Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close
Cirlularitet textil

Flera hundra farliga kemikalier identifierade i kläder

07 mars 2022, 09:22

I en pilotstudie vid Stockholms universitet har forskare identifierat kemiska föreningar som kan ingå i kläder. Projektet är en del i det större nationella forskningsprogrammet Mistra Safechem.

Forskarna vid Stockholms universitet har testat 24 olika klädesplagg för att undersöka vad för typer av kemikalier som kan finnas i kläder. Till hjälp har de använt en metod för avancerad mätning kallad masspektrometri och databehandling.

Resultaten visar att klädesplaggen innehåller hundratals olika kemiska föreningar i varierande mängd – och i vissa fall överstiger de tillåtna koncentrationer enligt EU:s kemikalielagstiftning REACH. Flera kemikaliegrupper är kända i kläder sedan tidigare och vissa har skadliga egenskaper för människa eller miljö. Forskarna lyfter att flera av kemikaliegrupperna är relevanta för vidare studier om eventuell risk via t.ex. hudupptag. Detta är viktigt då kemikalierna inte är bundna till textilen och rent teoretiskt kan släppa och komma i kontakt med huden.

De vanligaste kemikalierna som identifierades i klädesplaggen var bensotiazol och kinolin. Andra detekterade föreningar var nitroaniliner, nitrofenoler, akridin, organofosfater och ftalater.

3 av de vanligaste kemikalierna
Bensotiazol (BT), som identifierades i 92% av plaggen,
är allmänt använda industrikemikalier med många användningsområden (t.ex. mjukgörare, UV-stabilisatorer). Vissa bensotiazoler är förknippade med biologiska effekter såsom gentoxicitet, hudirritation, hudsensibilisering och toxicitet för vattenlevande arter.

Kinolin, identifierades i 80% av plaggen och används vid färgtillverkning. Kemikalien är cancerframkallande och misstänkt mutagen och regleras därför i textilier. I vissa plagg uppskattades halten av kinolin vara nära eller högre än den tillåtna gräns som anges i REACH-förordningen.

Nitroaniliner, där den vanligaste identifierades i 67% av klädesplaggen, tillhör klassen aromatiska aminer som formas från färgämnen. Bland denna stora kemikaliegrupp är flera mutagena, cancerframkallande eller har hudallergena effekter. Färgämnen som kan frigöra cancerframkallande aromatiska aminer är begränsade i textilier enligt REACH.

Läs publikationen här:
Suspect and non-target screening of chemicals in clothing textiles by reversed-phase liquid chromatography/hybrid quadrupole-Orbitrap mass spectrometry

Mistra safechem är ett nationellt forskningsprogram med målet att skapa en hållbar kemiindustri och minska exponeringen av farliga ämnen. Forskningen innefattar omfattande samarbete mellan flera universitet och industrin från hela värdekedjan.

Nina Melander

Nina Melander

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 516 52 16

Läs mer om Nina

Kontakta Nina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-06-17

2024-06-17

2024-06-17

2024-05-22

2024-04-17

2024-04-12

2024-02-07

2024-02-07

2023-12-18

2023-11-22

2023-11-08

2023-11-07

2023-10-27

2023-10-27

2023-10-20

2023-10-12

2023-10-04

2023-09-19

2023-09-15

2023-09-05

2023-09-05

2023-09-01

2023-09-01

2023-05-30

2023-05-30

2023-05-29

2023-05-28

2023-05-11

2023-05-11

2023-04-19

2023-04-19

2023-03-30

2023-03-15

2023-02-24

2023-02-15

2023-02-14

2023-02-14

2023-02-13

2023-01-20

2022-12-13

2022-12-13

2022-12-13

2022-09-13

2022-06-08

2022-05-04

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-01-20

2022-01-20

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2021-12-02

2021-12-02

2021-12-01

2021-12-01

2021-12-01

2021-10-28

2021-10-28

2021-10-28

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-01

2021-06-01

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-19

2021-04-30

2021-04-28

2021-04-27

2021-04-20

2021-04-16

2021-04-15

2021-04-09

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-28

2021-03-24

2021-03-22

2021-03-20

2021-03-19

2021-02-23

2021-02-18

2021-02-17

2021-02-16

2021-02-16

2021-02-10

2021-02-09

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-14

2020-12-14

2020-12-14

2020-11-18

2020-11-08

2020-11-08

2020-11-06

2020-11-05

2020-11-05

2020-10-06

2020-10-05

2020-09-30

2020-09-30

2020-09-29

2020-09-01

2020-08-31

2020-08-31

2020-08-12

2020-08-12

2020-08-12

2020-07-09

2020-07-09

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-23

2020-06-12

2020-05-17

2020-05-17

2020-05-14

2020-05-14

2020-05-13

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-17

2020-04-16

2020-03-19

2020-03-10

2020-02-19

2020-02-02

2020-01-14

2019-12-16

2019-12-16

2019-12-13

2019-12-12

2019-10-15

2019-09-25

2019-09-25

2019-09-16