Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Sverige når inte miljömålet för kemikalier

20 april 2020, 11:17

Resultatet från den årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö visar att Sverige inte uppnår miljömålen. Däremot har flera framsteg gjorts under 2019 som lyfts av Kemikalieinspektionen i uppföljningen.

Kemikalieinspektionens generaldirektör Per Ängquist lyfter fram samarbete både inom EU och globalt, som nyckeln för att uppnå en giftfri miljö.

Naturvårdsverket överlämnade den 31 mars den årliga uppföljningen av miljömålen till regeringen. Kemikalieinspektionen har bidragit till uppföljningen när det gäller miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och etappmålen för farliga ämnen.

I uppföljningen fastslår Kemikalieinspektionen att betydande framsteg har gjorts. Exempelvis har Sverige har initierat och lett förslag till en EU-strategi för PFAS tillsammans med andra medlemsländer. En huvudprincip i förslaget är att alla PFAS (ca 4 700 ämnen) ska hanteras och bedömas på gruppnivå - en viktig utveckling av lagstiftningen.

Strängare regler har även införts i leksakslagstiftning och för försäljning av impregneringsmedel med vissa högflourerade ämnen.

– Samarbete både inom EU och globalt, är nyckeln för att uppnå en giftfri miljö, säger Kemikalieinspektionens generaldirektör Per Ängquist.

Kemikalieinspektionen lyfter även fram Substitutionscentrums arbete för att hjälpa företag och offentlig verksamhet att byta ut farliga kemikalier i varor och tjänster.

Insatser inom tre områden krävs

För att nå målen 2020 bedömer Kemikalieinspektionen att insatser inom tre områden bör stå i fokus:

  • Användningen av särskilt farliga ämnen upphör i alla användningar. Upphör användningen av dessa så förebyggs allvarliga skador på människor, djur och växter, skador som kan ge effekter under lång tid och med stor spridning.
  • Giftfria varor för en cirkulär ekonomi. Varor och material måste vara giftfria från början för att en cirkulär ekonomi med minsta möjliga inverkan på människors hälsa och på miljön ska bli verklighet.
  • Den samlade exponeringen för farliga ämnen minskar. Den samlade exponeringen behöver minska under en människas hela liv, genom generationerna, för att skydda barns och ungdomars utveckling.

– Även om vi inte nått målet till 2020 så har vi under det senaste året tagit viktiga steg i rätt riktning. För att lyckas är det avgörande att vi fortsätter att arbeta tillsammans med andra aktörer både i Sverige och i världen, säger Per Ängquist.

Rapporten Årets uppföljning av EU-samarbete - nyckeln för en giftfri miljö finns att köpa på:

Kemikalieinspektionens webbplats

Naturvårdsverkets webbplats

Nina Melander

Nina Melander

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 516 52 16

Läs mer om Nina

Kontakta Nina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-06-17

2024-06-17

2024-06-17

2024-05-22

2024-04-17

2024-04-12

2024-02-07

2024-02-07

2023-12-18

2023-11-22

2023-11-08

2023-11-07

2023-10-27

2023-10-27

2023-10-20

2023-10-12

2023-10-04

2023-09-19

2023-09-15

2023-09-05

2023-09-05

2023-09-01

2023-09-01

2023-05-30

2023-05-30

2023-05-29

2023-05-28

2023-05-11

2023-05-11

2023-04-19

2023-04-19

2023-03-30

2023-03-15

2023-02-24

2023-02-15

2023-02-14

2023-02-14

2023-02-13

2023-01-20

2022-12-13

2022-12-13

2022-12-13

2022-09-13

2022-06-08

2022-05-04

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-01-20

2022-01-20

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2021-12-02

2021-12-02

2021-12-01

2021-12-01

2021-12-01

2021-10-28

2021-10-28

2021-10-28

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-01

2021-06-01

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-19

2021-04-30

2021-04-28

2021-04-27

2021-04-20

2021-04-16

2021-04-15

2021-04-09

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-28

2021-03-24

2021-03-22

2021-03-20

2021-03-19

2021-02-23

2021-02-18

2021-02-17

2021-02-16

2021-02-16

2021-02-10

2021-02-09

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-14

2020-12-14

2020-12-14

2020-11-18

2020-11-08

2020-11-08

2020-11-06

2020-11-05

2020-11-05

2020-10-06

2020-10-05

2020-09-30

2020-09-30

2020-09-29

2020-09-01

2020-08-31

2020-08-31

2020-08-12

2020-08-12

2020-08-12

2020-07-09

2020-07-09

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-23

2020-06-12

2020-05-17

2020-05-17

2020-05-14

2020-05-14

2020-05-13

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-17

2020-04-16

2020-03-19

2020-03-10

2020-02-19

2020-02-02

2020-01-14

2019-12-16

2019-12-16

2019-12-13

2019-12-12

2019-10-15

2019-09-25

2019-09-25

2019-09-16