Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

EU-förbud mot användning och utsläpp av fluorerade gaser 

12 oktober 2023, 08:41

Montrealprotokollet från 1989 ses som ett av de mest effektiva avtalen när det gäller substitution av farliga kemikalier, i det fallet en räddning för ozonskiktet.  Ett 100-tal ozonnedbrytande ämnen har reglerats, och ersatts bland annat av fluorerade gaser, som till exempel HFC. Många av dessa gaser är kraftiga växthusgaser, vilket ledde till ett tillägg till protokollet 2016 för att reglera HFC. Trots detta är fluorerade gaser fortfarande ett problem. Men nu är en förordning sannolikt på gång inom EU. Den 5 oktober kom Europaparlamentet och rådet överens om en förstärkt F-gasförordning för att kraftigt minska utsläppen av fluorerade växthusgaser (GHG) och ozonnedbrytande ämnen (ODS). 

Fluorerade gaser används bland annat i utrustning för luftkonditionering och värmepumpar, där världsmarknaden växer snabbt med stigande temperaturer, ökad levnadsstandard respektive behov av billigare uppvärmning. Men de används också till exempel i elektrisk utrustning som ställverk. De fluorerade gaserna är potenta växthusgaser, vissa flera tusen gånger starkare än CO2. På EU-nivå står F-gaser för 2,5 % av de totala växthusgasutsläppen och utan reglering kan den andelen alltså komma att öka.  

 

Men nu är en förordning sannolikt på gång inom EU. Den 5 oktober kom Europaparlamentet och rådet överens om en förstärkt F-gasförordning för att kraftigt minska utsläppen av fluorerade växthusgaser (GHG) och ozonnedbrytande ämnen (ODS). Användningen av fluorkolväten (HFC), som står för cirka 90 % av utsläppen av F-gaser, skulle minska med 95 % till 2030 jämfört med 2015, och gå ner till noll 2050. Totalt skulle utsläppsminskningen motsvara 300 miljoner ton CO2-ekvivalenter. I ny utrustning är användning av ozonnedbrytande ämnen (ODS) redan förbjuden i EU, men med förbudet skulle användning i äldre utrusning behöva åtgärdas, och export av sådan utrustning också bli olaglig. Förslaget innebär också att ODS kommer behöva återvinnas eller förstöras från isolerskum från byggnader, och innebär striktare krav på användningen inom kemi-industrin. Detta skulle sammanlagt förhindra motsvarande cirka 200 miljoner ton CO2-utsläpp och 32 000 ton ozonnedbrytande potentiella utsläpp till 2050.  

 

Det provisoriska avtalet väntar nu på ett formellt antagande och när denna process är slutförd kommer båda förordningarna att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft. De skärpta restriktionerna kommer då börja gälla 2025, vilket innebär att företag, som inte redan gjort det, omgående behöver starta ett substitutionsarbete eller utveckla andra tekniska lösningar. En effekt är också en mer heltäckande övervakning samt förbättrad tillsyn och kontroll. Fluorerade gaser ingår i regleringsförslaget för en bred PFAS reglering, och har där beräknats som den största användningen (viss annan definition än för F-gaser, och inkluderar transportsektorn). 

 

Läs mer 

Pressmeddelande från EU-kommissionen

Nyheten hos European Environmental Bureau

Regleringsförslagets översikt över användningar: sid 21 Annex XV

Kemikalieinspektionens tillsynsrapporter

Tonie Wickman
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-05-22

2024-04-17

2024-04-12

2024-02-07

2024-02-07

2023-12-18

2023-11-22

2023-11-08

2023-11-07

2023-10-27

2023-10-27

2023-10-20

2023-10-12

2023-10-04

2023-09-19

2023-09-15

2023-09-05

2023-09-05

2023-09-01

2023-09-01

2023-05-30

2023-05-30

2023-05-29

2023-05-28

2023-05-11

2023-05-11

2023-04-19

2023-04-19

2023-03-30

2023-03-15

2023-02-24

2023-02-15

2023-02-14

2023-02-14

2023-02-13

2023-01-20

2022-12-13

2022-12-13

2022-12-13

2022-09-13

2022-06-08

2022-05-04

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-01-20

2022-01-20

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2021-12-02

2021-12-02

2021-12-01

2021-12-01

2021-12-01

2021-10-28

2021-10-28

2021-10-28

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-01

2021-06-01

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-19

2021-04-30

2021-04-28

2021-04-27

2021-04-20

2021-04-16

2021-04-15

2021-04-09

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-28

2021-03-24

2021-03-22

2021-03-20

2021-03-19

2021-02-23

2021-02-18

2021-02-17

2021-02-16

2021-02-16

2021-02-10

2021-02-09

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-14

2020-12-14

2020-12-14

2020-11-18

2020-11-08

2020-11-08

2020-11-06

2020-11-05

2020-11-05

2020-10-06

2020-10-05

2020-09-30

2020-09-30

2020-09-29

2020-09-01

2020-08-31

2020-08-31

2020-08-12

2020-08-12

2020-08-12

2020-07-09

2020-07-09

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-23

2020-06-12

2020-05-17

2020-05-17

2020-05-14

2020-05-14

2020-05-13

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-17

2020-04-16

2020-03-19

2020-03-10

2020-02-19

2020-02-02

2020-01-14

2019-12-16

2019-12-16

2019-12-13

2019-12-12

2019-10-15

2019-09-25

2019-09-25

2019-09-16