Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

G A Lindberg: Bara våga börja!

Du behöver inte vara bra för att börja, men du behöver börja för att bli bra, det är Kristoffer Karlströms råd till mindre företag som ännu inte börjat med sitt systematiska kemikaliearbete.

Publicerad: 2020-01-21

"Bara våga börja", säger Kristoffer Karström, Miljöansvarig när han berättar om hur G A Lindberg hjälper sina kunder i deras substitutionsarbete. Företaget levererar produkter avsedda för industriellt bruk inom bland annat limning, smörjning och dosering. Bland kunderna finns både små och stora företag, gemensamt är att de alla behöver arbeta för att ha koll på sina kemikalier.

– De stora företagen vi möter har koll på kemikaliearbetet och de har IT-stödda system för att hålla ordning på kemiska produkter som används i verksamheten. Det ger dem en god överblick över produkterna och de krav som ställs på dem utifrån lagkrav i REACH, RoHS, med flera. I de mindre företagen finns dock inte alltid möjlighet att arbeta på samma sätt med sina kemikalier. I bästa fall finns pärmar på kontoret med produktsäkerhetsdatablad som sällan blir bläddrade i, berättar Kristoffer Karström.

För att ge den lilla kunden (ofta underleverantör till den större) möjlighet att skaffa sig bättre kontroll på sina kemikalier så erbjuder GA Lindberg stöd berättar Kristoffer.

En enkel lista hjälper långt

Listan i Excel som erbjuds kunderna innehåller ett fåtal kolumner med rubriker som känns igen från produktsäkerhetsdatabladen som medföljer kemiska produkter vid inköp. Den utgår från produktens funktion och innehåller en kolumn där produktvalet motiveras. En enkel men effektiv metod att få kontroll över kemikaliehanteringen, även då det inte finns ett kemikaliehanteringssystem på plats.

– Att erbjuda det här stödet är självklart för oss. Det är en del i vår kompetens som leverantör att hjälpa våra kunder rätt. Kunden kan själv lägga till kolumner i arket för att få ännu bättre koll, säger Kristoffer Karström som tycker att substitution borde vara en naturlig del för alla företag.

– Det ingår som ett ansvar i miljöbalken att företag ska arbeta utifrån Substitutionsprincipen, det vill säga att om det går att göra samma sak med en mindre farlig produkt så är företaget skyldig att göra det. Dessutom säger miljöbalken att företag ska hushålla med råvaror och energi och att de ska minska mängden skadliga ämnen i material och produkter, säger Kristoffer Karström.

Börja med att identifiera produkter i verksamheten

När Kristoffer pratar om substitution gör han det utifrån en substitutionstrappa i fyra steg där första steget är att identifiera de produkter som redan används i verksamheten. Först då går det att se om de går att ersätta med bättre alternativ.

Många fastnar i andra steget

– Det är ofta här, i trappans andra steg, som det tar stopp. När företaget kontaktar sin befintliga leverantör så är det ofta den typ av produkt de redan köper som erbjuds för det tänkta användningsområdet, berättar Kristoffer Karström.

Att komma till trappsteg tre: att jämföra olika alternativ mot varandra, kan alltså vara lite svårt – men det går. I många fall har det gått bra att ta bort farliga kemiska ämnen med bibehållen funktion. Ett exempel är bly som tidigare används vid lödning av komponenter i elektronik för att leda strömmen men som idag är förbjudet. Idag går det att ersätta lödning med ett lim som med tillsats av silver har samma funktion.

Sista steget, en viktig del i produktutvecklingen

Det fjärde och sista steget i trappan är att utveckla nya alternativ berättar Kristoffer.

– Att se substitution som en del i produktutvecklingen tror jag är viktigt. Det är lättare att substituera bort farliga ämnen i en ny produkt än i en befintlig. Vilka material vi använder och tar in från början spelar roll. Kanske kan de nya materialen och komponenterna som används fylla samma funktion i de gamla produkterna när det är dags för nya versioner? Det gäller många gånger att vara kreativ och våga tänka i helt nya banor när det handlar om att ersätta farliga kemiska ämnen med bättre alternativ.

Kristoffers tips för substitutionsarbetet

  1. Du behöver inte vara bra för att börja, men du behöver börja för att bli bra!
  2. Gör ett eget register över kemiska produkter som används. Använd rubrikerna i produktsäkerhetsdatabladet.
  3. Involvera fler i företaget. Exempelvis kan produktutvecklingsavdelningen arbeta med nya metoder som ett sätt att inte fortsätta använda farliga kemikalier i nya produkter.
  4. Tag hjälp av din leverantör. Leverantörerna sitter på kompetens om sina produkter och har dessutom unik inblick om det som händer i branschen.
Anna Jacobs

Kontaktperson

Anna Jacobs

Centrumledare för Substitutionscentrum

+46 10 228 45 30

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.