Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Steg 1. Ta fram information om kemikalieinnehåll

I Steg 1 går vi igenom hur du börjar med att ta fram kemikalieiinnehåll i varor genom att kontakta leverantör. Vi tipsar även om bra resurser och verktyg på webben för att hämta mer information om lagstiftning och kemikalier i varor.

Substitutionscentrums stödmaterial för kemikaliearbete

I Sverige behöver du som tillverkar, importerar eller distribuerar varor ansvara för att du uppfyller kraven i REACH-förordningen.
Ett exempel är att konsumenter, vid förfrågan, har rätt att veta om din vara innehåller över 0,1% av ämnen från Kandidatförteckningen.
I systematiskt kemikaliearbete samlar du information om kemikalieiinnehåll i dina varor, dokumenterar, ställer krav och följer upp eventuella krav.
Konsultföretaget Trossa har på uppdrag av Substitutionscentrum sammanställt ett stödmaterial för systematiskt kemikaliearbete.
 

Dokument

I stödmaterialet för systematiskt kemikaliearbete ingår (1) Övergripande lagkrav för varor som beskriver lagkrav för material i varor som kläder, skor, accessoarer, möbler och inredning, (2) Leverantörsintyg för flera material och (3) Excel-mall för kartläggning av produkter och leverantörer. 

Gå till stödmaterialet

1.1 Lagstiftning för varor

I vårt stödmaterial finns guiden Övergripande lagkrav för varor som beskriver den lagstiftning som omfattar varor.
Kemikalieinspektionen är den myndighet i Sverige som ansvarar för större delen av lagstiftningen som är reglerad på EU-nivå vilket berör kemiska produkter, bekämp­nings­medel och varor.
Kemikalieinspektionens hemsida finns mer information om lagstiftning och du kan även kontakta deras rådgivning till företag.

Du kan också använda verktyget Chemycal för omvärldsbevakning av kemikalielagstiftning från myndigheter världen över (begränsad gratisfunktion).

Lagstiftning du kan börja lära dig mer om:

Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) har även lanserat ett verktyg som heter EUCLEF. Sammanlagt innehåller verktyget 40 lagstiftningar som företag kan använda sig av för att förstå hur olika ämnen är reglerade i EU-lagstiftning.

Gå till EUCLEF

Material som omfattas av stödmaterialet

Glas Gummi Keramik Konstläder Läder
Metall Papper Papp Plast Sten
Stoppning Textil Trä

Tips! Alla malldokument vi hänvisar till i Substitutionsguiden finns samlade under Stödmaterial. Här finns också en utförlig instruktion till hur mallarna ska användas.

Läs mer och hämta stödmaterialet här

1.2 Varor med särskild lagstiftning

Substitutionscentrums stödmaterial täcker inte varor som även omfattas av särskild lagstiftning, exempelvis kosmetika, leksaker, elektronik, batterier, byggprodukter och material i kontakt med livsmedel.
Läs mer om särskilda kemikaliekrav på respektive myndighets hemsida (Kemikalieinspektionen, Läkemedelsverket, Livsmedelsverket, Boverket)

Information

1.3 Kemikaliekrav för olika material

Varor kan bestå av många material som i sin tur innehåller olika kemikalier beroende på hur de tillverkas. Materialen kan även efterbehandlas för att ge dem en önskad egenskap eller funktion, tex PFAS-kemikalier för fett-, smuts- och vattenavvisande effekt. När du startar upp ditt kemikaliearbete är det inte helt lätt att veta vilka krav du ska ställa för olika material och varor.

Dokument

I Substitutionscentrums stödmaterial finns leverantörsintyg för 13 material som listades i tabellen ovan - på både svenska och engelska.
Använd gärna intygen för att kontakta dina leverantörer och kartlägga kemikalier i dina produkter samt leverantörskedja. Mallarna kan enkelt anpassas efter ditt företags behov om det är så att du tagit fram en egen restriktionslista eller behöver utöka med produktspecifik lagstiftning.

Tips! Kontakta oss om du behöver vägledning i kommunikationen med underleverantörer och mallarna intyg för underleverantörer - eller gå vår Grundkurs: Så tar du reda på om dina varor innehåller skadliga kemikalier. Se mer under utbildning.

Läs mer och hämta stödmaterialet här

1.4 Längre än lagen

Inom EU är ~70% av kemikalier som produceras klassade med någon form av miljö eller hälsorisk. I Sverige är dessutom 9/10 konsumenter oroade över kemikalier som skadar människa och miljö. 72% av konsumenterna anser att företag ska ta bort skadliga kemikalier även om lagstiftningen inte kräver det och 86% vill ha information om kemikalieiinnehåll vid köp. Många företag ställer idag krav utöver lagstiftning och jobbar med så kallade Restriktionslistor (Restricted Substance List) förkortat RSL. En RSL är en negativ lista som sätter frivilliga begränsningar över vilka kemikalier som får ingå i en produkt eller material.

Det kan vara ett omfattande arbete att skapa en RSL från grunden, särskilt om du har begränsad erfarenhet med kemikaliearbete. En rekommendation är att du börjar med våra leverantörsintyg för att sedan inspireras av vad andra organisationer har gjort tidigare. Nedan listar vi inspiration du kan använda dig av, men du kan även söka efter etablerade RSL inom ditt fält eller anlita en konsult.

Glödlampa

Krav, kriterier och restriktionslistor

 • Upphandlingsmyndigheten: Grundläggande och avancerade kemikaliekrav för mer än 100 produkter utifrån material.
 • Miljömärkning Svanen: På hemsidan finns kriterier för mer än 60 produktgrupper inom olika branscher med information om relevanta farliga kemikalier ur ett livscykelperspektiv. Läs gärna bakgrundsdokumenten för din produkgrupp för att förstå vilka kemikalier som vanligtvis används vid produktion och vilken funktion de fyller.
 •  Cradle to Cradle - "Banned list of chemicals" från en miljömärkning med fokus på cirkuläritet (Engelska)
 • H&M Group Chemical Restriction: Läs om H&Ms arbete med kemikalier och restriktionslistor för bl a textilier, kosmetika, leksaker och möbler.
 • IKEA Chemical Restrikction: IKEAS restriktionslista (Engelska)

Generella databaser

Branschspecifika databaser

 • Chemsec SIN List: Databas med över 900 kemikalier med liknande egenskaper som ämnen på kandidatlistan för +10 branscher. 
 • ChemSec – Textil Guide: Guide och databas som hjälper dig fasa ut farliga kemikalier i textil.
 • CPPdb: Databas över kemikalier associerade med plastförpackningar
 • Kemikaliegruppen vid RISE: Medlemmar får tillgång till ChemicALL, en databas över farliga kemikalier i textil och elektronik (Medlemsavgift)

Allmän information om oönskade ämnen

 • ECHA Kemikalier i vardagen: ECHA:s konsumentwebb med information på svenska.
 • SIXCLASSES: Guider om utvalda oönskade ämnen och vilka produkter de hittas i: PFAS, antimikrobiella ämnen, flamskyddsmedel, bisfenoler, ftalater, lösningsmedel m fl (Engelska)


Tips! Substitutionscentrum hjälper dig gärna att vidareutveckla intyg för underleverantörer så att du kan ställa relevanta kemikaliekrav på dina varor. På så sätt kan du ligga steget före och vara konkurrenskraftig innan oönskade ämnen regleras.

1.5 Ytterligare dokumentation

För att få informaton om kemikalieinnehåll i varor så kan du använda Substitutionscentrums leverantörsintyg, men du kan även be om annan dokumentation:

 • Certifikat för att leverantören uppfyller särskild lagstiftning
 • Säkerhetsdatablad för additiv som ingår i dina material
 • Kompositionslistor
 • Analysprotokoll från ackrediterade laboratorium

Notera att leverantören inte är skyldig att dela den här informationen och att samarbetsvilja kan variera mellan leverantörer.

1.6 Sekretessavtal

Ett sekretessavtal (eller Non-disclosure agreement, NDA på engelska) kan underlätta för att samla in information om kemikalieinnehåll. När du börjar diskutera miljömål med dina leverantörer är det viktigt att ni bestämmer förutsättningarna för hur information om kemikalieiinnehhåll ska delas er emellan. Transparenta leverantörerna kanske delar vilka kemikalier, faroklassificeringar och mängder de använder i form av en kompositionslista. Tyvärr, kan det vara en utmaning att få all information som du önskar från en leverantör. Hitta en kompromiss och utöka ditt samarbete med transparenta leverantörer på sikt.

Det finns mallar på internet för att formulera ett sekretessavtal. Googla för att hitta ett som passar dig.

1.7 Transparens

Transparens är en nyckel för omställningen till en cirkulär ekonomi, eftersom det krävs en insyn och kunskap gällande kemikalieanvändning i produkter och processer.
En långvarig och god relation med en leverantör kan öka förtroende mellan båda parter och du kan även välja att öka samarbete med transparenta leverantörer över tid.

1.8 Dokumentera systematiskt

När du samlar information om leverantörer och produkter kan det bli mycket information och dokument över tid. Det underlättar att sätta en tydlig struktur från början för att dokumentationen ska vara enkel att söka i.

Dokument

I vårt stödmaterial finns en Excel-mall för att strukturera information om kemikalier i varor och för att kartlägga leverantörskedjan. Det finns även betaltjänster som hjälper dig att dokumentera systematiskt eller så kan du använda Sharepoint.

Läs mer och ladda ned stödmaterialet här

Nina Melander

Kontaktperson

Nina Melander

Rådgivare Substitutionscentrum

Läs mer om Nina

Kontakta Nina
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.