Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Nytt i kommande lagstiftning

20 januari 2022, 09:48

Nya ämnen på kandidatlistan, uppdatering om PFAS, förbud, märkningskrav och gränsvärde för leksaker, striktare krav för konstgräsplaner, krav på utbildning för diisocyanater och förbud i kosmetika är några av de uppdateringar som kommer inom kemikalielagstiftningen.

Nya ämnen på kandidatlistan

Den 17 januari uppdaterades EU:s kandidatlista över särskilt farliga ämnen, med fyra nya ämnen. De kan finnas i gummi, plast, bindemedel, smörjmedel, tätningsmedel, smörjfetter och ett ämne i kosmetika.

Ny harmoniserad klassificering

För vissa ämnen har ansvariga myndigheter inom EU beslutat om klassificering och märkning. Det kallas för harmoniserad klassificering och märkning. Dessa ämnen finns förtecknade i bilaga VI till CLP-förordningen och företagen måste använda den harmoniserade klassificeringen för de faroklasser uppgifterna gäller.

Den 1 mars blir harmoniserad faroklassificering och faromärkning bindande för 37 ämnen som förts upp på bilaga VI till CLP-förordningen. Ett exempel är Diisooktylftalat (DIOP), en mjukgörare i plast, som får klassificering reproduktionstoxiskt kategori 1B, med avseende på att det kan skada fertilitet eller ofödda barnet.

Förbud, märkningskrav och gränsvärde i leksaker

Den 5 Juli införs förbud mot tre allergiframkallande doftämnen i leksaker. Totalt är 58 doftämnen förbjudna i leksaker. De tre nya ämnena:

Atranol (526-37-4)
Kloratranol (57074-21-2)
Metylheptinkarbonat (111-12-6)

Ämnena har hittats i modellera, slime, dockor, teddybjörnar och gummiband visar en undersökning av Miljöstyrelsen Danmark.

Den 5 juli införs utökat krav på märkning av leksaker som innehåller allergiframkallande doftämnen (över 100 mg/kg) från 11 till 72 ämnen. Exempel på några nya ämnen som tillförts är Citronellol, Mentol, Vanillin, barkolja, rosenolja.

Den 5 december införs ett gränsvärde för innehåll av ämnet anilin (CAS: 62-53-3) i vissa leksaker. Anilin kan påverka arvsmassan och är cancerframkallande även vid låga koncentrationer. Begränsningen gäller leksaker av textil, läder och fingerfärg för barn under tre år och andra leksaker som är avsedda att stoppas i mun.

Skärpta regler för konstgräsplaner

Skärpta regler för hur mycket PAH som får finnas i granulat och täckmaterial som används i fyllnadsmaterial för konstgräsplaner eller i lös form på lekplatser eller i idrottsrelaterade tillämpningar.

Krav på utbildning

Den 24 augusti 2023 införs krav på utbildning för kemiska produkters om innehåller diisocyanater i halter över 0,1 viktprocent inom industriell eller yrkesmässigt bruk. Utbildningskravet gäller de som använder produkterna i sitt arbete eller som övervakar arbetsuppgifter där sådana produkter används.

Förbud i kosmetika

EU-kommissionen har utökat sin lista av ämnen som är förbjudna enligt Kosmetikaförordningen 1223/2009 artikel 15. Den 1 Mars, 2022 utökas listan med 23 CMR-ämnen (Cancerogena, mutagena, reproduktionstoxiska) till exempel Zinkpyrition som används i mjällschampon.

Uppdatering PFAS

Två av ECHA:s vetenskapliga kommitéer har ställt sig positiva till förslaget att begränsa användningen av en grupp PFAS-ämnen kallad PFHxA. Förslaget går nu vidare till kommissionen och därefter medlemsländerna med potentiellt beslut under 2022 för framtida begränsning av PFHxA.

Nina Melander

Nina Melander

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 516 52 16

Läs mer om Nina

Kontakta Nina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-04-12

2024-02-07

2024-02-07

2023-12-18

2023-11-22

2023-11-08

2023-11-07

2023-10-27

2023-10-27

2023-10-20

2023-10-12

2023-10-04

2023-09-19

2023-09-15

2023-09-05

2023-09-05

2023-09-01

2023-09-01

2023-05-30

2023-05-30

2023-05-29

2023-05-28

2023-05-11

2023-05-11

2023-04-19

2023-04-19

2023-03-30

2023-03-15

2023-02-24

2023-02-15

2023-02-14

2023-02-14

2023-02-13

2023-01-20

2022-12-13

2022-12-13

2022-12-13

2022-09-13

2022-06-08

2022-05-04

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-01-20

2022-01-20

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2021-12-02

2021-12-02

2021-12-01

2021-12-01

2021-12-01

2021-10-28

2021-10-28

2021-10-28

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-01

2021-06-01

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-19

2021-04-30

2021-04-28

2021-04-27

2021-04-20

2021-04-16

2021-04-15

2021-04-09

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-28

2021-03-24

2021-03-22

2021-03-20

2021-03-19

2021-02-23

2021-02-18

2021-02-17

2021-02-16

2021-02-16

2021-02-10

2021-02-09

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-14

2020-12-14

2020-12-14

2020-11-18

2020-11-08

2020-11-08

2020-11-06

2020-11-05

2020-11-05

2020-10-06

2020-10-05

2020-09-30

2020-09-30

2020-09-29

2020-09-01

2020-08-31

2020-08-31

2020-08-12

2020-08-12

2020-08-12

2020-07-09

2020-07-09

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-23

2020-06-12

2020-05-17

2020-05-17

2020-05-14

2020-05-14

2020-05-13

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-17

2020-04-16

2020-03-19

2020-03-10

2020-02-19

2020-02-02

2020-01-14

2019-12-16

2019-12-16

2019-12-13

2019-12-12

2019-10-15

2019-09-25

2019-09-25

2019-09-16