Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Clas Ohlson: En utmaning att fasa ut flamskydd ur elektronik

Clas Ohlson har en lång tradition av hållbarhetstänk och har som mål att 2045 vara helt klimatneutrala. Johanna Håkansson har rollen som product compliance and sustainability specialist och har ett särskilt fokus på substitution av skadliga kemikalier. En utmaning är balansgången mellan substitution av skadliga kemikalier och att produkten ska hålla över tid. Det är två aspekter på miljövänlighet som inom elektronik behöver vägas mot varandra.

Publicerad: 2021-01-22

Clas Ohlson, grundat 1918 i Insjön i Dalarna, startade som ett postorderföretag för instruktioner för hemmasnickeri. Företaget säljer idag helt andra produkter men har kvar sitt fokus på reparerbarhet, att alla produkter ska gå att laga när de går sönder.

– Vi har en oerhört hög teknikkunskap internt, för många av våra anställda är det lite av en livsstil, vilket innebär att vi kan välja ut och ta fram produkter med reparerbarhet i fokus. Under de senaste 50 åren har tyvärr reparerbarhet fallit i skymundan, men vi ser en vändande trend. Och med en ökande efterfrågan så hoppas jag att reparerbarhet framgent kommer vara i fokus för vårt hållbarhetsarbete, säger Johanna Håkansson som är product compliance and sustainability specialist på Clas Ohlson.

Bättre batteritid ger ökat behov av flamskydd

Att utveckla produkter med hållbarhet, i aspekten att produkten ska kunna användas i många år, har dock en baksida. I många elektronikprodukter används flamskyddsmedel innehållandes brom, klor eller fosfor som är både svårnedbrytbara och skadliga. Samtidigt är de nödvändiga för att produkten ska klara säkerhetskraven. I takt med att batteriernas kapacitet höjs och produkterna blir mer kompakta behövs effektiva flamskyddsmedel, som ofta innehåller skadliga kemikalier.

– Om batteriet haft lägre kapacitet och produkten haft större mellanrum mellan komponenterna hade flamskyddsmedlet varit överflödigt. Trenden pekar dock mot allt mer kompakta elektronikprodukter, som vi konsumerar utan att känna till produktens miljömässiga konsekvenser. Men ansvaret ska såklart inte enkom ligga hos konsumenten, även vi som producenter måste ta vårt ansvar för att på ett säkert sätt skynda på utfasningen av skadliga flamskyddsmedel, säger Johanna Håkansson.

Svår att hitta säkra flamskyddsmedel

Att rakt av ersätta ett flamskyddsmedel med ett utan skadliga kemikalier är inte helt okomplicerat.

– Eftersom produkterna förväntas hålla länge behöver flamskyddsmedlet som används vara dokumenterat lika effektivt när produkten är ny som när den är vid slutet av sin livslängd. Det gör det svårt för oss att ersätta medlen. Vi följer vad som händer inom forskning och i branschen men kan inte gå i bräschen med osäkra val, förklarar Johanna Håkansson.

Riskklassning av alla produkter

Inom Clas Ohlson finns tydliga rutiner när företaget tar in en helt ny produkt i sortimentet. 2 500 nya produkter tas in varje år och varje produkt klassificeras direkt enligt en riskskala. En produkt klassificeras som låg risk när den kommer från en beprövad leverantör och tillhör en produktkategori där skadliga kemikalier sällan används. En produkt klassificeras som hög risk om produkten är ny och kommer från en för Clas Ohlsson ny leverantör, om den tillhör en produktkategori där skadliga kemikalier används. Därtill tillkommer bedömningar kopplat till huruvida produkten kommer i kontakt med hud eller om den är tänkt för barn.

Särskild rutin för högriskprodukter

För högriskprodukter involveras Johanna Håkansson och hennes team i god tid innan produkten kommer ut i butik, för att säkerställa att produkten är i linje med företagets hållbarhetsmål.

– När vi tar in en ny leverantör gör vi alltid en komplett CSR- och kvalitetsrevision. Vi går då igenom våra krav kopplat till kemikalier samt de olika lagstiftningar som gäller på vår marknad, därtill gör vi analyser och kräver in CE-certifikat. Vi försöker även kika efter leverantörer och produkter med tredjepartscertifieringar som EU Eco label, Öko-tex eller Svanen, säger Johanna Håkansson.

Transparens saknas

Den största utmaningen med att arbeta med externa varumärken och leverantörer är enligt Johanna Håkansson motståndet till transparens.

– Det finns allt för många ”trade secrets” i branschen. En kollega och expert inom kemi brukade säga att affärshemligheter är det vanligaste CAS-numret, och jag är beredd att hålla med, säger Johanna Håkansson och skrattar.

Hon anser att vi behöver mer transparens och rätt att få veta mer utifrån innehåll i en produkt och för kemiska produkter även för ämnen som inte enligt lag måste finnas med på ett säkerhetsdatablad.

– För att komma framåt i substitutionsfrågan måste vi lägga prestige åt sidan och få ett annat stöd i lagen.

TRE TIPS FÖR SUBSTITUTION

Johanna Håkansson på Clas Ohlson delar med sig av sina tre bästa tips till företag som vill börja arbeta med substitution.

  1. Lär känna dina produkter: om du kan dina produkter och dess funktion utan och innan blir det enklare att hitta fungerande substitut med bibehållen prestanda.
  2. Läs på om kemikalier: ju mer du kan om skadliga kemikalier desto enklare blir det att ställa krav på leverantörerna.
  3. Gå med i ett nätverk, eller skapa ett: alla företag i din bransch brottas med substitutionsfrågan, var inte rädd för att diskutera och bolla olika frågor med en branschkollega.

Substitutionscentrum vägleder

Behöver du hjälp med hur ditt företag kan komma igång med substitutionsarbetet? Kontakta oss gärna på: substitutionscentrum@ri.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anna Jacobs

Kontaktperson

Anna Jacobs

Centrumledare för Substitutionscentrum

+46 10 228 45 30

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.