Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Steg 3. Inventera möjliga alternativ

I steg 3 är det dags att leta bättre alternativ till de ämnen du valt att fasa ut i steg 2. Vi introducerar metoden Alternatives assessment för att jobba med informerad substitution, olika substitutionsstrategier och verktyg för att hitta bättre alternativ.

3.1 Introduktion till Alternatives assessment

Vad är Alternatives Assessment?

Alternatives assessment (AoA) är en metod och strategi för att identifiera och välja säkrare alternativ till farliga kemikalier. Uppkomsten av metoden tog avstamp i att vi gång-på-gång observerat osund substitution - alternativ som är lika illa, eller värre än ämnet vi bytte ut från början. Vi behöver alltså en bättre metod för att jobba med substitution vilket är varför vi på Substitutionscentrum håller utbildningar i AoA. Viktiga element i AoA är transparens, dokumentation, tydlig målsättning, principer och beslutsregler.

Funktionell substitution

AoA har sin utgångspunkt i funktionell substitution - vi börjar med att karaktärisera funktionen av det ämne som ska fasas ut. Vi ser över den tekniska specifikationen och börjar rucka på parametrar för att bredda möjligheten till säkrare alternativ. Kanske är det gamla kvarlevor som ingen ifrågasatt, standarder, lagstiftning, "nice-to-haves" eller "det har alltid varit så". Vilka funktioner är essentiella och när kan vi acceptera en lägre prestanda?
Ett exempel på detta är användningen av PFAS-ämnen för fett, smuts- och vattenavvisande effekter i textil. För en arbetare som hanterar varma oljor kan funktionen vara livsavgörande, men det kan vara en överflödig funktion för andra arbetskläder.

OECD Substitution and Alternatives Assesssment toolbox

I Substitutionsguidens steg 3 och 4 använder vi oss av principer från Alternatives assessment. Om du vill ha mer information kan du även besöka portalen OECD Substitution and Alternatives assessment toolbox eller gå vår utbildning. OECD har samlat ramverk och guider i AoA, verktyg och rapporter. Organisationen arbetar även för att harmonisera kriterier för vad som anses vara ett säkrare alternativ och "best-practice" för substitution vilket är ett pågående arbete.

Till Alternatives assessment toolbox

3.2 Strategi för substitution

Substitutionsguiden substitutionsstrategier

Inom Alternatives Assessment begränsar vi oss inte till endast "drop-in"-substitution - när vi byter en kemikalie till en annan kemikalie.
Det finns 5 substitutionsstrategier som kan användas för att hitta nya alternativ till en önskad funktion. För att visualisera ett exempel kommer vi använda oss av flamskyddsmedel i möbler.
Flamskydd används i möbelstoppning för att fördröja antändning vid brand inomhus, då materialet kan vara väldigt lättantändligt.

1. Uteslut behovet av funktionen

I vissa länder finns det striktare lagkrav på flamskydd i möbler vilket innebär att krav på funktionen är kopplad till lagstiftning. Uteslut behov av funktionen skulle i det här fallet syfta till att eventuellt justera lagstiftningen. Det här kan även ingå i strategin "Systemförändring".

2. Ändra process/teknik

Genom att minimera risken för att soffan antänds, så minskar vi behovet av flamskyddsmedel. Detta kan uppnås genom att exempelvis endast sälja soffan till lokaler utan några elektriska uttag i närheten av soffan, inga ljus och inga lättantändliga material i golv och väggar. (Alternativet är inte realistiskt)

3. Ändra produktdesign

Istället för att tillsätta flamskyddsmedel i stoppning så kan du istället använda ett svårantändligt material kan placeras mellan yttextilen och stoppningen på soffan. På så sätt förhindras antändningen mekaniskt istället.
Se Fler exempel på hur du kan substituera genom ny produktdesign från Circular Design Guide.

4. Ändra material

Flamskyddsmedel används i stoppning tillverkad av polyuretan, då polyuretanen är väldigt lättantändlig. Materialet skulle kunna bytas ut till ett mindre lättantändligt material som ull, vilket har inneboende flamskyddsegenskaper.

5. Byt kemikalie

Flamskyddsmedlet med särskilt farliga egenskaper kan bytas ut till ett flamskyddsmedel med lägre risk.

Tips! Kontakta Substitutionscentrum om du behöver vägledning kring vilken strategi som är lämplig för din substitutionsfråga.

3.3 Karaktärisering av ämnet

Oavsett vilken strategi som du använder så behöver du förstå funktionen av ämnet du ska byta ut. Samma ämne kan ha olika funktionen beroende på material, vara eller process vilket innebär att det inte finns "one-size-fits-all" substitut för ett särskilt ämne.

Identifiera funktionen genom att:

 • Fråga din leverantör
 • Söka på webben, se förslag på databaser nedan
 • Fråga personer i din bransch, exempelvis branschorganisationer
 • Kontakta Substitutionscentrum för rådgivning

Resurser för att hitta funktion för oönskade ämnen

Nedan finns ett antal databaser som du kan använda för att identifiera funktion av kemikalier.

 • Registrerade ämnen: I Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA databas över registrerade ämnen finns information om kemikaliers användning och funktion.
 • SIN-list: Databas över oönskade ämnen där ämnens registrerade funktion och användningsområde sammanställs. Det finns även ytterligare information för potentiell användning och teknisk funktion.
 • Flödesanalyser: Kemikalieinspektionen redovisar import, framställning, exporterad mängd av ämnen samt deras användningsmönster och område. 
 • SPIN2000: SPIN2000 är en databas över kemikalier som används i produkter från produktregister i Norden. Databasen innehåller även information om registrerad användning.
 • PRIO-guiden: Kemikalieinspektionens webbaserade verktyg för att jobba med substitution. I verktyget kan man söka efter farliga ämnen utifrån produkttyp och användningsområde. 

3.4 Behöver du leta nya alternativ?

Vad är kemikaliens funktion?
Hur och varför används kemikalien i produkten?
Är funktionen nödvändig för produkten eller processen? Eller kan ämnet fasas ut direkt?
Påverkas uppströms eller nedströmsprocesser i produktionskedjan om kemikalien fasas ut?
Är ämnet en förorening/biprodukt?

Hur letar du säkrare alternativ

Det är viktigt att flera intressenter involveras tidigt i arbete - för att ta fram en så lång lista som möjligt med alternativ innan ni börjar utesluta något. Bjud in produktdesigners, ingenjörer, produktionsansvarig, inköp, hållbarhetsansvarig och toxikologen om en sådan finns tillgänglig och lägg upp en plan för hur ni ska börja leta alternativ.
Ni har alla olika nätverk och tillgång till unik information. Finns det några skarpa hjärnor internt? Branschorganisationer? Branschtidningar? Leverantörer? Andra företag som löst problemet?
Samordna er undersökning för att sammanställa en så lång lista som möjligt med olika alternativ som ni kan arbeta vidare med.
Sist men inte minst behöver minst en person ge sig ut på nätet och undersöka vad för information som finns tillgänglig där. Nedan har vi listat flera webbaserade resurser som kan användas för att inventera alternativ.

Tips! Kontakta gärna Substitutionscentrum för vägledning i vilka resurser som kan vara relevanta för dig.

3.6 Kartlägga alternativ med positiva listor

I Positiva listor sammanställs information om alternativ till oönskade kemikalier, material, processer eller produkter. Alternativen har oftast blivit granskade och bedömda som säkrare alternativ utifrån toxikologiska kriterier, som kan variera mellan listorna. Listorna är ett bra verktyg att använda sig av i en första inventering av alternativ.

Plus

Substitutionscentrum har sammanställt ”Positiva listornas lista”. Vi har samlat positiva listor vi anser vara  relevanta, för kemikalier, material, produktdesign och varor, både generella och branschspecifika. Sammanställningen går att ladda ned i form av ett Excel-ark för att du enkelt sa kunna sortera på bransch eller funktion, beroende på vad du är intresserad av.
Glöm absolut inte steg 4 i substitutionstrappan - gör din egen bedömning och granska vilka kriterier som står bakom verktygen och listorna. Det är inte säkert att listorna uppfyller just dina krav på ett alternativ. Listorna ska ses som ett hjälpmedel att inventera alternativ innan en ingående granskning och bedömning.

Läs mer och hämta ”Positiva listornas lista” här

3.7 Fler resurser för att kartlägga alternativ

Förutom positiva listor finns andra resurser som du kan använda för att söka information om alternativ till oönskade kemikalier. Här har vi samlat de vi tycker är mest användbara.

Glöm absolut inte steg 4 i substitutionstrappan - gör din egen bedömning och granska vilka kriterier som står bakom verktygen och listorna. Det är inte säkert att listorna uppfyller just dina krav på ett alternativ. Listorna ska ses som ett hjälpmedel att inventera alternativ steg 3 och ersätter inte steg 4.

Marknadsplats

+

Verktyg

+

Cirkulär ekonomi/Biobaserat/Produktdesign

+

Fallstudier

+

LinkedIn-grupper

+

Nätverk/Medlemsnätverk

+

3.8 Om alternativ saknas

Substitutionsguiden inga alternativ

Är du ett producerande företag så ska du åta åtgärder i produktionen vid brist på alternativ, för att minimera risken i arbetsmiljön. 

 • Finns det möjliga åtgärder för att isolera risken i tillverkningsprocessen ?
 • Går det att ändra arbetsrutiner för att minimera risk?
 • Om inget annat är möjligt - inför nödvändig skyddsutrustning för personalen på arbetsplatsen. 

Med längre framförhållning finns möjligheten att utveckla nya alternativ.

Tips! Kontakta Substitutionscentrum om du behöver hjälp med strategi för hur du ska inventera möjliga alternativ för din substitution.

Vidare till Steg 4: Bedöm alternativ

Nina Melander

Kontaktperson

Nina Melander

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 516 52 16

Läs mer om Nina

Kontakta Nina
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.