Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close
-

Västerås stad: Lyckas med utfasning genom kemikaliestöd och engagemang

Västerås stad är en av de städer i Sverige som antagit en proaktiv strategi för att minska och ersätta farliga kemikalier i sin verksamhet. Genom en kombination av policyer, handlingsplaner och en engagerad personalstyrka har staden framgångsrikt implementerat åtgärder för att främja en giftfri miljö. Genom att integrera kemikaliesubstitution i olika delar av verksamheten har de skapat en långsiktig och hållbar plan för att hantera kemikalieanvändningen.

Att hitta någonstans att börja när det kommer till substitution av farliga kemikalier är inte den enklaste uppgiften, men med vilja och tålamod går det att göra skillnad. Det är Västerås stad ett bevis på. Det hela började med en handlingsplan för kemikaliearbete som togs fram för tio år sedan och som nu täcker hela koncernen.

-Den handlingsplan vi lade för nu tio år sedan resulterade i en kemikaliestrategi som antogs år 2015. Att få igenom en kemikaliestrategi handlar mycket om att engagera såväl kollegor i flera olika led som att få politiker att tycka att det är viktigt. En stor del av vår framgång med arbetet är att vi ihärdigt har implementerat strategin i hela koncernen, säger Olof Bergold, Miljöstrateg, Västerås stad.

En av de centrala insatserna i kemikaliestrategin har varit att införa kemikaliesystem som registrerar och inventerar användningen av kemikalier inom hela staden.

-Inventeringen av kemiska produkter i vårt kemikaliesystem har resulterat i stora framsteg då den hjälper oss att identifiera farliga ämnen. Något som i praktiken lett till att vi kunnat plocka bort flera kemiska produkter som klassificerats som tillståndsämnen eller på annat sätt är skadliga för hälsa och miljö, säger Henrietta Nygren, Kemikaliesamordnare, Västerås stad.

Christina Larsson är kemikalierådgivare och projektledare för projektet Giftfri Förskola där man tagit till konkreta insatser för att substituera kemikalier i verksamheten.

-I Västerås har vi arbetat kontinuerligt med vägledning för giftfri förskola som varit en del av vår handlingsplan för kemikalier. I detta arbete har vi bytt ut produkter som innehållit hormonstörande ämnen och ersatt dessa med säkrare alternativ, för att säkerställa en trygg miljö för såväl barn som vuxna. Ett konkret exempel vi tagit för en mer hälsosam miljö är att vi bytt ut äldre madrasser och leksaker som innehöll ftalater som inte är tillåtna idag, säger Christina.

I vår strategi finns det tydligt mål att det ska finnas kemikaliestöd för upphandlare

Från vänster: Olof Bergold, Christina Larsson och Henrietta Nygren.

En fråga både om miljö och arbetsmiljö

En viktig del av det arbete staden gjort har varit att involvera och utbilda personal i alla led för att säkerställa att kemikaliesubstitution blir en integrerad del av hela verksamheten. Genom kontinuerliga utbildningsinsatser och nätverksmöten med andra kommuner har kunskapen och medvetenheten om vikten av att hitta alternativ fria från farliga kemikalier ökat. Kopplat till detta kommer man framöver att lägga ett fokus på i synnerhet arbetsmiljön som blir bättre med färre farliga kemikalier i omlopp. 

Flera aktiva instanser

-Vi på Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen arbetar också utifrån kemikaliestrategin och samarbetar med företag som till exempel byggföretag, blomsterhandlare och frisörer samt arbetar uppströms med bland annat Mälarenergi för att sprida kunskap, öka konkurrenskraften i staden och för att främja användningen av säkrare produkter, säger Henrietta Nygren.

Att förankra kemikaliesubstitution i stadens övergripande strategier och policys har varit avgörande för framgången. Genom att integrera arbetet i hållbarhetsstrategier och upphandlingsprocesser har staden säkerställt att alternativ till skadliga ämnen prioriteras vid både inköp och byggprojekt. Christina är också kemikalierådgivare till stadens enhet för upphandling. 

-I vår strategi finns det tydligt mål att det ska finnas kemikaliestöd för upphandlare och att kemikaliekrav ska inkluderas när det kommer till inköp. Vi som jobbar med kemikaliefrågor till daglig dags har djupare kunskap kring vilka frågor och krav som bör ställas, säger Christina Larsson.

Genom att samarbeta med andra kommuner och delta i EU-projekt har Västerås stad erhållit expertis och resurser för att stödja sitt arbete. Framgångarna till trots har staden likt många andra städer flera utmaningar när det kommer till kemikaliefrågan. Utmaningar som bland annat handlar om ekonomiska begränsningar och komplexiteten i att navigera genom olika lagkrav och regleringar. 

-För att hantera de utmaningar som kommer upp krävs kontinuerliga ansträngningar som säkerställer att kemikaliesubstitution förblir en prioriterad fråga och att alla berörda parter fortsätter att samarbeta för att uppnå stadens mål, säger Olof Bergold.

Västerås stads tips för lyckad substitution

  • Upprätta en kemikaliestrategi med en tydlig handlingsplan som genomsyrar hela verksamheten
  • Utbilda personal i alla olika led för att skapa engagemang kring kemikaliefrågan
  • Använd ett kemikaliehanteringssystem och gör en kemikalieinventering
  • Se till att erbjuda en kemikalierådgivare till de som arbetar med upphandling.
Anna Jacobs

Kontaktperson

Anna Jacobs

Centrumledare för Substitutionscentrum

+46 10 228 45 30

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.