Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close
PFAS i nonstickbeläggningr

Stort intresse för utfasning av PFAS i nonstick-produkter

30 mars 2021, 19:06

På initiativ av POPFREE, Substitutionscentrum och Cervera samlades den 25 mars över 130 intressenter inom köksutrustningsbranschen för att lära sig mer om PFAS-kemikalier och diskutera utfasningen av den hälso- och miljöfarliga ämnesgruppen. 8 av 10 deltagare angav att seminariet gav dem motivation och inspiration att börja arbeta med utfasning av PFAS i sina produkter. 

De flesta nonstick-beläggningar i stekpannor, kastruller och elköksutrustning som våffeljärn innehåller PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser), en ämnesgrupp med fler än 4 700 kemikalier. PFAS-kemikalier bryts ner extremt långsamt, sprids snabbt i naturen och kan ackumuleras i blodet och i organ som levern och njurarna. Vissa av ämnena är misstänkt cancerframkallande och studier på djur har visat att de kan påverka såväl reproduktion som vårt immunsystem. Trots det är endast ett fåtal PFAS-kemikalier reglerade i lagstiftningen.

– Syftet med seminariet var att initiera en dialog om samt öka medvetenheten om PFAS och dess påverkan på människa och miljö. Kunskapen om PFAS är generellt sett låg, trots att det finns mycket forskning på dess skadliga inverkan, så även inom köksutrustningsbranschen. För att få till en utfasning av PFAS måste vi få med oss hela branschen, ingen enskild aktör kan driva detta själv, säger Huyen Vu, hållbarhetschef på Cervera. 

Bakgrund och livscykelperspektiv

På seminariet gav Lisa Skedung, forskare på RISE och projektledare för POPFREE, en introduktion till PFAS, dess användningsområde och skadliga påverkan på människa och miljö. Ian T. Cousins, forskare på Stockholms universitet berättade om problematiken med PFAS i allmänhet och PTFE i synnerhet, ur ett livscykelperspektiv.

– Tillverkning av fluorpolymerer som PTFE, som används i bland annat nonstick-beläggningar, står för mycket stora utsläpp av PFAS i miljön. Kostnaderna för samhället till följd av PFAS-exponering är enorma och det finns ett tydligt fokus på utfasning av PFAS i EUs kemikaliestrategi. Eftersom bredare PFAS-reglering håller på att arbetas fram är det lika bra att påbörja utfasningsarbetet redan nu, eftersom vi vet att det kan tid att ställa om, säger Lisa Skedung.  

Cervera har som mål att till 2025 ha fasat ut alla produkter som innehåller PFAS-ämnen ur sitt sortiment. Huyen Vu berättade om företagets utmaningar och önskan att få till ett samarbete med fler aktörer i branschen för att gemensamt kunna driva frågan. Deltagarna fick också en introduktion till hur man läser kemanalyser av Conny Haraldsson, analytiskt kemist på RISE, och en presentation av Substitutionscentrums Tonie Wickman om hur man kan arbeta med substitution. Seminariet avslutades med en paneldiskussion.

Nästa steg

Intresset i branschen för att tillsammans jobba vidare med frågan är stort. RISE och Cervera tittar nu på tänkbara nästa steg för de företag som är intresserade. Det kan bland annat innefatta att ta fram gemensam information till leverantörer av PFAS-kemikalier och informationsmaterial för såväl butikspersonal som konsument. Det kan också handla om att bilda ett nätverk för att olika intressenter tillsammans ska kunna arbeta aktivt med frågan och utbyta erfarenheter under längre tid.

Hör av dit till oss om du är intresserad av att veta med eller bli inbjuden till nästa steg! Kontakta oss på substitutionscentrum@ri.se

Mer information

Tonie Wickman
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-06-17

2024-06-17

2024-06-17

2024-05-22

2024-04-17

2024-04-12

2024-02-07

2024-02-07

2023-12-18

2023-11-22

2023-11-08

2023-11-07

2023-10-27

2023-10-27

2023-10-20

2023-10-12

2023-10-04

2023-09-19

2023-09-15

2023-09-05

2023-09-05

2023-09-01

2023-09-01

2023-05-30

2023-05-30

2023-05-29

2023-05-28

2023-05-11

2023-05-11

2023-04-19

2023-04-19

2023-03-30

2023-03-15

2023-02-24

2023-02-15

2023-02-14

2023-02-14

2023-02-13

2023-01-20

2022-12-13

2022-12-13

2022-12-13

2022-09-13

2022-06-08

2022-05-04

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-01-20

2022-01-20

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2021-12-02

2021-12-02

2021-12-01

2021-12-01

2021-12-01

2021-10-28

2021-10-28

2021-10-28

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-01

2021-06-01

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-19

2021-04-30

2021-04-28

2021-04-27

2021-04-20

2021-04-16

2021-04-15

2021-04-09

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-28

2021-03-24

2021-03-22

2021-03-20

2021-03-19

2021-02-23

2021-02-18

2021-02-17

2021-02-16

2021-02-16

2021-02-10

2021-02-09

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-14

2020-12-14

2020-12-14

2020-11-18

2020-11-08

2020-11-08

2020-11-06

2020-11-05

2020-11-05

2020-10-06

2020-10-05

2020-09-30

2020-09-30

2020-09-29

2020-09-01

2020-08-31

2020-08-31

2020-08-12

2020-08-12

2020-08-12

2020-07-09

2020-07-09

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-23

2020-06-12

2020-05-17

2020-05-17

2020-05-14

2020-05-14

2020-05-13

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-17

2020-04-16

2020-03-19

2020-03-10

2020-02-19

2020-02-02

2020-01-14

2019-12-16

2019-12-16

2019-12-13

2019-12-12

2019-10-15

2019-09-25

2019-09-25

2019-09-16