Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Kemikalielagstiftning

Vilken lagstiftning gäller för mina produkter? Vilka skyldigheter har mitt företag? Vilka lagar reglerar kemikalieinnehåll i varor?
Substitutionscentrum kan hjälpa dig att navigera rätt! 

Alla typer av produkter, både varor och kemiska produkter, omfattas av den kemikalielagstiftning som finns och det är du som tillverkar, importerar eller säljer produkterna som ansvarar för att kraven följs. Reglerna gäller oavsett om du säljer produkterna i butik eller via e-handel, och också oavsett om de består av nyproducerade eller återvunna material.

Generell kemikalielagstiftning

De allra flesta reglerna gäller inom hela EU/EES men det finns också regler som enbart gäller i Sverige. En EU-förordning gäller direkt i alla medlemsländer utan att behöva införlivas i den nationella lagstiftningen. Ett EU-direktiv gäller däremot inte automatiskt i medlemsländerna utan måste skrivas in i de svenska lagarna, förordningarna eller föreskrifterna. Den svenska lagstiftningen om kemikalier finns i Miljöbalken och kompletteras med förordningar som förtydligar lagen inom olika områden.

Ett exempel på den EU-gemensamma kemikalielagstiftningen är Reach-förordningen som innehåller regler om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen. Förordningen omfattar både varor och kemiska produkter, och innehåller även regler om att informera kunder om innehåll av farliga ämnen.  Andra exempel är CLP-förordningen (innehåller regler om klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter), POPs-förordningen och Biocidförordningen.
I Avfallsdirektivet finns också regler kring anmälan av innehåll av särskilt farliga ämnen till SCIP-databasen hos Echa.

Läs mer om rätt till information

Läs mer om att identifiera farliga ämnen i lagstiftningen

Läs mer om SCIP-databasen

Lagstiftning som gäller en specifik produkttyp

På EU-nivå finns också lagstiftning som enbart gäller en specifik produktgrupp, så kallad produktspecifik lagstiftning. Exempel på produktgrupper där specifik lagstiftning finns är; leksaker, elektrisk och elektronisk utrustning, batterier, tvätt- och rengöringsmedel, växtskyddsmedel, material i kontakt med livsmedel, kosmetika och  medicintekniska produkter.

Det är ditt ansvar att veta vilka lagstiftningar dina produkter omfattas av

En produkt kan alltså omfattas av flera lagstiftningar som gäller parallellt med varandra, det är därför viktigt att du vet vilken lagstiftning som gäller för dina produkter och vilka krav som ställs utifrån din roll i distributionskedjan.
För att kunna uppfylla de krav som ställs på dig i lagstiftningen måste du även arbeta aktivt med att ha kontroll över kemikalieinnehållet i dina produkter, det är också ett krav för att för att kunna arbeta systematiskt med att fasa ut särskilt farliga kemikalier. 

Hitta mer information

Kemikalieinspektionen är den myndighet i Sverige som ansvarar för den största delen av kemikalielagstiftningen. Nedan tipsar vi om en del av den information som finns på deras hemsida:

  • Lagar och regler
    Här finns t.ex. mer information om den generella kemikalielagstiftningen, lagar som gäller en specifik produktgrupp, regler som enbart gäller i Sverige och regler som finns hos andra myndigheter.  
  • Stöd till företag 
    Vägledning där man utifrån sin roll i distributionskedjan och produkttyp får stöd i vilka kemikalieregler man måste följa.
  • Fråga kemikalieinspektionen 
    Här kan du hitta svar på vanliga frågor eller kontaktuppgifter om du vill ställa en egen fråga.

Hos den europeiska kemikaliemyndigheten Echa finns verktyget EUCLEF (EU Chemicals Legislation finder), här kan man se vilka lagstiftningar ett ämne omfattas av och kontrollera vilka skyldigheter man har.

I Substitutionscentrums stödmaterial finns en sammanställning över kemikalieregler som är relevanta för de vanligaste typerna av material som ingår varor som till exempel kläder, skor, möbler och inredning.

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp att navigera rätt i lagstiftningen!

Kontakta oss

Anna S Strid

Kontaktperson

Anna S Strid

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 228 48 37

Läs mer om Anna S

Kontakta Anna S
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.