Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Karta över PFAS-föroreningar i Europa
Foto: Le Monde

Ny kartläggning: Tusentals platser i Europa förorenade med PFAS

24 februari 2023, 13:15

17 medieföretag i Europa har arbetat tillsammans med projektet "Forever Pollution", som lanserades den 23 februari 2023. På en europakarta har man markerat PFAS-föroreningar för att synliggöra hur utbrett problemet är. Mer än 2 100 identifierade platser visar halter så höga att de bedöms hälsofarliga för människa.

Den karta som sammanställts av Le Monde och 17 andra medieföretag i Europa är den första som visar hur utbrett problemet med PFAS-föroreningar är. Kartan visar 17 000 platser i Europa som är förorenade med PFAS och ytterligare 21 000 platser som troligen är förorenade. Av de förorenade platserna har 2 100 visats sig ha så höga halter av PFAS att de bedöms som hälsofarliga för människa.  

Medieföretagen bakom undersökningen skriver också att kostnaderna för sanering skulle bli så höga att det på många platser bedöms orimligt, samtidigt som PFAS-kemikalier inte bryts ner och är mobila vilket gör att problemen inte kommer minska, de är evighetskemikalier.

Lisa Skedung, forskare på RISE och projektledare för POPFRRE-projekten, är inte förvånad över resultatet, utan anser att problemet sannolikt är ännu större:

- Eftersom det finns väldigt många PFAS-ämnen, men vanligtvis är det få av dem som inkluderas i analyserna, så medför det att problemet sannolikt är betydligt större än vad kartan visar. Det är också anmärkningsvärt få data från Sverige, med tanke på att blodanalyser visat att svenska ungdomar hör till dem med högst halter i Europa.

 

"Forever Pollutions" karta finns bl a på LeMondes webbplats, se länk nedan.

PFAS på 220 platser i Sverige

Naturskyddsföreningen har tittat närmare på de svenska platser som markerats på kartan. PFAS har hittats på 220 platser i Sverige och ytterligare 11 500 platser misstänks vara förorenade. Av dessa är 11 100 platser där brandskum har använts. 300 platser är industrier eller företag som i sin verksamhet kan ha använt PFAS, till exempel pappersmassabruk, textilfabriker och tillverkare av plast eller elektronik. 50 platser är avfallshanteringsanläggningar.

- Den viktigaste åtgärden är att minska användningen av PFAS. Kemikalieinspektionen har varit med och tagit fram ett förslag om bred reglering av PFAS-användning, och det är av största vikt att det förslaget går igenom, säger Lisa Skedung.

Läs mer om granskningen Forever Pollution

Läs mer om PFAS

Kontakta Lisa Skedung, projektledare för POPFREE eller Tonie Wickman rådgivare på Substitutionscentrum om du vill diskutera PFAS.

Tonie Wickman
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Lisa Skedung
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-06-17

2024-06-17

2024-06-17

2024-05-22

2024-04-17

2024-04-12

2024-02-07

2024-02-07

2023-12-18

2023-11-22

2023-11-08

2023-11-07

2023-10-27

2023-10-27

2023-10-20

2023-10-12

2023-10-04

2023-09-19

2023-09-15

2023-09-05

2023-09-05

2023-09-01

2023-09-01

2023-05-30

2023-05-30

2023-05-29

2023-05-28

2023-05-11

2023-05-11

2023-04-19

2023-04-19

2023-03-30

2023-03-15

2023-02-24

2023-02-15

2023-02-14

2023-02-14

2023-02-13

2023-01-20

2022-12-13

2022-12-13

2022-12-13

2022-09-13

2022-06-08

2022-05-04

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-01-20

2022-01-20

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2021-12-02

2021-12-02

2021-12-01

2021-12-01

2021-12-01

2021-10-28

2021-10-28

2021-10-28

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-01

2021-06-01

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-19

2021-04-30

2021-04-28

2021-04-27

2021-04-20

2021-04-16

2021-04-15

2021-04-09

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-28

2021-03-24

2021-03-22

2021-03-20

2021-03-19

2021-02-23

2021-02-18

2021-02-17

2021-02-16

2021-02-16

2021-02-10

2021-02-09

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-14

2020-12-14

2020-12-14

2020-11-18

2020-11-08

2020-11-08

2020-11-06

2020-11-05

2020-11-05

2020-10-06

2020-10-05

2020-09-30

2020-09-30

2020-09-29

2020-09-01

2020-08-31

2020-08-31

2020-08-12

2020-08-12

2020-08-12

2020-07-09

2020-07-09

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-23

2020-06-12

2020-05-17

2020-05-17

2020-05-14

2020-05-14

2020-05-13

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-17

2020-04-16

2020-03-19

2020-03-10

2020-02-19

2020-02-02

2020-01-14

2019-12-16

2019-12-16

2019-12-13

2019-12-12

2019-10-15

2019-09-25

2019-09-25

2019-09-16