Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Klagomålshantering

Synpunkter från våra kunder och uppdragsgivare är en viktig del i vårt arbete med att ständigt förbättra våra processer och rutiner. Vi har en väl definierad process samt ett ärendesystem på plats för att hantera dina synpunkter och klagomål.

Vi följer processen nedan vid hantering av de synpunkter som kommer in till oss på RISE:

Process för utredning av ditt ärende

  1. Vi tar emot synpunkt(er)
  2. Utredare utses
  3. Du får en bekräftelse
  4. Orsaksanalys genomförs
  5. Beslut tas om åtgärd
  6. Vi återkopplar till dig
  7. Vi följer upp effekterna av åtgärderna

Har du klagomål på något vi gjort eller levererat kan du meddela oss via den kontaktperson som du redan har hos oss. Om du av någon anledning inte kan/vill skicka klagomålet direkt till din kontaktperson kan du mejla till RISE kvalitetsansvarig via kontaktuppgifter nedan.

Efter att vi tagit emot och registrerat ditt klagomål kommer vi att analysera vad som hänt, besluta hur vi kan genomföra åtgärder samt hur vi kan förhindra att samma sak händer igen. Vi kommer självklart att återkoppla med information till dig om hur vi hanterat ditt klagomål.

Läs mer om vårt arbete med kvalitetssäkring