Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Verktyg: Hitta alternativ

Här listar vi olika typer av resurser man kan använda sig av för att hitta möjliga alternativ till en farlig kemikalie man vill fasa ut, alternativ som man sedan måste utvärdera vidare för att säkerställa att de uppfyller de krav som ställs. 

Verktyg för att hitta alternativ

Nedan listas olika resurser man kan använda sig av för att hitta möjliga alternativ till en kemikalie som ska fasas ut, och för att navigera mellan de olika resurserna kan man använda "knapparna" ovan.  

Tänk på att oavsett vilken resurs man använder så måste man göra en egen utvärdering av ett möjligt alternativ för att säkerställa att de uppfyller ställda krav, och att de är fria från farliga kemikalier.

Positiva listor för bransch, material och ämnesgrupper

En positiv lista består av alternativ som är granskade utifrån uppsatta kriterier och finns för specifika branscher, material och ämnesgrupper. 

Substitutionscentrum har sammanställt information om över 45 positiva listor i ett Exceldokument. Här kan du till exempel hitta listor med alternativ till byggprodukter, elektronik, rengöringsmedel, PFAS, ftalater, bisfenoler och mycket mer!

Ladda ned listan här

Marknadsplatser

Digitala marknadsplatser finns för företag som letar eller erbjuder alternativ. Nedan listas exempel på marknadsplatser med olika inriktningar. 

Chemsec Marketplace

Drivs av den icke-vinstdrivande organisationen Chemsec. Här kan leverantörer annonsera de säkrare alternativ man tagit fram. Letar man alternativ och inte hittar det man söker kan man också lägga in en förfrågan.

UL Prospector

Marknadsplats som ger företag och ingenjörer tillgång till teknisk information om tusentals produkter från hundratals tillverkare. Produkterna är kategoriserade i olika kategorier som kemikalier, polymerer, plaster, råmaterial, tillsatsmedel och andra tekniska produkter. Informationen inkluderar specifikationer, egenskaper, användningsområden, säkerhets- och regelverksinformation samt data om miljöpåverkan.

The GreenScreen Store

Greenscreen® for Safer Chemicals är en metod för att jämföra kemikalier, material, polymerer och mixer utifrån inneboende fara för att hitta säkrare alternativ, en metod som tagits fram den icke-vinstdrivande organisationen Clean Production Action. I deras "marknadsplats" finns gratis utvärderingar av kemiska ämnen som har granskats av en eller flera parter, man kan också köpa egna utvärderingar.

Cradle to Cradle - Materials for Product Designers

Marknadsplats med material som är certifierade och granskade av Cradle-to-Cradle utifrån flera kategorier, inklusive kemikalieinnehåll.

MaterialDistrict

En plattform för att komma i kontakt med innovatörer av nya material under utveckling. Här finns information och resurser för designers, arkitekter, ingenjörer och tillverkare som söker nya och hållbara material och tekniker. 

WIPO GREEN World Intellectual Property Organization

"The Marketplace for Sustainable Green Technology" syftar till att främja innovation och användningen av grön hållbar teknologi inom alla sektorer genom att koppla samman innovationsledare och teknologiköpare från hela världen. Plattformen har en särskild kategori för kemikalier och avancerade material.

European Enterprise Network, Partner database

Nätverksplats för små och medelstora företag som administreras av EU-kommissionen. Genom att använda EEN Partner Database kan företag hitta potentiella partners eller leverantörer i andra europeiska länder och få tillgång till expertkunskap och marknadsinformation. Databasen är en viktig resurs för företag som vill utöka sin verksamhet och etablera internationella partnerskap tex. genom substitutionsprojekt.

Fallstudier

Nedan listar vi databaser där man kan hitta fallstudier där man i detalj beskriver en substitution, jämför alternativ eller redogör för insikter under ett substitutionsarbete.

SUBSPORTplus case story database

Databas med över 500 fallstudier där man implementerat bättre alternativ till farliga kemikalier, tillhandahålls av German: Federal Institute for Occupational Safety and Health. 

Roadmap on Carcinogens

Fallstudier för substitution av cancerogena ämnen i arbetsmiljön. 

Cleaner production Germany

Fallstudier från German Environment Agency (UBA) med fokus på hållbar och miljövänlig produktion i Tyskland. Syftar till att hjälpa företag att minska sin miljöpåverkan genom att implementera strategier för renare produktion (mindre användning av farliga kemikalier, förbättrad energieffektivitet och mindre avfall). 

Toxic use reduction institute - Case studies

Fallstudier med visst fokus på bättre alternativ till rengörings- och lösningsmedel. TURI är en icke-vinstdrivande organisation vid University of Massachusetts Lowell i USA som erbjuder utbildning, teknisk rådgivning och forskning till företag och organisationer för att fasa ut farliga kemikalier. 

OECD Substitution and Alternatives Assessment toolbox

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har samlat resurser för att jobba med substitution i en verktygslåda. I verktygslådan finns en sammanställning av fallstudier.

IC2 Alternatives Assessment library 

The Interstate Chemicals Clearinghouse (IC2) är en organisation inom offentlig sektor i USA som ska främja en giftfri miljö. På deras sida finns ett bibliotek med Alternatives Assessment rapporter.

Danska ECO-innovation fallstudier

Danska miljöministeriet har samlat ett par fallstudier inom området kemisk substitution.

MedClean

The Regional Activity Centre for Sustainable Consumption and Production (SCP/RAC) är ett center för internationellt samarbete i medelhavet som syftar till att främja hållbar produktion. Här finns fallstudier över renare produktionsmetoder, som till exempel ”reduction of toxic waste" eller "reduction in chemical inputs".

Chemical leasing

Chemical leasing är en affärsmodell som främjar en mer effektiv kemikaliehantering för att minska en onödig konsumtion av kemikalier. På hemsidan finns fallstudier med företag som har kunnat minska onödig konsumtion av kemikalier, utvecklat partnerskap och förbättrat miljö- och ekonomiska faktorer.

Pollution Prevention 101

Hos Illinois universitetsbibliotek finns en sammanställning av flera källor med fallstudier, faktablad och projekt inom området "pollution prevention".

Nätverk

PFAS Movement

Rörelse för att främja utfasning av PFAS som drivs av organisationen Chemsec. Alla företag som vill arbeta för att fasa ut PFAS kan gå med. Som engagerad får du en enad röst med andra företag och stöd i ditt PFAS-arbete.

Kemikaliegruppen [Betaltjänst]

Medlemsnätverk för textil och elektronikföretag.

NORMPACK [Betaltjänst]

Medlemsnätverk för säkrare material i kontakt med livsmedel. 

Green Chemistry & Commerce council

Ett tvärfunktionellt initiativ för att katalysera implementeringen av grön kemi inom alla industrier, sektorer och leverantörskedjor. Nätverket är centrerat i USA, men börjar utökas till EU. Det finns även sammanställningar av webbinarium, fallstudier och träning inom grön kemi och substitution.

Association for the advancement of alternatives assessment (A4)

A4 är ett professionellt nätverk som arbetar med alternatives assessment för att skapa synergier. Nätverkets aktiviteter innefattar utbildande webbinarium och diskussioner, en online plattform och årliga internationella symposium. 

Enterprise Europe Network (EEN)

Nätverk för att främja mindre företags möjligheter att nå nya internationella marknader. Ger stöd till små och medelstora företag.

Tjänster

ChemForward [Betaltjänst]

Ett icke-vinstdrivande samarbetsnätverk mellan företag, återförsäljare och NGOs för att främja en säker leverantörskedja. I deras verktyg finns delade utvärderingar av kemikalier i särskilda funktioner och applikationer på vetenskaplig grund. 

RISE Substitutionsverktyg [Betaltjänst]

Ett verktyg utvecklat av forskare vid RISE som med hjälp av Hansens löslighetparametrar screenar fram möjliga alternativ till en farlig kemikalie utifrån dina unika behov. Verktyget är speciellt anpassat för lösningsmedel men kan också användas vid substitution av till exempel mjukgörare.  

Design

Hållbarhetsguiden

Hållbarhetsguiden erbjuder stöd genom att samla information, metoder och goda exempel på hur man kan använda design för att nå en hållbar affär och för en hållbar samhällsutveckling. I guiden finns information om arbetssätt, tips på verktyg, hållbarhetsexperter och goda exempel på andra som framgångsrikt arbetar cirkulärt. 

Product Redesign Workshop Manual

Circular Design Guide är ett samarbete mellan Ellen MacArthur Foundation och IDEO där man tagit fram ”Workshop Manual” för att hjälpa företag att möjliggöra övergången till en cirkulär ekonomi. Genom att välja bättre material och form i designprocessen minimerar man användningen av farliga kemikalier.

Ask Nature

En databas över strategier, idéer och resurser över hur naturen löser olika problem, inspiration som kan användas för innovation av kemikalier, material och produkter. 

Biomimicry Design Toolbox

Guide till metoden Biomimicry som introducerar olika verktyg och koncept för problemlösare inom olika discipliner för att inspiration från naturen i deras designutmaningar. 

Materiom

Ett materialbibliotek med recept för att tillverka förnybara biologiska material, framförallt från vanligt biologiskt avfall för att främja en cirkulär ekonomi. Utgångspunkten är att inga ingående ingredienser ska vara farliga och ska inte kräva processkemikalier.

LinkedIn-grupper

Circular Design Guide

IDEO och Ellen MacArthur Foundation driver gruppen med fokus på design och cirkulär ekonomi.

Substitution To Safer Chemicals - European Information Sharing Network

Samarbetsplattform för att diskutera och dela information om substitution inom EU. 

Kontakta oss gärna om du tips på fler bra tjänster för att hitta alternativ! 

Kontakta oss

Nina Melander

Kontaktperson

Nina Melander

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 516 52 16

Läs mer om Nina

Kontakta Nina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.