Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Hitta bättre alternativ till skadliga kemikalier

Det kan vara svårt att veta vart du ska börja med att leta potentiella alternativ till skadliga kemikalier. Se till att engagera en bred grupp av intressenter som har olika kunskap och perspektiv och nyttja deras nätverk. Du kan även använda sökmotorer och webbverktyg som vi har listat på den här sidan.

Att tänka på innan du letar alternativ

  • Förstå funktionen av det ämne du önskar byta ut. Ifrågasätt om funktionen är nödvändig och nuvarande tekniska krav.
    Finns det egenskaper i produktspecifikationen som går att justera för att bredda möjligheten till säkrare alternativ?
  • Engagera personer med olika kompetens inom din verksamhet i arbetet. Kontakta hållbarhetsansvarig, inköpare, produktionsledare, marknadsförare, kemister, eller andra relevanta personer. De har i sin tur ett nätverk som kan användas för att hitta alternativ vare sig det är tidskrifter, företagskontakter, besök på konferenser eller annat.

Information från internet hjälper dig på vägen

Internet är en god källa för att hitta information om alternativ. Här har vi sammanställt olika källor som marknadsplatser, positiva listor, patentdatabaser, verktyg, rapporter och annan information för att hitta alternativ. Komplettera gärna ditt arbete med en traditionell sökning i valfri sökmotor.

Glöm inte att granska alternativen

Verktygen ska ses som ett hjälpmedel till att hitta relevant information men ersätter inte en egen bedömning av alternativen. Samma alternativ kan användas för flera användningsområden som har olika krav på säkerhet - se till att alternativet du väljer uppfyller dina krav.

Marknadsplatser

Chemsec Marketplace

Organisationen Chemsec tillhandahåller en marknadsplats för att hitta alternativ till skadliga kemikalier. Företag som erbjuder säkrare alternativ annonserar alternativ till särskilt farliga kemikalier. I marknadsplatsen finns det även en funktion för att lägga upp en sökesannonser om du inte hittar relevanta alternativ.

Cradle to Cradle - Materials for Product Designers

Marknadsplats som innehåller material för produktdesigners som certifierats och granskats av miljöcertifieringen Cradle-to-Cradle utifrån utifrån flera kategorier av kriterier, inklusive kemikalieinnehåll.

WIPO GREEN 

"The Marketplace for Sustainable Green Technology"  är en plattform av World Intellectual Property Organization (WIPO) ett organ under FN. På plattformen finns samlad information om tillgång och efterfrågan för grön hållbar teknologi. Plattformen har en särskild kategori för kemikalier och avancerade material.

European Enterprise Network, Partner database

Världens största nätverksplats för små och medelstora företag som administreras av EU-kommisionen. Nätverket har en marknadsplats för att hitta partnerskap för produkter, processer och tekniker. Genom nätverket kan du hitta partners för substitutionsprojekt. 

UL Prospector

Marknadsplats för kemiska produkter med tillgång till information för över 10 000 produkter. Få direkt tillgång till säkerhetsinformation som säkerhetsdatablad, kemikalieiinnehåll, eventuella prover och kontakt till leverantör. Glöm inte att granska produkterna utifrån dina krav. [Begränsad gratisfunktion]

MaterialDistrict

En marknadsplats för att matcha dig med innovatörer av nya generationens material. Sidan är sökbar utifrån flera kategorier tex. material, temperaturresistens, odör, biobaserat, UV-resistens etc. Glöm inte att undersöka om en önskvärd funktion är en inneboende egenskap i materialet eller om kemikalier har använts för att ändra materialets egenskap - och isåfall vilka.

Covalo

Marknadsplats för över 45 000 ingredienser för kosmetik. I databasen kan du söka efter diverse funktioner och hållbarhetsaspekter och få tillgång till tekniska datablad och säkerhetsdatablad direkt i plattformen.

Inkemia Green Solvent Catalogue

Katalog med över 500 lösningsmedel som har utvärderats toxikologiskt med hjälp av GHS-klassificeringar och Kolumnmodellen. [Betaltjänst]

Fallstudier

SUBSPORTplus case story database

Databasen med goda exempel på substitution som tillhandahålls av German: Federal Institute for Occupational Safety and Health. Det finns över 500 fallstudier på som beskriver alternativ till farliga kemikalier.

ECHA

Europeiska kemikaliemyndigheten, Echas sida om substitution med några exempel från verkligheten. 

Cleaner production Germany

Fallstudier från German Environment Agency (UBA) med fokus på miljöteknologi. Portalen är inte specifikt inriktad på substitution men innehåller information som berör kemikalier, sanering, avfall mm.

Toxic use reduction institite - Case studies

Toxics Use Reduction Institute, TURI är ett amerikanskt institut vid University of Massachusetts Lowell som arbetar för att främja grön kemi och substitution av farliga kemikalier. På deras sida finns en sammanställning av fallstudier för substitution och reducering av farliga kemikalier i processer.
TURI jobbar mycket med rengöring, lösningsmedel och industri.

OECD Substitution and Alternatives Assessment toolbox

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har sammanfattat resurser för att jobba med substitution i en verktygslåda. I verktygslådan finns en sammanställning av fallstudier.

IC2 Alternatives Assessment library 

The Interstate Chemicals Clearinghouse (IC2) är en organisation inom offentlig sektor i USA som ska främja en giftfri miljö. På deras sida finns ett bibliotek med Alternatives Assessment rapporter.

Intergovernmental Forum on Chemical Safety

Intercovernmental forum on chemical safety (IFCS) var en allians av intressenter som ville främja en giftfri miljö. På deras hemsida finns en sammanställning av fallstudier och exempel på substitution utifrån kemikaliegrupper eller sektorer.

Danska ECO-innovation fallstudier

Danska miljöministeriet har ett par fallstudier inom substitution för optiska vitmedel i textil, konserveringsmedel i kosmetik och lösningsmedel i tryckfärg.

MedClean

he Regional Activity Centre for Sustainable Consumption and Production (SCP/RAC) är ett center för internationellt samarbete i medelhavet för att främja hållbarare produktion. På deras hemsida finns fallstudier över grönare produktionsmetoder tex. "Reduction of toxic waste" eller "Reduction in chemical inputs".

The GreenScreen Store

Greenscreen for Safer Chemicals är en metod för att jämföra kemikalier, material, polymerer och mixer utifrån toxikologisk fara för att hitta säkrare alternativ. Metoden är utvecklad av Clean Production Acttion som är en NGO. I deras butik finns det gratis bedömningar av alternativ som har granskats av en eller flera parter. Du kan även köpa egna utredningar.

EU OSHA Campaign

Europeiska arbetsmiljöbyråns kampanj ”Friska arbetsplatser. Hantera farliga ämnen på ett säkert sätt” innehåller verktyg, fallstudier, info-grafik och publikationer om substitution på arbetsplatsen.    

Chemical leasing

Chemical leasing är en metod för att minska onödig konsumtpion av kemikalier. På hemsidan finns en sammanställning av fallstudiermed företag som har kunnat minska onödig konsumtion av kemikalier, utvecklat partnerskap och förbättrat miljö- och ekonomiska faktorer.

Zero Waste Network

Zero Waste Network är en global NGO sponsrad av EU LIFE programme. Organisationen tillhandahåller en databasen som innehåller over 500 "Sucess stories" för hur företag har kunnat minska olika former av utsläpp till miljön. Det går att söka på utsläpp till vatten, luft eller olika funktionskemikalier eller kemikaliegrupper.

Pollution Prevention 101

Illinois universitetsbibliotek har en sammanställning av flera källor med mer fallstudier, faktablad och projekt inom området "pollution prevention".

Verktyg

CleanerSolutions

Substitutionsverktyg för att hitta bättre alternativ till ytrengöring och lösningsmedel. Verktyget är utvecklat av Toxic Use Reduction Institute (TURI).

RISE Substitutionsverktyg

Få hjälp med att hitta säkrare alternativ  till lösningsmedel, mjukgörare mm. Experter vid RISE hjälper dig sedan att sålla fram potentiella alternativ utifrån dina unika behov [Betaltjänst]

ChemForward

Chemforward är ett icke-vinstdrivande samarbetsnätverk mellan företag, återförsäljare och NGO för att främja en säker leverantörskedja. Chemforward erbjuder en portfolios med säkra alternativ för utvalda kemikalier. Verktyget är en [Betaltjänst] men det finns 2 gratisportfolios att ladda ned med lösningsmedel för rengöring och kosmetik.

Pharos

Databas som kan användas för att söka efter kemikalier och samtidigt få information om ämnet finns på regulatoriska lsitor och en sammanställning av faroklassificeringar. [Betaltjänstt]

Hansen solubility parameter HSPiP

Verktyg för att formulera nya blandningar [Betaltjänst, Avancerat]

Positiva listor

Substitutionscentrums lista över positiva listor

Positiva listor innehåller information om alternativ som kan vara bättre än skadliga kemikalier - alltså motsatsen till negativa listor över kemikalier som bör fasas ut.
Vi har sammanställt ca 50 listor du kan använda dig av .

Cirkulär ekonomi, biobaserat, produktdesign

Hållbarhetsguiden

Hållbarhetsguiden erbjuder stöd till företag och innehåller en sammanställning av information, metoder och goda exempel på hur man kan använda design för att nå en hållbar affär och för en hållbar samhällsutveckling.

Product Redesign Workshop Manual

Circular Design Guide är ett samarbete mellan Ellen MacArthur Foundation och IDEO. De har tagit fram Workshop Manual för att hjälpa företag att möjliggöra övergången till en cirkulär ekonomi. Genom att välja bättre material och form i designprocessen kan du minimera användning av kemikalier.

Ask Nature

Databas över strategier, idéer och resurser över funktioner som organismer i naturen använder.. Inspirationen kan användas för innovation av kemikalier, material och produkter som uppnår en viss funktion, utan kemikalier eller med nya molekyler. Läs om vattenavisande textil med inspiration från lotusblommans ytstruktur.

Biomimicry Design Toolbox

Guide till Biomimicry vilket är design inspirerad från naturen. Använd gärna i kombination med AskNature.

Materiom

En databas med recept för att tillverka förnybara biologiska material, framförallt från vanligt biologiskt avfall för att främja en cirkulär ekonomi. Utgångspunkten är att inga ingående ingredienser ska vara farliga och ska inte kräva processkemikalier. Materiom använder sig av bedömningssystemet GreenScreen som är väl etablerad inom Alternatives Assessment. Materiom bedriver även forskning och utvecklar på sikt en tjänst för att kunna erbjuda förslag på materialsubstitut utifrån utvalda parametrar.

LinkedIn-grupper

Circular Design Guide

IDEO och Ellen MacArthur Foundation driver gruppen med fokus på design och cirkulär ekonomi.

Substitution To Safer Chemicals - European Information Sharing Network

Samarbetsplattform för att diskutera och dela information om substitution inom EU. 

Nätverk för medlemmar

PFAS Movement

Rörelse för att främja utfasning av PFAS som drivs av organisationen Chemsec. Alla företag som vill arbeta för att fasa ut PFAS kan gå med. Som engagerad får du tillgång till information och råd gällande lagstiftning, assistans i substitution, diskussion med leverantörer och hitta säkrare alternativ - helt gratis. Du får även möjligheten att kommunicera tydliga hållbarhetsmål och bygga nätverk med andra företag som har samma utmaning.

Nationella Substitutionsgruppen

Ett nationellt nätverk med syfte att t tillsammans hjälpas åt att byta ut farliga kemikalier inom hälso- och sjukvård samt forskning, både i varor och kemiska produkter

Kemikaliegruppen

Medlemsnätverk för textil och elektronikföretag. I nätverket får du hjälp med  omvärldsbevakning, lagstiftning, verktyg, kontrakt, kunskapsutbyte, rabatt på kemisk analys mm. [Betaltjänst]

NORMPACK

Medlemsnätverk för säkrare material i kontakt med livsmedel. Nätverket ger rådgivning, utbildning och certifikat för produkter. [Betaltjänst]

Enterprise europé network 

Nätverk för att främja mindre företags möjligheter att nå nya internationella marknader. Ger stöd till små och medelstora företag.

Rambolls nätverk

Nätverk för REACH, substitution och kemikalier i Göteborg [Betaltjänst]

Miljösamverkan i Skåne

Nätverk för miljö-och hälsoskyddsinspektörer som har tillsyn inom kemikalieområdet.

Green Chemistry & Commerce council

Nätverk är ett tvärfunktionellt initiativ för att katalysera implementeringen av grön kemi över alla industrier, sektorer och leverantörskedjor. Nätverket är centrerat i USA, men börjar utöka till EU. Det finns även sammanställningar av webbinarium, fallstudier mm över substitution på deras hemsida.

Har du tips på fler bra tjänster för att hitta alternativ? Tipsa oss gärna på substitutionscentrum@ri.se

Nina Melander

Kontaktperson

Nina Melander

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 516 52 16

Läs mer om Nina

Kontakta Nina
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.