Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Nytt system katalysator för Husqvarnas kemikaliearbete

Ett nytt kemikaliehanteringssystem, utbildning och en stor dos tålamod ligger bakom Husqvarnas lyckade arbete med substitution. Dessutom har alla på företaget fått förståelse för kopplingen mellan hälsa och kemikalier.

Publicerad: 2020-04-02

När Maud Stridh började som arbetsmiljöingenjör på Husqvarna 2013 såg hon att det behövdes ett mer utvecklat kemikaliehanteringssystem än det som användes då. Det nya systemet ger Husqvarna stöd för riskbedömningen vid inköp av nya kemiska produkter och ledde nästan direkt till att flera härdplastprodukter kunde börja ersättas med bättre alternativ. Problemet med härdplastprodukter är att tillverkningsprocessen kräver att man använder farliga kemikalier.

- Leverantören av kemikaliehanteringssytemet hjälpte oss att göra en produkttypning av de produkter som användes i produktionen. Det visade sig att det användes många produkter med CRM-ämnen och flera med allergena egenskaper och de ville vi ersätta med bättre alternativ, berättar Maud Stridh.

Produkterna användes på flera håll i produktionen och Husqvarna arbetade tätt tillsammans med sina leverantörer av dessa produkter för att hitta bättre alternativ som inte innehöll riskämnena. Produktionen rensades nästan helt från de farliga härdplastprodukterna. Maud Stridh uppskattar att mellan 50 och 100 ersättningar kunde göras efter det omfattande arbetet.

Ingår i arbetsmiljöarbetet

För att lyfta kemikaliearbetet i verksamheten införlivades kemikaliehanteringen i arbetsmiljöarbetet. Ett miljöombud utsågs på varje avdelning som såg till att rutiner följs. Kemikaliefrågan finns med på agendan vid skyddskommittéerna och är ständigt aktuell. Dessutom utbildades medarbetare i hur det nya kemikaliesystemet fungerade och i hur en riskbedömning går till i praktiken.

- Den största utmaningen har varit att få avdelningarna Utveckling och Inköp att inse att vi inte kan ta in vilka kemikalier som helst i produkterna. Alla måste förstå att det inte bara går att åka och handa en produkt och ta in på företaget, samt att vi måste tacka nej till försäljare som vill lämna provprodukter.

Kemikaliehanteringssystemet innehåller stöd för att sätta upp både rutiner för inköp och för riskbedömning. Det finns också en lista med produkter som andra företag har ersatt med liknande alternativ vilket underlättar Husqvarnas ersättningsarbete enligt Maud Stridh. För att en ny produkt ska få användas på Husqvarna och föras in i kemikaliehanteringssystemet måste den granskas av fyra olika intressenter i en ansökningsprocess.

Det tar tid att skapa medvetenhet kring kemikalier

Nu, sex år efter att det nya kemikaliehanteringssystemet infördes, finns det en större medvetenhet om kemikalier på Huskvarna enligt Maud Stridh. Men det har tagit både tid och resurser för att komma dit.

Det handlar om en kulturförändring och det tar tid att ändra invanda beteenden.

Dessutom är det inte alltid lätt att bara byta en produkt rakt av mot en annan. Ett bra exempel på det är Husqvarnas fabrik som tillverkar kedjor till motorsågar. För att inte den färdiga kedjan ska vara angripen av rost när den når kunden appliceras ett rostskyddsmedel på den. Produkten som användes upplevdes olämplig i produktionen, framför allt för att den luktade. Fabriken sökte länge efter bättre alternativ och efter många tester hittades en produkt som bibehåller sågkedjans kvalitet i förpackningen på samma sätt som den gamla produkten.

- Substitution är inte alltid enkelt så det är extra roligt att de inte gav upp utan fortsatte till de faktiskt lyckades, säger Maud Stridh.

Kopplingen mellan hälsa och kemikalier är tydlig nu

När vi frågar Maud Stridh vad som varit roligast på den här omställningsresan svarar hon:

- Att alla på företaget har blivit mycket mer medvetna om kopplingen hälsa och kemikalier. Genom vår stora insats att utbilda personal så har vi minskat antalet kemikalier och vi kommer att jobba vidare med det.

Till sist, är ni färdiga nu?

-  Vi blir aldrig färdiga. Vi måste bli bättre att hitta ”snällare produkter” och att göra substitutioner.

5 tips för substitutionsarbete

Maud Stridh, arbetsmiljöingenjör på Husqvarna, ger sina bästa råd för att lyckas med utfasning av farliga kemikalier.

1. Inför ett kemikaliehanteringssystem, gärna ett som har en lista på produkter som går att ersätta med andra bättre alternativ. Det gör ersättningsarbetet enklare. Det system Husqvarna använder idag heter iChemistry.

2. Utse miljöombud, som utbildas i riskbedömning av kemikalier och som håller koll på det som används i verksamheten och för in kemikaliefrågan på agendan i skyddskommittéerna.

3 Riskbedömning av kemiska produkter är viktigt och det behövs rutiner för hur helt nya kemiska produkter får köpas in.

4. Delta i nätverk med andra företag inom din bransch för att ta del av deras kunskap, det finns ofta mycket att lära och inspireras av andra som redan arbetar systematiskt med ersättning.

5. Anledningen till att det är så viktigt att jobba med kemikaliefrågan är för att främja en god arbetsmiljö.

Substitutionscentrum vägleder

Behöver du hjälp med hur ditt företag kan komma igång med substitutionsarbetet? 

Kontakta oss gärna på: substitutionscentrum@ri.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anna Jacobs

Kontaktperson

Anna Jacobs

Centrumledare för Substitutionscentrum

+46 10 228 45 30

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.