Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Steg 1. Hämta information om kemikalieinnehåll

I Steg 1 kan du behöva kontakta din leverantörer om kemikalieinnehåll i varor och material som du köper in. Vi har tagit fram ett stödmaterial för att underlätta det arbetet. 

1.1 Substitutionscentrums stödmaterial för kemikaliearbete

Som tillverkare, importör eller distributör av varor i Sverige har du ett ansvar att följa Reach-förordningen. Exempel på ett krav är att informera konsumenter om din vara innehåller mer än 0,1% av ämnen från Kandidatförteckningen vid förfrågan. Vissa ämnen är begränsade eller förbjudna att användas i varor. För att säkerställa att du uppfyller Reach-förordningen behöver du ha ett systematiskt kemikaliearbete, vilket innebär att samla information om kemikalieinnehåll i dina varor.

 ToolsTips! Substitutionscentrum har sammanställt ett stödmaterial som hjälp. I materialet ingår översikt av lagkrav, leverantörsintyg för flera material och en mall för att dokumentera informationen. Med hjälp av stödmaterialet kan du förenkla ditt kemikaliearbete och säkerställa att dina varor uppfyller gällande lagkraven.

Gå till stödmaterialet

1.2 Kemikalielagstiftning

Kemikalieinspektionen är myndigheten i Sverige som ansvarar för mycket av EU-lagstiftningen som rör kemikalier, bekämpningsmedel och varor. Besök deras hemsida eller kontakta deras rådgivning för mer information om lagstiftning.

Lagstiftning om informationskrav för kemikalier

+

1.3 Produktspecifik lagstiftning

Substitutionscentrum stödmaterial är en bra resurs för att hjälpa företag att undersöka om de uppfyller kraven för varor enligt Reach-förordningen. Stödmaterialet täcker däremot inte kemikaliekrav för varor som omfattas av ytterligare produktspecifik lagstiftning.

 

Lagstiftning som ej ingår i stödmaterialet

+

1.4 Kemikaliekrav för olika material

I tillverkningen av material och varor används en mängd olika kemikalier, där vissa farliga ämnen kan finnas kvar i varan efter produktionen. Material kan också efterbehandlas med farliga kemiska produkter för att ge önskade egenskaper tex. smuts-, fett- och vattenavvisning. Därför finns det särskilda krav enligt Reach för vissa material som tex. textil. När du ska börja arbeta med kemikalier kan det vara svårt att veta vilka krav du ska ställa för olika material. 

ToolsSubstitutionscentrum leverantörsintyg finns anpassade för 13 olika material som kan användas i varor. Intygen finns på både svenska och engelska. Du kan använda intygen för att kontakta dina leverantörer och ställa relevanta kemikaliefrågor om materialet. Med tiden kan intygen anpassas av dig själv när du har lärt dig mer och utökat din kunskap om kemikalier.

Bok-bladdrarTips! Gå gärna vår grundkurs "Så tar du reda på om dina varor innehåller skadliga kemikalier" om du vill lära dig mer.
Se mer under utbildning.

1.5 Såhär får du ytterligare information om kemikalieiinnehåll i varor

För att få information om kemikalieinnehåll i varor kan du kontakta leverantören med intygen som Substitutionscentrum har tagit fram för material i varor. Du kan även be om annan dokumentation såsom certifikat, säkerhetsdatablad, kompositionslistor och analysprotokoll. Leverantören är däremot inte skyldig att dela information utöver lagkraven. Ett sekretessavtal mellan dig och din leverantör kan underlätta insamlingen av information om kemikalieinnehåll. Transparens i leverantörskedjan är en viktig för omställningen till en cirkulär ekonomi och en god relation med transparenta leverantörer kan öka förtroendet mellan parterna. För att dokumentera informationen man samlat in kan man använda Excel-mallen som finns i vårt stödmaterial, betaltjänster som hjälper till med detta, eller SharePoint.

Nina Melander

Kontaktperson

Nina Melander

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 516 52 16

Läs mer om Nina

Kontakta Nina
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.