Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
-

Utveckla & skala upp

RISE erbjudande inom tillämpad forskning och utveckling bidrar till att den tekniska utvecklingen i samhället ligger i framkant. Detta sker ofta via de projekt som vi driver och genomför i samarbete med näringsliv, offentlig sektor och branschorganisationer – och via Sveriges största utbud av test- och demonstrationsmiljöer. Som institut verkar vi i skärningen mellan den senaste akademiska forskningen och verkliga behov i samhället.

Forskning & utveckling

För att klara av de utmaningar som världen står inför krävs att vi gör saker på nya sätt, utvecklar ny teknik och nya affärsmodeller. Företag och offentlig sektor behöver utveckla sin verksamhet, sina produkter eller tjänster för att fortsätta vara konkurrenskraftiga eller expandera sin marknad, hitta nya sätt att leda och organisera samhället mot både miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet eller för att knyta samman människa och teknik på bästa möjliga sätt. I allt detta är forskning och utveckling en nyckelfaktor för att lyckas.

Läs mer om vårt erbjudande: Forskning och utveckling

Problemlösning & expertstöd

Tänk dig att du står inför ett problem som behöver lösas för att du ska komma vidare i utvecklingen av en produkt eller förbättring av en process, men att du inte riktigt lyckas lösa det på egen hand. Du kanske har drabbats av akuta problem i en produktionsprocess, eller behöver någon att bolla idéer kring finansiering av cirkulära affärsmodeller med. Vore det i den situationen inte värdefullt att kunna ta hjälp av en expert – antingen för att diskutera problemet och få nya infallsvinklar så att du kanske kan hitta lösningen på egen hand, eller för att få praktisk hjälp med att lösa problemet? I båda fallen är RISE svaret.

Läs mer om vårt erbjudande: problemlösning och expertstöd

Test- och demonstrationsmiljöer för industrialisering och uppskalning

Att tidigt kunna testa och utvärdera en idé ökar innovationstempot, minskar risker och effektiviserar produkt-, process- och metodutveckling. Fördelarna med att nyttja en test- oh demonstrationsmiljö är många, men några centrala är sänkta utvecklingskostnader, kortad tid från idé till marknadsintroduktion, utveckling av prototyper, pilotproduktion och möjligheten att verifiera processer eller tjänster. Genom att nyttja test- och demonstrationsmiljöerna tillsammans med RISE forskningsexpertis kan våra kunder och samarbetspartners få maximal nytta av sina tester.

Läs mer om vårt erbjudande: Test & demo

Innovationsledning

Kraven från kunder och medborgare såväl som globala trender, exempelvis digitalisering och hållbarhet, driver på behovet av förnyelse och utveckling i företag och organisationer. Verktyget för att möta den utvecklingen stavas ofta innovation – antingen enskilt eller i samverkan med andra. Men för att innovationen ska kunna skapa verklig nytta och för att få utväxling på de insatser som genomförs behöver arbetet ledas på ett systematiskt sätt.

Läs mer om vårt erbjudande: Innovationsledning

Utbildning

RISE multidisciplinära och tvärsektoriella verksamhet ger oss möjlighet att spela en särskild roll. Vi har forskning och expertis inom nästan alla områden. Vi har dessutom forskare och experter inom lärande. Utifrån detta, och med utgångspunkt i dina behov, har vi skapat Learning by RISE. Metodiken i Learning by RISE är framtagen ur ett tvärdisciplinärt perspektiv med lärandets effekt som mål. Vi erbjuder: kompetenshöjande insatser, kompetensomställning som ett led i en annan omställning samt newskilling - när vi vet att vi behöver lära nytt men inte vad kan vi i partnerskap utforska detta

Se hela vårt utbud av utbildningar

Utveckla och skala upp

Kontakt

Utveckla och skala upp

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.