://www.theguardian.com/environment/2023/jul/11/eu-to-drop-ban-of-hazardous-chemicals-after-industry-pressure  

https://environment.ec.europa.eu/topics/chemicals/reach-regulation_en&n…;

https://www.hbm4eu.eu/insights/dr-marike-kolossa-gehring/ 

https://www.hbm4eu.eu/result/deliverables/ 

https://www.eea.europa.eu/publications/zero-pollution/health/chemicals 

Tonie Wickman
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-05-22

2024-04-17

2024-04-12

2024-02-07

2024-02-07

2023-12-18

2023-11-22

2023-11-08

2023-11-07

2023-10-27

2023-10-27

2023-10-20

2023-10-12

2023-10-04

2023-09-19

2023-09-15

2023-09-05

2023-09-05

2023-09-01

2023-09-01

2023-05-30

2023-05-30

2023-05-29

2023-05-28

2023-05-11

2023-05-11

2023-04-19

2023-04-19

2023-03-30

2023-03-15

2023-02-24

2023-02-15

2023-02-14

2023-02-14

2023-02-13

2023-01-20

2022-12-13

2022-12-13

2022-12-13

2022-09-13

2022-06-08

2022-05-04

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-01-20

2022-01-20

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2021-12-02

2021-12-02

2021-12-01

2021-12-01

2021-12-01

2021-10-28

2021-10-28

2021-10-28

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-01

2021-06-01

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-19

2021-04-30

2021-04-28

2021-04-27

2021-04-20

2021-04-16

2021-04-15

2021-04-09

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-28

2021-03-24

2021-03-22

2021-03-20

2021-03-19

2021-02-23

2021-02-18

2021-02-17

2021-02-16

2021-02-16

2021-02-10

2021-02-09

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-14

2020-12-14

2020-12-14

2020-11-18

2020-11-08

2020-11-08

2020-11-06

2020-11-05

2020-11-05

2020-10-06

2020-10-05

2020-09-30

2020-09-30

2020-09-29

2020-09-01

2020-08-31

2020-08-31

2020-08-12

2020-08-12

2020-08-12

2020-07-09

2020-07-09

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-23

2020-06-12

2020-05-17

2020-05-17

2020-05-14

2020-05-14

2020-05-13

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-17

2020-04-16

2020-03-19

2020-03-10

2020-02-19

2020-02-02

2020-01-14

2019-12-16

2019-12-16

2019-12-13

2019-12-12

2019-10-15

2019-09-25

2019-09-25

2019-09-16