Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Steg 3. Hitta alternativ

I steg 3 är det dags att leta bättre alternativ till de särskilt farliga ämnena du hittat i steg 2. Vi introducerar metoden Alternatives assessment för att jobba med i substitution, olika substitutionsstrategier och verktyg för att hitta bättre alternativ.

3.1 Vad är Alternatives assessment?

Alternatives Assessment (AoA) är en metod för att identifiera, jämföra och välja säkrare alternativ till farliga kemikalier som ska bytas ut. Under processen identifierar du funktionen av ett ämne, letar alternativ som ersätter den funktionen och säkerhetsställer att utbytet inte leder till osund substitution  - när alternativet är lika farligt eller värre. Målet är att välja alternativ som är säkrare, funktionellt och ekonomiskt möjligt för användningen. Alternatives Assessment är en metod som förespråkas av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) som har sammanställt en verktygslåda för metoden. Verktygslådan är framtagen för att hjälpa företag och myndigheter att bedöma alternativa kemikalier och teknologier som kan ersätta farliga kemikalier i produkter och processer. Verktyget innehåller riktlinjer, checklista och databaser som kan användas för att utvärdera de potentiella riskerna med kemikalier och deras alternativ. 

Till Alternatives assessment toolbox

3.2 Strategi för substitution

AoA utgår från funktionell substitution. Det innebär att förstå utgå från varför ett ämne används, om det måste användas och en bredd av strategier används för att hitta alternativ. Annars riskerar vi osund substitution - tex. en leverantör som byter ut ett ämne till ett liknande ämne som har lika farliga egenskaper. 

Att överväga innan ni letar alternativ:
Förstå varför ett ämne används, vilken funktion fyller det och i vilken applikation. 
Undersök om ämnet verkligen är nödvändigt eller kan sluta användas direkt.
Undersök om funktionen är nödvändig eller kan uteslutas från den tekniska specifikationen.
Undersök om de tekniska kraven kan omarbetas eller utökas för att ge större utrymme för säkrare alternativ. Är kraven gamla kvarlevor som ingen ifrågasätt för att det inte behövts tidigare? Eller är kraven kopplade till standarder och lagstiftning? Är de nice-to-haves eller något marknadsföringen styr över? Ett exempel på detta är användningen av PFAS-ämnen för fett, smuts- och vattenavvisande effekter i textil. För en arbetare som hanterar varma oljor kan funktionen vara livsavgörande, men det kan vara en överflödig funktion för andra arbetskläder eller konsumentprodukter. 
Överväg alla 5 substitutionsstrategier listade nedan för att hitta alternativ. 

Exempel på strategier

Här visar vi ett exempel på hur man kan tänka när man ska ersätta ett flamskyddsmedel i en soffa genom att fundera på hur man kan ersätta själva funktionen. Flamskyddsmedel används i stoppningen i soffor för att förhindra antändning och är en viktig funktion för brandsäkerhet inomhus. 

1. Uteslut kravet på funktionen

I vissa länder finns det striktare lagkrav på flamskydd i möbler än i andra länder, men oavsett är kravet på brandskydd, alltså funktionen, kopplad till lagstiftning. Uteslut behov av funktionen skulle i det här fallet syfta till att omarbeta lagstiftningen om den visar sig vara onödigt strikt i vissa länder. Det här kan även ingå i strategin "Systemförändring".

2. Ändra process/teknik

Flamskyddsmedel används i stoppning tillverkad av polyuretan, då polyuretanen är väldigt lättantändlig. Polyuretan kan däremot produceras på olika sätt, som påverkar den kemiska strukturen eller innehållet vilket i sin tur kan påverka antändligheten. 

3. Ändra produktdesign

Flamskyddsmedel tillsätts i stoppningen i möbler eftersom materialet är lättantändligt. Istället för att tillsätta en kemisk produkt så kan ett svårantändligt material placeras mellan yttextilen och stoppningen på soffan. På så sätt förhindras antändningen av stoppningen mekaniskt istället för kemiskt. 
Se Fler exempel på hur du kan substituera genom ny produktdesign från Circular Design Guide.

4. Ändra material

Den mer lättantändliga stoppningen av polyuretan skulle kunna bytas ut till ett mindre lättantändligt material som ull, vilket har inneboende flamskyddsegenskaper och tar längre tid för att fatta eld.

5. Byt kemikalie

Flamskyddsmedlet med särskilt farliga egenskaper kan bytas ut till ett flamskyddsmedel som inte har lika farliga egenskaper som den produkt som ska bytas ut. 

3.3 Samarbeta för att hitta alternativ

När ni jobbar med att hitta alternativ till något, som till exempel en produkt, är det viktigt att ta hjälp av flera personer från olika områden i företaget. Det är bra att tänka brett och inte utesluta alternativ för tidigt. Försök bjuda in produkt-designers, ingenjörer, ansvarig för produktion, inköp, ansvarig för hållbarhet och om ni har en eller en kemi-expert. Genom att samarbeta kan ni använda era unika nätverk för att hitta alternativ. Det kan vara andra företag, branschorganisationer, branschtidningar, leverantörer eller andra som har löst liknande problem. För att hitta så många alternativ som möjligt bör ni samordna en undersökning och lista alla de alternativ som ni kan tänka er att arbeta vidare med. Slutligen, glöm inte bort att söka efter information på nätet. Här är några webbaserade resurser som ni kan använda för att hitta alternativ.

3.4 Verktyg för att hitta alternativ

Positiva listor

Positiva listor innehåller information om ämnen, material, processer och produkter som blivit granskade utifrån kemikalieinnehåll och deras fara. Dessa farokriterier varierar mellan organisationer och är olika strikta . Vi har sammanställt en ”Positiva listornas lista” som går att ladda ned i form av ett Excel-ark för att du enkelt sa kunna sortera på bransch eller funktion, beroende på vad du är intresserad av.
 

Läs mer och hämta ”Positiva listornas lista” här

Övriga verktyg

Nedan har vi sammanställt övriga verktyg som marknadsplatser relevanta för att hitta säkrare alternativ till farliga kemikalier.

 branding_COLORGlöm absolut inte steg 4 i guiden. Det är inte säkert att alternativen på listorna och verktygen uppfyller just dina krav för ett alternativ eller är garanterat fria från särskilt farliga ämnen. Listorna ska ses som ett hjälpmedel att hitta alternativ innan en egen granskning.

Marknadsplats

+

Fallstudier

+

Verktyg

+

Cirkulär ekonomi/Biobaserat/Produktdesign

+

LinkedIn-grupper

+

Nätverk/Medlemsnätverk

+
Nina Melander

Kontaktperson

Nina Melander

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 516 52 16

Läs mer om Nina

Kontakta Nina
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.