Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Safe and Sustainable by Design (SSbD)

Här får du information om Safe and Sustainable by Design, ett ramverk framtaget som en del av EU:s kemikaliestrategi för att främja design och utveckling av hållbara kemikalier och material.

Safe and Sustainable by design (SSbD) är ett ramverk som tagits fram på EU-nivå, och som rekommenderas av EU-kommissionen. Ramverket syftar till att främja utvecklingen av säkra och hållbara material. Genom att använda de föreslagna kriterierna bidrar man till att de produkter och processer man arbetar med blir mindre skadliga för människors hälsa och miljön, och även till en ökad möjlighet för cirkulära materialflöden.  

Ramverket utgår från en stegvis utvärdering där säkerheten alltid ska prioriteras först!

Steg 1. Farobedömning av kemikalier/material.
Enbart kemikalier och material som uppfyller föreslagna minimumkriterier för säkerhet ska utvärderas vidare i processen.
Kemikalier och material med särskilt farliga egenskaper ska alltså alltid bedömas som icke-hållbara även om dom bedöms ha en låg miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv! 

Steg 2. Säkerhet i produktionssteget.
Här utvärderas hälso- och säkerhetsaspekter i produktions- och avfallssteget, dvs man undersöker eventuella arbetsmiljörisker.

Steg 3. Hälso- och miljöaspekter vid användning
Här utvärderas vilka hälso- och miljörisker som finns vid användning, och man utvärderar här både fara och exponering. 

Steg 4. Miljömässig hållbarhet.
Här utvärderas kemikaliers/materials miljöpåverkan genom hela livscykeln.

(Steg 5. Social- och ekonomisk hållbarhet.)
Aspekter som inkluderas i ramverket men där metoder fortfarande är under utveckling.

För varje steg föreslås kriterier, kriterier som kommer att utvärderas efter en prövoperiod.  

Tips!

  • Se en inspelning från ett webbinarium där Nina Melander ger en introduktion till ramverket Safe and Sustainable by Design.  

Hitta mer information

  • Läs rekommendationen på EU-kommissionens hemsida.
  • SSbD-ramverket och föreslagna kriterier finns beskrivet i rapporten: Safe and sustainable by design chemicals and materials, Framework for the definition of criteria and evaluation procedure for chemicals and materials.
Nina Melander

Kontaktperson

Nina Melander

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 516 52 16

Läs mer om Nina

Kontakta Nina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Anna S Strid

Kontaktperson

Anna S Strid

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 228 48 37

Läs mer om Anna S

Kontakta Anna S
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.