Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

8 nya farliga kemikalier på kandidatförteckningen

01 september 2021, 11:06

EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen har uppdaterats med åtta nya ämnen och ämnesgrupper som återfinns i konsumentprodukter som till exempel kosmetika, doftartiklar, gummi och textilier. En del används också vid tillverkning av plast, som lösningsmedel eller som flamskyddsmedel.

Kandidatförteckningen som är en del av EU:s kemikalielagstiftning REACH innehåller nu 219 poster med ämnen som har egenskaper som kan skada människors hälsa eller miljön. Dessa ämnen bör därför fasas ut och ersättas med bättre alternativ, och enligt  lagstiftningen omfattas  de också av krav på information och anmälan.

De ämnesposter som lagts till är:

 1. 2-(4-tert-Butylbensyl)propionaldehyd och dess individuella stereoisomerer, som har förts upp på förteckningen på grund av reproduktionstoxiska egenskaper.
   
 2. Ortoborsyra, natriumsalt (CAS-nummer 13840-56-7), som har förts upp på förteckningen på grund av reproduktionstoxiska egenskaper.
   
 3. 2,2-Bis(brommetyl)propan-1,3-diol (BMP) (CAS-nummer 3296-90-0), 2,2-Dimetylpropan-1-ol, tribromderivat/3-Brom-2,2-bis(brommetyl)-1-propanol (TBNPA) (CAS-nummer 36483-57-5) och 2,3-Dibrom-1-propanol (2,3-DBPA) (CAS-nummer 1522-92-5, 96-13-9). En ämnesgrupp som förts upp på grund av att de är cancerframkallande.
   
 4. Glutaral (CAS-nummer 111-30-8), som har förts upp på grund av att ämnet kan orsaka luftvägsallergi.
   
 5. Mellankedjiga klorparaffiner (MCCP), UVCB-ämnen som består av mer eller lika med 80% linjära kloralkaner med kolkedjelängder mellan C14 till C17. Ämnesgruppen har förts upp på förteckningen på grund av PBT- (persistenta, bioackumulerande och toxiska) och vPvB- (mycket persistenta och mycket bioackumulerande) egenskaper.
   
 6. Fenol, alkyleringsprodukter (främst i paraposition) med C12-rika grenade alkylkedjor från oligomerisering, inklusive alla individuella isomerer och/eller kombinationer därav (PDDP). Ämnesgruppen har förts upp på förteckningen på grund av reproduktionstoxiska egenskaper och även då den är hormonstörande både för människa och miljön.
   
 7. 1,4-Dioxan (CAS-nummer 123-91-1), som har förts upp på grund av en sammanvägd bedömning av dess effekter vilka visar att ämnet är svårnedbrytbart och har hög rörlighet i vatten och därför kan spridas långt från sina utsläppsplatser. Ämnet är också cancerframkallande. 
   
 8. 4,4'-(1-Metylpropyliden)bisfenol (bisfenol B) (CAS-nummer 77-40-7), som har förts upp på grund av att ämnet är hormonstörande både för människa och miljön.

 

Läs mer

Anna S Strid

Anna S Strid

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 228 48 37

Läs mer om Anna S

Kontakta Anna S
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-04-17

2024-04-12

2024-02-07

2024-02-07

2023-12-18

2023-11-22

2023-11-08

2023-11-07

2023-10-27

2023-10-27

2023-10-20

2023-10-12

2023-10-04

2023-09-19

2023-09-15

2023-09-05

2023-09-05

2023-09-01

2023-09-01

2023-05-30

2023-05-30

2023-05-29

2023-05-28

2023-05-11

2023-05-11

2023-04-19

2023-04-19

2023-03-30

2023-03-15

2023-02-24

2023-02-15

2023-02-14

2023-02-14

2023-02-13

2023-01-20

2022-12-13

2022-12-13

2022-12-13

2022-09-13

2022-06-08

2022-05-04

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-01-20

2022-01-20

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2021-12-02

2021-12-02

2021-12-01

2021-12-01

2021-12-01

2021-10-28

2021-10-28

2021-10-28

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-01

2021-06-01

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-19

2021-04-30

2021-04-28

2021-04-27

2021-04-20

2021-04-16

2021-04-15

2021-04-09

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-28

2021-03-24

2021-03-22

2021-03-20

2021-03-19

2021-02-23

2021-02-18

2021-02-17

2021-02-16

2021-02-16

2021-02-10

2021-02-09

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-14

2020-12-14

2020-12-14

2020-11-18

2020-11-08

2020-11-08

2020-11-06

2020-11-05

2020-11-05

2020-10-06

2020-10-05

2020-09-30

2020-09-30

2020-09-29

2020-09-01

2020-08-31

2020-08-31

2020-08-12

2020-08-12

2020-08-12

2020-07-09

2020-07-09

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-23

2020-06-12

2020-05-17

2020-05-17

2020-05-14

2020-05-14

2020-05-13

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-17

2020-04-16

2020-03-19

2020-03-10

2020-02-19

2020-02-02

2020-01-14

2019-12-16

2019-12-16

2019-12-13

2019-12-12

2019-10-15

2019-09-25

2019-09-25

2019-09-16