Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Digitala verktyg och databaser för kemisk substitution

Här listar vi användbara databaser, guider, fallstudier och andra resurser som du kan ha nytta av i ditt systematiska kemikaliearbete. De flesta resurserna är gratis att använda.

Substitutionscentrum har gjort en omfattande genomgång av de databaser och resurser som är användbara vid kemisk substitution och val av alternativ. Nedan är vår sammanställning av bra resurser för allt från att ta in information om kemikalieinnehåll och tips på tillvägagångssätt till att bedöma och testa alternativ. Nedan har vi delat in resurserna i olika kategorier för att göra det enklare för dig att hitta det du söker för tillfället. 

Många av resurserna vi tipsar om här nedan finns också beskrivna i Substitutionsguiden. Där kan du hitta mer information om i vilken del av substitutionstrappan respektive resurs kan vara extra användbar. Exempelvis går vi igenom flera av databaserna i  Steg 3: Inventera bättre alternativ. 

Tips! Hör av dig till oss om du har frågor om hur du ska använda resurserna eller har tips på fler som vi borde lägga till på den här sidan. Kontakta oss på: substitutionscentrum@ri.se

Databaser med information om kemikalier

Databaserna listade nedan kan användas för att enkelt söka efter information om kemikalier, genom att exempelvis använda ämnets CAS-nummer. Databaserna kan användas för att undersöka om ett ämne har oönskade egenskaper eller finns på restriktionslistor, hitta toxikologisk data för riskbedömning, undersöka ett ämnes funktion eller för att identifiera bättre alternativ. Vissa databaser är generella och andra är branschspecifika.

Namn Typ av databas
Chemsec SIN List 900 oönskade ämnen för över 10 industrier
Danska EPA Oönskade kemikalier i konsumentprodukter
Hazardous chemicals in plastic packaging (HCCP) Oönskade ämnen i plast
SUBSPORTplus "List of List" över restriktionslistor som finns globalt
eChemPortal Sök efter ett ämnes toxikologiska profil
Tyska Naturvårdsverket Oönskade ämnen i dricksvattentäckter som är vPvM
ECHA Databas för varor med över 0,1 vikt% SVHC-ämnen
ECHA Identifiera eventuell funktion av ett ämne
Substitutionscentrums Positiva lista Sammanställning av positiva listor för att hitta bättre alternativ
Pharos Verktyg för att jämföra alternativ, men även positiva listor
Prospector Sök bland över 10 000 material med transparens kring innehåll
Materiom Recept för material av avfall, förnybara råvaror och utan oönskade kemikalier

Fallstudier – utvärdering av alternativ

Fallstudier är en forskningsstrategi för att få djupgående kunskap. Det finns fallstudier som utvärderar och testar alternativ till oönskade kemikalier i form av nya kemikalier, material eller teknologier. Nedan listar vi sökbara webbplaster med fallstudier för utvärderade alternativ eller djupgående bedömningar kallade Alternatives Assessment. Det är en metod för att jämföra alternativ som tar hänsyn till både toxikologi, funktion, livscykel och andra variable – för att undvika osund substitution. 

Namn Typ av fallstudie
SUBSPORTplus Ca 500 fallstudier över bättre alternativ
GreenScreen Store Gratis Alternatives assesment utifrån GreenScreens metod utförda av licenserade assessors
Toxic Use Reduction Institute Fallstudier och Alternatives assesment över framförallt industriell produktion
European Agency for safety and health at work Fallstudier för substitution på arbetsplatsen
Cleaner Production Germany Fallstudier över alternativa teknologier
Interstate Chemical ClearingHouse Ca 20 gratis Alternatives assesment för olika applikationer
Danska ECO-innovation Fallstudier för lösningsmedel, konserveringsmedel och optiskt vitmedel

Guider visar vägen mot en hållbar framtid

Aktivt kemikaliearbete genomförs i olika steg och innefattar ett brett perspektiv. Behöver du sätta upp miljömål för ditt företag eller organisation, ändra produktdesign eller lära dig att jämföra alternativ?
Nedan listar vi guider för olika utmaningar som kan bli aktuella när du arbetar med kemikalier.  

Namn Typ av guide
Länsstyrelsen Sätt miljömål (även kemikalierelaterade) för SMF
Länsstyrelsen Sätt miljömål (även kemikalierelaterade) för SMF i byggbranschen
Sveriges Miljömål Guider till miljömålsarbete
OECD Substitution and Alternatives Assessments toolbox Guider och ramverk för att jämföra alternativ
Product Redesign Workshop Manual Guider som ger ett helhetsperspektiv samt workshop-material för hållbar och giftfri produktdesign
Chemsec - Textile Guide Guide för substitution av kemikalier i textilier
GHS Column model - an aid to substitute Metod för hur du jämför alternativ utifrån faroklassificeringar (nybörjarvänlig)
Cradle to Cradle – Material Health Assessment Methodology Metod för hur du jämför material utifrån faroklassificeringar och exponering
GreenScreen Metod för att jämföra alternativ av kemikalier, mixer, material och polymerer (avancerad)
Kemikalieinspektionen Guide: Att ställa kemikalierelaterade produktkrav vid inköp

Information om kemikalier och lagstiftning

Nedan finns en sammanställning av webbplatser med information gällande kemikalier i varor. Här kan du får svar på frågor som: Vad finns det för lagstiftning, finns särskilda ämnen att fokusera på och vad ska man tänka på inför val av alternativ?

Namn Typ av information
Kemikalieinspektionen Lagstiftning, skyldigheter, definitioner av kemikalier och varor m m
Upphandlingsmyndigheten Hur upphandlar man för en giftfri miljö?
Echa Kemikalier i vardagen Konsumentwebb om kemikalier i vardagen, allt om utvalda kemikaliegrupper, produkter, tips och råd
The Common Principles for Alternatives Assessment 6 principer för att leta efter bättre alternativ
SIXCLASSES Information, nyheter, artiklar, videos om 6 utvalda problematiska kemikaliegrupper

Marknadsplats – sök efter alternativ

På marknadsplatser kan du annonsera efter eller söka på alternativ till kemikalier, produkter, material, nya tekniker eller samarbetspartners. 

Namn Typ av marknadsplats
Chemsec Marketplace Marknadsplats för bättre alternativ
Cradle to Cradle Marknadsplats för bättre material
WIPO Green Marknadsplats för bättre teknologi
European Enterprise Network Partner Databas Marknadsplats för att hitta samarbetspartner

Nätverk för samarbete

Tillsammans har vi större påverkan. Nedan listar vi dels öppna nätverk som är gratis att gå med i, dels medlemsnätverk. I ett medlemsnätverk går företag och organisationer inom exempelvis en bransch eller område samman. Inom ramen för nätverket kan man utbyta kunskap och erfarenhet, följa och eventuellt påverka lagstiftning, driva forskningsprojekt och hålla utbildningar. Exempel på medlemsnätverk är Normpack för förpackningar i kontakt med livsmedel och Kemikaliegruppen för textil- och elektronikbranschen.

Namn Typ av nätverk
Circular Design Guide Linkedin-grupp för cirkulär design
Substitution to Safer Chemicals ECHAs Linkedin-grupp för substitution
Green Chemistry and Commerce Council Amerikanskt affärsnätverk som sammanför leverantörskedjor för att främja grön kemi
European Enterprise Network Affärsnätverk för små och medelstora företag
Kemikaliegruppen Medlemsnätverk för textil- och elektronikbranschen
Normpack Medlemsnätverk för material i kontakt med livsmedel, FCM

Tjänster inom miljömärkning och tester

Om du vill miljömärka dina varor ställs en rad krav, bland annat på kemikalieinnehåll. Här tipsar vi om olika typer av miljömärkning som kan vara aktuell för dina produkter. När du jobbar med substitution av kemikalier kan det också bli aktuellt med tester av det nya materialet eller den färdiga produkter. Då kan du ta hjälp av en testbädd.

Namn Typ av tjänst
Svanen Miljömärkning av varor
TCO Certified Miljömärkning av elektroniska produkter
Bra Miljöval Miljömärkning av varor
Testbäddar Sverige Utveckla och verifiera material, produkter och tjänster

Utbildningar inom substitution

Här listar vi utbildningar inom bland annat substitution av kemikalier och bedömning av alternativ men även utbildningar i cirkulär ekonomi. Här finns både korta och längre utbildningar och de som hålls helt digitalt samt de som hålls på olika platser i Sverige och internationellt samt kombinationer av digitala och fysiska möten. 

Namn Typ av utbildning
ECHA webinarium i Alternatives Assessment 6h genomgång om hur man jämför och väljer bättre alternativ
Biolyftet Utbildning för SMF för övergång till mer gröna, cirkulära material
GreenScreen Kortare webinarium om metoden GreenScreen, hur man jämför och väljer bättre alternativ
Green Chemistry & Commerce Council Gratis webinarium för grön kemi, ingenjörskap, leverantörsarbete, Alternatives Assessment mm.
Substitutionscentrums grundkurs Så kommer du igång med systematiskt kemikaliearbete
Substitutionscentrums fortsättningskurs Välj alternativ med metoden Alternatives Assessment
Substitutionscentrums skräddarsydda kurser Anpassade utbildningar inom substitution för bl a organisationer och branschföreningar

Verktyg som hjälper dig i substitutionsarbetet

Förutom de databaser vi tipsat om ovan finns ett antal verktyg som kan vara till hjälp en i flera faser i substitutionsarbetet. Nedan listar vi verktyg som är till hjälp när det gäller att kontakta leverantörer om kemikalieinnehåll i varor, prioritera ämnen att substituera, jämföra alternativ, hålla dig uppdaterad och undvika osund substitution. 

Namn Typ av verktyg
Substitutionscentrum Leverantörsintyg med kemikaliekrav för allmäna varor
KEMI, PRIO-guiden Identifiera och prioritera ämnen för substitution
Pharos Jämför kemiska alternativ ur toxikologisk aspekt (Begränsad gratisfunktion)
Toxnot Jämför kemiska alternativ ur toxikologisk aspekt (Begränsad gratisfunktion)
MaterialWise Jämför kemiska alternativ ur toxikologisk aspekt (Begränsad gratisfunktion)
OECD Substitution and Alternatives Assessment toolbox Sammanställning av flera verktyg för substitution
Chemsec, SINimilarity Användarvänligt verktyg för att jämföra om en molekyl liknar ett ämne från Chemsec SIN-list
TURI, P20Asys Riskbedöm och jämför alternativ, framtagen med SMF i åtanke
QCAT Riskbedöm och jämför alternativ, framtagen med SMF i åtanke
Chemycal Omvärldsbevakning specifikt för kemikalier

Tips! Hör av dig till oss om du har frågor om hur du ska använda resurserna eller har tips på fler som vi borde lägga till på den här sidan. Kontakta oss på: substitutionscentrum@ri.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nina Melander

Kontaktperson

Nina Melander

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 516 52 16

Läs mer om Nina

Kontakta Nina
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.