Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Cervera: Snabb omställning till PFAS-fritt kräver samarbete

Att fasa ut PFAS ur stekpannor är svårare än att ersätta PFAS-kemikalier i kläder, och de båda branscherna har kommit olika långt i sitt arbete med substitution. Det är något Huyen Vu, hållbarhetsansvarig på Cervera har fått erfara. Tillsammans med Cerveras engagerade personal vill hon få till mer samarbete i branschen för att snabbare bli kvitt PFAS i matlagningsprodukter.   

Publicerad: 2020-09-30

Substitution av PFAS-kemikalier är inget nytt för Huyen Vu, hållbarhetsansvarig på Cervera. Innan hon började på Cervera arbetade hon flera år inom textil- och modeindustrin, som kommit längre i arbetet med utfasning av fluorkemikalier än vad man har inom livsmedels- och matlagningsprodukter. Det är något Huyen Vu till viss del tillskriver skilda prestandakrav men även avsaknaden av branschgemensamma nätverk och samarbetsprojekt.

–Till viss del handlar det helt enkelt om att våra produkter har helt andra prestandakrav.  En stekpanna ska till exempel ha en fungerande nonstick-beläggning och samtidigt klara väldigt höga temperaturer. Här är PFAS svårslaget och mer utmanande att ta bort än i vattenavvisande behandling på textila produkter, som kanske inte behöver den funktionen eller där du kan byta till ett annat material med naturlig vattenavvisande funktion, förklarar Huyen Vu.

Huyen Vu, hållbarhetsansvarig Cervera

Proaktivt arbete för substitution

Cerveras ambition är att arbeta proaktivt genom att vara i framkant när det gäller substitution av PFAS i sina produkter. 2018 inledde Cervera därför ett samarbete med Naturskyddsföreningen och IVL Svenska Miljöinstitutet för att ta fram testmetoder för PFAS-kemikalier i stekpannor. Dessa testmetoder har sedan använts på ett antal olika produkter från Cerveras sortiment: såväl egentillverkade som externa varumärken.

– Testerna visade att produkterna från några av våra externa varumärken innehöll detekterbara halter av PFAS-kemikalier. Dessa produkter håller vi på att fasa ut ur vårt sortiment och vi har en även en kontinuerlig dialog med våra leverantörer för att se om det går att hitta någon lösning. Vi tror inte på att stänga ute våra leverantörer – vårt mål är att istället arbeta tillsammans med dem för att skapa förståelse och förändring i branschen, berättar Huyen Vu.

Standardiserade testmetoder behövs

Testmetoderna som använts är fortfarande experimentella och mäter endast ett fåtal PFAS-kemikalier, metoder för att mäta alla 4 700 PFAS-kemikalier finns i dagsläget inte men håller på att utvecklas.  Att ta fram testmetoder som är godkända för generell användning är en lång och tidskrävande process som kräver flera beslut på EU-nivå. Huyen är dock optimistisk inför framtidens utveckling av standardiserade testmetoder, som idag saknas.

– Även om det tar tid att hitta en generell standard för testning av PFAS så kan branschen redan nu enas om en branschstandard. Då kan vi som arbetar med livsmedels- och matlagningsprodukter dela resultat och tillsammans hitta alternativ till PFAS, säger Huyen Vu. Utmaningen ligger dock i att få kemikalieleverantörerna att ställa om och sluta tillverka nya nonstick beläggningar som kan innehålla PFAS-ämnen.

Utbildning av inköpare

Utöver testmetoderna har Cervera också tagit fram en process för inköp av nya produkter, där Huyen Vu utbildat alla inköpare i hur man bör tänka och vilka frågor man bör ställa.

– Att vi har ett så stort internt engagemang gör mitt jobb väldigt enkelt. Våra inköpare är väldigt bra på att ställa rätt frågor och begära in informationsblad om innehållet i produkterna. På så vis har vi på kort tid kraftigt begränsat tillkomsten av PFAS-belagda produkter i vårt sortiment.

Huyen Vu påpekar att detta är ett ständigt pågående arbete.

– Mitt främsta råd till våra inköpare är att i största möjliga mån välja leverantörer som är experter på sitt område och som även delar samma vision och engagemang som oss, då är sannolikheten mycket större att de kommit långt i sitt substitutionsarbete.

Utbildning är något som det satsas stort på hos Cervera. Utöver de utbildningar i substitution som Huyen Vu håller i planerar företaget att bjuda in experter för att prata om specifika material med fokus på kemikaliesubstitution.

Information till konsumenter

Det är inte bara de anställda på Cervera som behöver lära sig mer om kemikaliesubstitution, utan även konsumenterna.

– Vi får redan idag många frågor från våra kunder om PFAS i produkterna, men kunskapsnivån varierar mycket. Därför måste vi bli bättre på att utbilda konsumenterna och marknadsföra våra PFAS-fria alternativ. Välutbildade konsumenter kommer inte bara ställa högre krav på oss utan på alla återförsäljare, och då kan vi räkna med förändring – snabbt!

4 tips från Cervera

Huyen Vu på Cervera delar med sig av sina bästa tips till andra företag som vill börja arbeta med substitution.

  1. Samarbete. Arbeta gärna gränsöverskridande med olika leverantörer, branschkollegor, organisationer. Samarbeta internt inom organisationen för att skapa efterfrågan och engagemang.
     
  2. Kunskap. Många har inte tillräcklig kännedom om problematiken med t ex PFAS- kemikalierna. De vet inte varför de finns, varför de inte är reglerade samt vad de bör ersättas med. Informera och utbilda tydligt om varför frågan är viktig för inköpare, leverantörer och kunder.
     
  3. Erfarenhetsutbyte. Våga byta erfarenheter med andra i branschen.
     
  4. Vision. Det allra viktigaste är att konkretisera vad som är viktigt för ditt företag och hur ni ska agera för att nå fram till ert mål.

Substitutionscentrum vägleder

Behöver du hjälp med hur ditt företag kan komma igång med substitutionsarbetet? 

Kontakta oss gärna på: substitutionscentrum@ri.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anna Jacobs

Kontaktperson

Anna Jacobs

Centrumledare för Substitutionscentrum

+46 10 228 45 30

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.