Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Verktyg: Identifiera farliga ämnen och utvärdera alternativ

Här listar vi verktyg som du kan använda för att identifiera farliga ämnen som ska fasas ut och för att utvärdera alternativ.

Screeningverktyg

Ett enkelt sätt att identifiera ämnen som ska fasas ut eller för att sortera bort uppenbart osunda alternativ är att stämma av så att de inte finns upptagna i verktygen nedan:

  • Prio - ett verktyg för substitution: Kemikalieinspektionens verktyg som prioriterar ämnen för substitution utifrån två nivåer. Innehåller ämnen som idag omfattas av krav på information, begränsningar eller tillstånd, men också ämnen som kan komma att göra det framöver.
  • Chemsecs SIN-list: verktyg som listar ämnen som bedöms uppfylla kriterier för att vara särskilt farliga enligt kriterierna i Reach men som ännu inte tagits upp på kandidatförteckningen (innehåller också  redan lagstiftade ämnen).  

För att samla mer information om ett ämne finns också screeningverktyg (se nedan) som inkluderar mer information, till exempel globala myndighetsdata och frivilliga restriktionslistor. Att använda dessa verktyg och tolka resultaten på rätt sätt krävs lite mer kunskap om kemikalier än för verktygen ovan.

Mer om vilka kemikalier som bör fasas ut 

Jämförelsemodeller

För att utvärdera alternativ på ett mer systematiskt sätt så finns olika jämförelsemodeller att använda. Gemensamt för dessa är att det finns tydliga regler för betygsättning av alternativen utifrån ämnets inneboende fara. Flera modeller inkluderar också hantering av databrist, dvs då en specifik egenskap inte utvärderats (något som screeningverktygen ovan inte inkluderar).

Att använda dessa kräver mer tid och kunskap men resultatet blir ett mer välgrundat och vetenskapligt beslut om dina alternativ som minskar risken för osund substitution.

Nina Melander

Kontaktperson

Nina Melander

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 516 52 16

Läs mer om Nina

Kontakta Nina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.