Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Leksaker

Leksaker toppar listan över farliga produkter i EU

19 april 2023, 14:16

Hälsorisker kopplade till kemiska ämnen, står för flest anmälning till EU-kommissionen. Och bland de mest anmälda produkterna finns för andra året i rad leksaker och bilar. Det visar den årliga rapporten från Safety Gate, European Rapid Alert System för farliga icke-livsmedelsprodukter.

Databasen och rapporten Safety Gate har sedan 2003 använts av EU/EES-länder och EU-kommissionen för att snabbt utbyta information om produkter som utgör risk för konsumenters hälsa och säkerhet. Det kan till exempel handla om kvävningsrisk, risk för elektrisk stöt och innehåll av farliga ämnen i produkter (livsmedel inkluderas inte i Safety Gate). Medlemsländerna kan sedan bestämma om lämpliga åtgärder för att få bort produkterna från marknaden.

Leksaker, bilar och kosmetika i topp

Safety Gate-rapporten för 2022 visar att det under året inkom 2 117 larm från de 30 medlemsländerna. Dessa larm ledde i sin tur till att 3 932 uppföljningsåtgärder vidtogs, som att farliga produkter återkallades från marknaden. 136 av larmen kom från Sverige och 220 av uppföljningsåtgärderna skedde här.

Totalt sett var de flesta larm relaterade till risker med:

  • kemiska ämnen (35%)
  • skador (25%)
  • kvävning (14%)

Leksaker utgjorde den produktgrupp som rapporterades mest (26%), och det har främst handlat om höga halter av ftalater. Även kosmetiska produkter hade hög andel anmälningar (10%) som relaterade till förbjudna kemiska ämnen i parfymer och krämer.

Ny produktsäkerhetsförordning på gång

I mars 2023 godkände EU-kommissionen ett förslag till en ny allmän produktsäkerhetsförordning som ska ersätta det nuvarande direktivet om allmän produktsäkerhet. Den nya förordningen ger ett bibehållet skydd för konsumenten, men är modernare och ger utrymme att hantera utmaningar som bland annat kommer med nya produkttyper, ny teknik och ökad global e-handel.

Den nya produktsäkerhetsförordningen ska bidra till att endast säkra produkter säljs i EU, både i butiker och online. Den medför att det blir enklare att kontrollera produktsäkerhetsregler, genomföra samordnad marknadsöversyn och återkalla farliga produkter från marknaden.

Läs mer:

Nina Melander

Nina Melander

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 516 52 16

Läs mer om Nina

Kontakta Nina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-05-22

2024-04-17

2024-04-12

2024-02-07

2024-02-07

2023-12-18

2023-11-22

2023-11-08

2023-11-07

2023-10-27

2023-10-27

2023-10-20

2023-10-12

2023-10-04

2023-09-19

2023-09-15

2023-09-05

2023-09-05

2023-09-01

2023-09-01

2023-05-30

2023-05-30

2023-05-29

2023-05-28

2023-05-11

2023-05-11

2023-04-19

2023-04-19

2023-03-30

2023-03-15

2023-02-24

2023-02-15

2023-02-14

2023-02-14

2023-02-13

2023-01-20

2022-12-13

2022-12-13

2022-12-13

2022-09-13

2022-06-08

2022-05-04

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-01-20

2022-01-20

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2021-12-02

2021-12-02

2021-12-01

2021-12-01

2021-12-01

2021-10-28

2021-10-28

2021-10-28

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-01

2021-06-01

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-19

2021-04-30

2021-04-28

2021-04-27

2021-04-20

2021-04-16

2021-04-15

2021-04-09

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-28

2021-03-24

2021-03-22

2021-03-20

2021-03-19

2021-02-23

2021-02-18

2021-02-17

2021-02-16

2021-02-16

2021-02-10

2021-02-09

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-14

2020-12-14

2020-12-14

2020-11-18

2020-11-08

2020-11-08

2020-11-06

2020-11-05

2020-11-05

2020-10-06

2020-10-05

2020-09-30

2020-09-30

2020-09-29

2020-09-01

2020-08-31

2020-08-31

2020-08-12

2020-08-12

2020-08-12

2020-07-09

2020-07-09

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-23

2020-06-12

2020-05-17

2020-05-17

2020-05-14

2020-05-14

2020-05-13

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-17

2020-04-16

2020-03-19

2020-03-10

2020-02-19

2020-02-02

2020-01-14

2019-12-16

2019-12-16

2019-12-13

2019-12-12

2019-10-15

2019-09-25

2019-09-25

2019-09-16