Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Säkra substitut blir parameter för hållbara investeringar

14 februari 2023, 13:52

EU-taxonomin ska vägleda finansvärlden till att investera mer hållbart med hjälp av sex miljökriterier. Två kriterier tillämpades förra året medan fyra kriterier bearbetas just nu, och där kan produktion av säkrare substitut till farliga kemikalier ingå.

Med över 550 sidor kan EU-taxonomin vara skrämmande – även för en insatt. Syftet med taxonomin är att guida investerare att placera kapital i hållbara verksamheter i stället för dem som är skadliga för människa och miljö. Kraven kommer påverka de företag som omfattas av Årsredovisningslagens krav att upprätta en hållbarhetsrapport i enlighet med Taxonomiförordningen till exempel börsnoterade företag och andra stora företag av allmänt intresse. Taxonomin innehåller ett klassificeringssystem med gemensamma definitioner och regler som att en aktivitet måste:

  • Bidra till minst ett av sex miljömål som anges i taxonomin; och
  • inte göra betydande skada för något av de andra målen
  • samt att grundläggande mänskliga rättigheter och arbetsnormer respekteras enligt OECD:s vägledning.

Framtagning av kriterierna

Två kriterier är redan tillämpade: begränsning och anpassning till klimatförändringar. Nu har EU-kommissionens expertpanel ”Platform on Sustainable Finance” lämnat förslag inom en sekundär lagstiftning kallad Delegated Acts för de sista fyra kriterierna:

  • Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser.
  • Övergång till en cirkulär ekonomi.
  • Förebyggande och kontroll av föroreningar.
  • Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem.

I förslaget ingår att ett företag som producerar säkrare alternativ till skadliga kemikalier eller produkter, bör betraktas som ”Deep green” enligt taxonomin.

Vad är fördelen med att klassas som ”Deep Green”?

Företag som producerar säkrare produkter får ”credit” för sin ”Deep Green”-verksamhet när de rapporterar i enlighet med taxonomin. Detta blir sedan underlag till portföljen företaget tar till banker, långivare och investerare och ett argument för ny eller fortsatt finansiering. Underlaget kan även användas för att kommunicera med företag, konsumenter eller för att jämföra sin produkt mot marknaden ur ett hållbarhetsperspektiv. På så vis kan taxonomin bli ett incitament för företag att investera i utvecklingen av säkrare alternativ. Mindre företag som är nedströmsanvändare av kemikalier och konsumenter gynnas i form av högre transparens och ökad tillgång till säkrare produkter, material och kemikalier.

I väntans tider

EU-kommissionen kommer nu att skriva en delegerad akt som måste gå igenom Europeiska rådets och parlamentets granskning vilket brukar pågå under två månader. Förslaget kan sedan godkännas som det är eller skickas tillbaka till EU-kommissionen med förslag på ändringar eller avvisas helt. Om förslaget godkänns som det är så träder hela taxonomin och alla sex miljökriterier i kraft och verksamheter som berörs av taxonomin kan börja sin rapportering.

Läs mer

Nina Melander

Nina Melander

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 516 52 16

Läs mer om Nina

Kontakta Nina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-05-22

2024-04-17

2024-04-12

2024-02-07

2024-02-07

2023-12-18

2023-11-22

2023-11-08

2023-11-07

2023-10-27

2023-10-27

2023-10-20

2023-10-12

2023-10-04

2023-09-19

2023-09-15

2023-09-05

2023-09-05

2023-09-01

2023-09-01

2023-05-30

2023-05-30

2023-05-29

2023-05-28

2023-05-11

2023-05-11

2023-04-19

2023-04-19

2023-03-30

2023-03-15

2023-02-24

2023-02-15

2023-02-14

2023-02-14

2023-02-13

2023-01-20

2022-12-13

2022-12-13

2022-12-13

2022-09-13

2022-06-08

2022-05-04

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-01-20

2022-01-20

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2021-12-02

2021-12-02

2021-12-01

2021-12-01

2021-12-01

2021-10-28

2021-10-28

2021-10-28

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-01

2021-06-01

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-19

2021-04-30

2021-04-28

2021-04-27

2021-04-20

2021-04-16

2021-04-15

2021-04-09

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-28

2021-03-24

2021-03-22

2021-03-20

2021-03-19

2021-02-23

2021-02-18

2021-02-17

2021-02-16

2021-02-16

2021-02-10

2021-02-09

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-14

2020-12-14

2020-12-14

2020-11-18

2020-11-08

2020-11-08

2020-11-06

2020-11-05

2020-11-05

2020-10-06

2020-10-05

2020-09-30

2020-09-30

2020-09-29

2020-09-01

2020-08-31

2020-08-31

2020-08-12

2020-08-12

2020-08-12

2020-07-09

2020-07-09

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-23

2020-06-12

2020-05-17

2020-05-17

2020-05-14

2020-05-14

2020-05-13

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-17

2020-04-16

2020-03-19

2020-03-10

2020-02-19

2020-02-02

2020-01-14

2019-12-16

2019-12-16

2019-12-13

2019-12-12

2019-10-15

2019-09-25

2019-09-25

2019-09-16