Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Vad säger lagen om kemikalier i produkter och processer?

Vilken lagstiftning gäller egentligen för mina produkter? Vilka lagar reglerar kemikalieinnehåll i varor? Var hittar jag mer information? Frågorna är många men Substitutionscentrum kan hjälpa dig att navigera rätt.

Den svenska kemikalielagstiftningen grundas på EUs lagstiftning och omfattar EU-förordningar och EU-direktiv. EU-förordningar gäller direkt i alla medlemsländer utan att behöva införlivas i nationell lagstiftning.

EUs Reach-förordning handlar om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen och omfattar i princip alla ämnen. Lagstiftningen innebär bland annat att var och en som sätter en produkt på marknaden ska ha kontroll över kemikalieinnehållet i sina produkter och jobba systematiskt med att fasa ut särskilt farliga kemikalier.

Andra exempel på EU-förordningar är CLP-förordningen, som reglerar klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter, och EUs förordningar om  bekämpningsmedel och växtskyddsmedel.

EU-direktiv, till skillnad från EU-förordningar, gäller däremot inte automatiskt i medlemsländerna utan måste skrivas in i de svenska lagarna, förordningarna eller föreskrifterna. Den svenska lagstiftningen om kemikalier finns i Miljöbalken och kompletteras med förordningar som förtydligar lagen inom olika områden.

Vilka lagar gäller för ditt företag?

Vilka specifika lagar och förordningar som gäller för ett visst företag beror på vilken roll företaget har i distributionskedjan, till exempel tillverkare, distributör, importör eller slutanvändare. Ett företag kan ha flera roller och alltså omfattas av flera regelverk. Det beror också på vilken typ av produkter och varor företaget säljer. För visa typer av material finns specifik lagstiftning. Det gäller till exempel leksaker och  elektroniska produkter.

Här får du mer information

Kemikalieinspektionens webbplats hittar du mer information och du kan kontakta deras rådgivning för ytterligare information om lagstiftning:

I Substitutionscentrums stödmaterial har vi gjort en sammanställning över regler som relevanta för de vanligaste typerna av material i varor som kläder, skor, inredning, möbler och andra varor.

 

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp att navigera rätt i lagstiftningen!
substitutionscentrum@ri.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anna Jacobs

Kontaktperson

Anna Jacobs

Centrumledare för Substitutionscentrum

+46 10 228 45 30

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.