Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

SCIP-databasen, rapportering av särskilt farliga ämnen

Varor som innehåller ämnen på kandidatförteckningen i halter över 0,1 vikt% ska registreras i SCIP-databasen hos Echa. Kravet gäller dig som tillverkar, importerar och distribuerar varor. Här reder vi ut några vanliga frågor om SCIP-databasen och tipsar om var du hittar mer information.

Sedan januari 2021 ska varor som innehåller ett ämne på kandidatförteckningen i halter över 0,1 vikt% rapporteras till SCIP-databasen hos Echa, en regel som finns inskriven i Avfallsdirektivet.

Kandidatförteckningen är en del av EU:s kemikalielagstiftning Reach och innehåller över 230 poster med ämnen/ämnesgrupper med särskilt farliga egenskaper. Har man dessa ämnen i sina varor kan man ha krav på sig att lämna information vidare i distributionskedjan, krav som nu även inkluderar rapportering till SCIP-databasen.

Vad är syftet med SCIP-databasen?

SCIP står för Substances of Concern In articles, as such or in complex objects (Products), och databasen syftar till att öka kunskapen om innehåll av särskilt farliga ämnen i varor under hela dess livscykel, även då de blir avfall.

För företag som hanterar avfall underlättas arbetet med att se till att varor som innehåller ämnen på kandidatförteckningen inte når materialåtervinningen, och på så vis bidrar man till en cirkulär materialomställning. SCIP-databasen främjar också substitution av särskilt farliga ämnen och driver på utvecklingen mot säkrare alternativ vid tillverkning av varor. Myndigheter kan ha nytta av informationen för att få kunskap om i vilka ämnen och material dessa ämnen finns. Informationen i databasen är dessutom öppet sökbar för alla vilket innebär att för konsumenter så ges möjligheten att få information om och välja bort produkter som innehåller ämnen på kandidatförteckningen. 

Vem ska rapportera till SCIP-databasen?

Kravet gäller dig som tillverkar, importerar och distribuerar varor som innehåller ett ämne på Kandidatförteckningen i en halt över 0,1 vikt%. För att förenkla för till exempel distributörer och montörer så finns också något som kallas förenklad SCIP-anmälan, dvs du kan hänvisa till information som någon annan skickat in.

Bestämmelserna gäller däremot inte om du importerar en vara för eget bruk, och inte heller återförsäljare som enbart säljer till konsument (säljer du varor som du importerat från ett land utanför EU/EES räknas du däremot som importör och omfattas av krav på anmälan). 

Vad ska rapporteras till SCIP-databasen?

Leverantörer av varor som omfattas av krav på anmälan till SCIP-databasen ska bland annat lämna in uppgifter om varans identitet, vilket ämne på kandidatförteckningen som avses (inklusive koncentrationsintervall) och i vilken komponent och material som ämnet finns i. Det ska också finnas information som möjliggör en säker användning.

Informationen ska lämnas till SCIP-databasen senast då varan släpps ut på marknaden (då den görs tillgänglig för någon annan).

Hitta mer information

  • Kemikalieinspektionen har sammanställt en sida med mer information om anmälan till SCIP-databasen,  där finns också  länkar till ytterligare information hos Echa (bland annat olika typer av vägledningar)
  • Sök i SCIP-databasen hos Echa

Tips!
Vill du lära dig mer om SCIP-databasen eller behöver du konsultstöd?

  • Substitutionscentrum arrangerar en översiktskurs och två fördjupningskurser i SCIP-databasen, mer information om dessa hittar du på vår eventsida
  • Substitutionscentrum har kontaktat svenska konsultföretag som arbetar med kemikalier och substitution och frågat om de kan ge stöd till företag vid rapportering till SCIP-databasen. Konsulter som kan hjälpa dig med SCIP-databasen
Anna Jacobs

Kontaktperson

Anna Jacobs

Centrumledare för Substitutionscentrum

+46 10 228 45 30

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.