Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Steg 1. Ta fram information om kemikalieinnehåll

I Steg 1 går vi igenom vilken information du ska be din leverantör om och tipsar om bra resurser på webben för att hämta mer information om lagstiftning och kemikalieinnehåll för dina varor. 

1.1 Kemikalieregler för varor


Konsultföretaget Trossa har på uppdrag av Substitutionscentrum sammanställt ett stödmaterial för systematiskt kemikaliearbete.

Dokument

I stödmaterialet finns den beskrivande guiden Övergripande lagkrav för varor som omfattar lagkrav för material i varor som kläder, skor, accessoarer, möbler och inredning. Guiden kan även användas för andra varor med de material som omfattas.

Material som omfattas

Glas Gummi Keramik Konstläder Läder
Metall Papper Papp Plast Sten
Stoppning Textil Trä

Tips! Alla malldokument vi hänvisar till i Substitutionsguiden finns samlade under Stödmaterial. Här finns också en utförlig instruktion till hur mallarna ska användas.

Läs mer och hämta stödmaterialet här


1.2 Varor med särskild lagstiftning

Behöver du mer information kring definitioner för varor eller lagstiftning utöver Produktsäkerhetslagen (elektronik, kosmetika, leksaker etc) och vad som gäller under Reach?

Information

Besök Kemikalieinspektionens hemsida och kontakta deras rådgivning för mer information.

Gå till Kemikalieinspektionens webbplats

1.3 Kemikaliekrav för olika material

Med tanke på mängden kemikalier som produceras och antal varor i omlopp, så är det inte lätt att veta vilka krav du ska ställa för olika material och varor. Materialen tillverkas och behandlas med olika kemikalier för att ge önskad egenskap eller funktion. För att sätta relevanta krav är det bra att utgå från materialen i produkten.

Dokument

I vårt stödmaterial finns mallar för kontakt med leverantör som täcker gällande lagstiftning för de 13 materialen listade i tabellen ovan - på både svenska och engelska. Använd gärna mallarna för att kartlägga kemikalier i din produkter och leverantörskedja. Mallarna kan enkelt anpassas efter ditt företags genom exempelvis striktare kemikaliekrav utöver lagstiftningen.

Tips! Kontakta oss om du behöver vägledning i kommunikationen med underleverantörer och mallarna intyg för underleverantörer.

Läs mer och hämta stödmaterialet här

1.4 Längre än lagen

Inom Europa är ~70% av de producerade kemikalierna klassade med någon form av miljö eller hälsorisk. Många företag går längre än lagen och jobbar med så kallade Restriktionslistor (Restricted Substance List) förkortat RSL. En RSL är en negativ lista som begränsar vilka kemikalier och högsta tillåtna koncentration som får finnas i en produkt eller material.

Det kan vara omfattande arbete att skapa en RSL från grunden, särskilt om du har begränsad erfarenhet med kemikaliearbete. Vi rekommenderar att du börjar med våra intyg, och sedan kopierar vad andra större organisationer har gjort tidigare. Nedan listar vi inspiration du kan använda dig av, men du kan även söka efter etablerade RSL inom ditt fält.

Glödlampa

Krav, kriterier och restriktionslistor

Generella databaser

Branschspecifika databaser

  • Chemsec SIN List: Hitta oönskade ämnen utifrån +tio branscher. 
  • ChemSec – Textil Guide: Guide och databas som hjälper dig fasa ut farliga kemikalier i textil.
  • HCPP: Databas över kemikalier associerade med plastförpackningar som är hälso- eller miljöskadliga.

Allmän information om oönskade ämnen

  • ECHA Kemikalier i vardagen: ECHA:s konsumentwebb med information på svenska.
  • SIXCLASSES: Guider om utvalda oönskade ämnen och vilka produkter de hittas i: PFAS, antimikrobiella ämnen, flamskyddsmedel, bisfenoler, ftalater, lösningsmedel m fl (Engelska)


Tips! Substitutionscentrum hjälper dig gärna att vidareutveckla intyg för underleverantörer så att du kan ställa relevanta kemikaliekrav på dina varor. På så sätt kan du ligga steget före och vara konkurrenskraftig innan oönskade ämnen regleras.

1.5 Ytterligare dokumentation

För att få informaton om kemikalieinnehåll i produkter kan du använda Substitutionscentrums intyg, men du kan även be om annan dokumentation:

  • Certifikat för att leverantören uppfyller särskild lagstiftning
  • Säkerhetsdatablad för additiv som ingår i dina material
  • Kompositionslistor
  • Analysprotokoll från ackrediterade laboratorium

Notera att leverantören inte är skyldig att dela den här informationen och att samarbetsvilja kan variera mellan leverantörer.

1.6 Sekretessavtal

Ett sekretessavtal (eller Non-disclosure agreement, NDA på engelska) kan underlätta för att samla in information om kemikalieinnehåll. När du börjar diskutera miljömål med dina leverantörer är det viktigt att ni bestämmer förutsättningarna för hur informationen ska delas er emellan. De mer transparenta leverantörerna delar vilka kemikalier, faroklassificeringar och mängder de använder i form av en kompositionslista. Tyvärr, kan det vara en utmaning att få tag på information om innehåll. En god kompromiss kan vara att dela information om materialet innehåller ämnen från en restriktionslista.

Det finns mallar på internet för att formulera ett sekretessavtal. Googla för att hitta ett som passar dig.

1.7 Transparens

Transparens är en nyckel för omställningen till en cirkulär ekonomi, eftersom det krävs en insyn och kunskap gällande kemikalieanvändning i produkter och processer.
En långvarig och god relation med en leverantör kan öka förtroende mellan båda parter och du kan även välja att öka samarbete med transparenta leverantörer över tid.

Dokument

I vårt stödmaterial finns en excel-mall för att kartlägga leverantörskedjan.
Det finns även flera betaltjänster som hjälper dig att kartlägga och kommunicera i leverantörskedjan.

Läs mer och hämta stödmaterialet här

1.8 Dokumentera systematiskt

När du samlar information om leverantörer och produkter kan det bli mycket information och dokument över tid. Det underlättar att lägga en struktur för arbetet som är enkelt att söka i.

Dokument

I vårt stödmaterial finns en Excel-mall för att strukturera information om produkter och för att kartlägga leverantörskedjan. Det finns även betaltjänster som hjälper dig att dokumentera systematiskt, om du hellre vill använda det.

Läs mer och hämta stödmaterialet här

Manniska_5


Nina Melander

Kontaktperson

Nina Melander

Rådgivare Substitutionscentrum

Läs mer om Nina

Kontakta Nina

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

Utveckling av robust informationsbärare baserad på RFID anpassad för textil

Dagligen slängs drygt 200 ton textilier i svenskt hushållsavfall, vilket är ett otroligt resursslöseri. Potentialen att återanvända eller återvinna stora delar av denna volym är enorm. Om effektiv och materialspecifik sortering ka…
Projekt

Den smarta värdekedjan: materialflöden, roller och cirkularitet – SCARCE

SCARCE syftar till att undersöka behov, möjligheter och hinder i värdekedjor från små och medelstora företag.
Projekt

CIRCit - cirkulär ekonomi inom nordisk industri

CIRCit-projektet är ett nordiskt forskningsprojekt som syftar till industriell omvandling och innefattar erfarna forskningspartners från alla de fem nordiska länderna.
Projekt

Forskningsprogram för hållbar industriell materialåtervinning

Mistra Closing the Loop är ett tvärvetenskapligt program om hur industrins bi- och restprodukter kan återföras till samhället som värdefulla resurser. Programmets andra etapp leds av RISE och består av sex fristående forskningspro…
Nätverk

Normpack - material i kontakt med livsmedel

Normpack verkar för säkrare material i kontakt med livsmedel, allt från förpackningen i butiken till skärbrädan hemma hos konsumenten. Vi består av medlemmar längs hela värdekedjan, från kemiföretag, materialtillverkare, konverter…
Nätverk

Kemikaliegruppen - ett nätverk för textil- och elektronikföretag

Kemikaliegruppen sprider den senaste kunskapen inom kemi- och miljörelaterade frågor till medlemsföretag i textil- och elektronikbranschen. Ett medlemskap ger dig tillgång till såväl omvärldsbevakning och nätverk, praktiska verkty…