Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

För en bättre framtid, och de som tar oss dit

När samhällets utmaningar blir allt mer komplexa behövs fler nytänkare, men också en kraftfull innovationspartner som kan ge ett samlat stöd och bidra med fler perspektiv. Därför finns RISE.

RISE är en unik kraftsamling för att öka samhällets innovationstakt. Genom att samla flera forskningsinstitut och ett hundratal testbäddar och demonstrationsmiljöer i en innovationspartner skapar vi bättre förutsättningar för samhällets problemlösare.

Vi samlas kring utmaningar, och organiserar oss därefter. Experter inom helt olika områden löser tuffa problem och tänker nytt tillsammans. Beroende på utmaning och uppdrag kan vi ta olika roller i innovationssystemet, och när det behövs skapar vi en ny.

Vi ägs av svenska staten och arbetar med – och på uppdrag av – näringsliv, akademi och offentlig sektor. Tillsammans utvecklar vi tjänster, produkter, teknologier, processer och material som bidrar till en hållbar framtid och ett konkurrenskraftigt näringsliv.


RISE skapar bättre förutsättningar för samhällets problemlösare.

Fakta om RISE

  • Driver och stöder alla typer av innovationsprocesser.
  • Finns över hela Sverige – och lite till.
  • 2 800 medarbetare, varav 30 procent disputerade forskare. 
  • Omsatte 2018 cirka 3 miljarder kronor. 
  • Erbjuder ett 100-tal testbäddar och demonstrationsmiljöer, öppna för företag och lärosäten. Ägare och partner i 60 procent av Sveriges samlade test- och demonstrationsmiljöer.
  • En stor del av kunderna är små- och medelstora företag som står för ca 30 procent av omsättningen.