Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Tonie Wickman

Rådgivare

Tel +46 10 516 53 40

E-post tonie.wickman@ri.se

Ort Borås

Enhet Miljö och hållbar kemi (103401)

Substitutionscentrum www.substitutionscentrum.se har fått regeringens uppdrag att underlätta för verksamheter att fasa ut onödigt farliga kemiska ämnen i samhället.
Genom rådgivning, utbildning och kommunikation samt olika substitutionsprojekt bidrar vi till att uppfylla miljömålet giftfri miljö och möjliggör en omställning till cirkulär ekonomi.
Tonie är disputerad grundvattenkemist från KTH, har arbetat med forskning, forskningsfinansiering, miljöövervakning och projektledning. Sedan 2006 har hon arbetat med kemikaliefrågor kopplade till konsumentnära produkter och varor, sedan september 2018 på Substitutionscentrum, nu som senior rådgivare. Under perioden mars -december 2019 var Tonie TF centrumledare.

Relaterat