Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

SCIP-databasen – rapportering av särskilt farliga kemikalier

Från 2021 gäller att många svenska och europeiska företag ska rapportera kemikalieinnehåll i sina varor till SCIP-databasen. Här reder vi ut de vanligaste frågorna om rapportering till SCIP, var du får mer information och inte minst – vilka konsulter som står redo att stötta dig när du behöver hjälp.

Den 5 januari 2021 trädde en ny lag i kraft som handlar om rapporteringsplikt till SCIP-databasen. Företag som sätter en vara på den europeiska marknaden måste rapportera om varan innehåller något av de drygt 200 SVHC-ämnen som finns på Kandidatförteckningen i Reach, om ämnena finns i en halt av mer än 0,1 viktprocent av varan.

SVHC-ämnen kommer från engelskans Substances of Very High Concern, och översätts ibland med "särskilt farliga ämnen". De ämnen som ska rapporteras till SCIP-databasen är  alltså de SVHC-ämnen som finns med på Kandidatförteckningen i Reach.

SCIP kommer från engelskans Substances of Concern In articles, as such or in complex objects (Products).

Varför finns SCIP-databasen?

Syftet med SCIP-databasen är att samla in information om de varor som innehåller kemiska ämnen som klassats som SVHC-ämnen och är särskilt farliga för människa och/eller miljö. I databasen finns sedan informationen tillgänglig under hela livscykeln för produkterna och materialen.

SCIP-databasen bidrar på så sätt till cirkulär materialomställning, genom att göra det lättare för avfallsföretag att se till att de SVHC-ämnen som finns på Kandidatförteckningen inte når materialåtervinningen.

SCIP-databasen främjar också substitution av SVHC-ämnen och driver på utvecklingen mot säkrare alternativ vid tillverkning av varor.

För konsumenter innebär SCIP-databasen en möjlighet att få information om produkter innehåller SVHC-ämnen. Den ökade transparensen kring dessa farliga kemikalier kommer att hjälpa konsumenter att göra välgrundade val. SCIP-databasen innehåller även information om hur produkter som innehåller SVHC-ämnen på Kandidatförteckningen bör användas och bortskaffas på bästa sätt.

Vem ska rapportera till SCIP-databasen?

Är ditt företag leverantörer av varor inom EU och har någon av nedan roller? Då ska du anmäla innehåll av SVHC-ämnen som finns på Kandidatförteckningen till SCIP-databasen. Detta gäller om förekomsten av SVHC-ämnena finns i en halt av mer än 0,1 viktprocent av varan.

  • Tillverkare, du tillverkar varor, är legotillverkare, underleverantörer eller monterar varor
  • Importör, du importerar en vara från ett land utanför EU och sätter den på marknaden eller säljer den vidare
  • Distributör, du köper en vara av en leverantör inom EU och säljer den vidare

Bestämmelsen gäller inte:

  • Eget bruk, om ditt företag importerar en vara enbart för eget bruk
  • Återförsäljare, butiker som säljer direkt till konsument

Vad ska rapporteras till SCIP-databasen?

Kandidatförteckningen i Reach-lagstiftningen omfattar drygt 200 SVHC-ämnen, ämnen som klassats som ”särskilt farliga” av våra myndigheter. Om dina varor innehåller något av dessa ämnen, i en halt av mer än 0,1 viktprocent av varan, så ska det rapporteras till SCIP-databasen.

Var kan jag läsa mer om SCIP-databasen?

Vilka konsulter kan hjälpa mig med SCIP?

Substitutionscentrum har kontaktat svenska konsultföretag som arbetar med kemikalier och substitution och frågat om de kan ge stöd till företag vid rapportering till SCIP-databasen.

Vill du lära dig mer om SCIP-databasen?

Substitutionscentrum arrangerar en översiktskurs och två fördjupningskurser i SCIP-databasen, mer information om dessa hittar hittar du på vår eventsida.

Anna Jacobs

Kontaktperson

Anna Jacobs

Centrumledare för Substitutionscentrum

+46 10 228 45 30

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.